SFS 1973:827

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1973:827
730827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:827

om ändring i lagen (1950: 596) om rätt tiU fiske;

�~yckei

Utfärdad den 23 november 1973.

^

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen^, att 1 § lagen (1950: 596)

om rätt till fiske skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Denna lag avser rätten till fiske inom Sveriges sjöterritorium

och svensk fiskezon.

Fiskezonen omfattar det havsområde intill åtta nautiska mil eller

14 816 meter utanför territorialgränsen vid Sveriges kuster som

Konungen bestämmer.

Vad i lagen föreskrives om fiske i allmänt vatten gäller även i fiske­

zonen, doc k med de begränsningar som föranledas av lagen om konti­

nentalsockeln.

För område, inom vilket fisket regleras genom överenskommelse

med främmande makt, gälla ej bestämmelserna i denna lag, i den mån

de strida mot �verenskommelsen.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

CARL GUSTAJF

SVANTE LUNDKVIST

1645

(J ordbruksdepartementet)

1 Prop. 1973: 134, JoU 46, rskr 28 7.

2 Senaste 1 d clse 1971: 854 'fr 1971:1022).

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.