SFS 1988:436

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1988:436
880436.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i.

Lag

SFS 1988:436

Fj

oni,ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utkom från trycket

""

den 15 juni 1988

>

utfåridad den 26 maj 1988.

-t)

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 37 § lagen (1950:596) om rätt till

fiske^ orden "tullverkets kustbevakning" skall bytas ut mot "kustbevak-

ningen".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(J ordbruksdepartementet)

' Prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr. 299.

^ Senaste lydelse av 37 § 1984; 371.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.