SFS 1970:1015

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1970:1015
701015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 . Nr 1015 och 1016

2633

Nr 1015

Lag

om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske;

given Stockholms slott den 17 december 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 25 § lagen (1950:596) om rätt till fiske skall ha nedan

angivna tydelse.

25 §.

Upplåtes jord

annorlunda avtalas.

Avser upplåtelsen icke hel fastighet och har annat ej avtalats om om­

fattningen av fiskerätten, skall 24 § första stycket äga motsvarande tillämp­

ning. Markarealen skall därvid utgöra delningsgrund, om ej annat finnes

lämpligare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S. )

(Jordbruksdepartementet)

SVEN-ERIC NILSSON

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.