SFS 2014:577 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2014:577 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
140577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CFMDKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CFMDKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CFMDKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CFMDKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CFMDKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 38 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:332px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en s�dan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a18 b �� kommu-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">nallagen (1991:900) bedriver fj�rrv�rmeverksamhet, ska verksamheten bedri-<br/>vas p� aff�rsm�ssig grund.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:577</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 38 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)

ska ha f�ljande lydelse.

38 �

Om en s�dan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a18 b �� kommu-

nallagen (1991:900) bedriver fj�rrv�rmeverksamhet, ska verksamheten bedri-
vas p� aff�rsm�ssig grund.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

SFS 2014:577

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.