SFS 2016:120 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2016:120 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
160120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EHGCMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EHGCMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EHGCMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EHGCMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EHGCLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 43 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifterna om drift- och aff�rsf�rh�llanden i fj�rrv�rmeverksam-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">heten samt en bestyrkt kopia av �rsrapporten och yttrandet �ver granskningen<br/>av �rsrapporten ska ges in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna och handling-<br/>arna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju m�nader fr�n r�ken-<br/>skaps�rets utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om fj�rrv�rmef�retaget beslutat om fortsatt bolagsst�mma enligt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller fortsatt f�reningsst�mma enligt 7 kap.<br/>12 � andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, g�ller i st�l-<br/>let att uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten<br/>inom nio m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.<br/>Med bestyrkt kopia j�mst�lls elektroniskt original.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:120</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 mars 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 43 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)

ska ha f�ljande lydelse.

43 �

Uppgifterna om drift- och aff�rsf�rh�llanden i fj�rrv�rmeverksam-

heten samt en bestyrkt kopia av �rsrapporten och yttrandet �ver granskningen
av �rsrapporten ska ges in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna och handling-
arna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju m�nader fr�n r�ken-
skaps�rets utg�ng.

Om fj�rrv�rmef�retaget beslutat om fortsatt bolagsst�mma enligt 7 kap.

14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller fortsatt f�reningsst�mma enligt 7 kap.
12 � andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, g�ller i st�l-
let att uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten
inom nio m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng.

Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.
Med bestyrkt kopia j�mst�lls elektroniskt original.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:120

Utkom fr�n trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.