SFS 2017:197 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2017:197 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
170197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EELENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EELENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EELENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EELENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EELENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 mars 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 39 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (1991:900) om</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anknytning till kommunens omr�de eller dess medlemmar, f�r en s�dan juri-<br/>disk person som avses i 3 kap. 16 a18 b �� samma lag bedriva fj�rrv�rme-<br/>verksamhet utanf�r kommunen, om det g�rs i geografisk n�rhet till fj�rrv�r-<br/>meverksamheten inom kommunen och i syfte att uppn� en �ndam�lsenlig<br/>fj�rrv�rmeverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:197</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 mars 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 9 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 39 � fj�rrv�rmelagen (2008:263)

ska ha f�ljande lydelse.

39 �

Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (1991:900) om

anknytning till kommunens omr�de eller dess medlemmar, f�r en s�dan juri-
disk person som avses i 3 kap. 16 a18 b �� samma lag bedriva fj�rrv�rme-
verksamhet utanf�r kommunen, om det g�rs i geografisk n�rhet till fj�rrv�r-
meverksamheten inom kommunen och i syfte att uppn� en �ndam�lsenlig
fj�rrv�rmeverksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165.

SFS 2017:197

Utkom fr�n trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.