SFS 2017:753 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2017:753 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
170753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ECKBJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ECKBJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ECKBJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ECKBJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ECKBIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 38 och 39 �� fj�rrv�rmelagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:263) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en s�dan juridisk person som avses i 10 kap. 26 �� kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">lagen (2017:725) bedriver fj�rrv�rmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas<br/>p� aff�rsm�ssig grund.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om an-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">knytning till kommunens omr�de eller dess medlemmar, f�r en s�dan juridisk<br/>person som avses i 10 kap. 26 �� samma lag bedriva fj�rrv�rmeverksamhet<br/>utanf�r kommunen, om det g�rs i geografisk n�rhet till fj�rrv�rmeverksam-<br/>heten inom kommunen och i syfte att uppn� en �ndam�lsenlig fj�rrv�rme-<br/>verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:577.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2017:197.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:753</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 38 och 39 �� fj�rrv�rmelagen

(2008:263) ska ha f�ljande lydelse.

38 �

2

Om en s�dan juridisk person som avses i 10 kap. 26 �� kommunal-

lagen (2017:725) bedriver fj�rrv�rmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas
p� aff�rsm�ssig grund.

39 �

3

Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om an-

knytning till kommunens omr�de eller dess medlemmar, f�r en s�dan juridisk
person som avses i 10 kap. 26 �� samma lag bedriva fj�rrv�rmeverksamhet
utanf�r kommunen, om det g�rs i geografisk n�rhet till fj�rrv�rmeverksam-
heten inom kommunen och i syfte att uppn� en �ndam�lsenlig fj�rrv�rme-
verksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:577.

3 Senaste lydelse 2017:197.

SFS 2017:753

Utkom fr�n trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.