SFS 2018:729 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2018:729 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
SFS2018-729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:UCVWMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:QWSYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:QWSYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:UCVWMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:QWSYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:UCVWMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:UCVWMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:QWSYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MXWEJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:UCVWMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:XYESHJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:QWSYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 43 � fj�rrv�rmelagen (2008:263) ska </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>43 �</b>2 Uppgifterna om drift- och aff�rsf�rh�llanden i fj�rrv�rmeverk-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samheten och en bestyrkt kopia av �rsrapporten och yttrandet �ver gransk-</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen av �rsrapporten ska l�mnas in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju m�na-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">der fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om fj�rrv�rmef�retaget beslutat om fortsatt bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 � </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) el er fortsat f�reningsst�mma enligt </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 13 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, g�ller </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i st�l et at uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten inom nio m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med en bestyrkt kopia j�mst�lls ett elektroniskt original. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Egon Abresparr </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2016:120. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:729 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 43 � fj�rrv�rmelagen (2008:263) ska

ha f�ljande lydelse.

43 �2 Uppgifterna om drift- och aff�rsf�rh�llanden i fj�rrv�rmeverk-

samheten och en bestyrkt kopia av �rsrapporten och yttrandet �ver gransk-

ningen av �rsrapporten ska l�mnas in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna

och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju m�na-

der fr�n r�kenskaps�rets utg�ng.

Om fj�rrv�rmef�retaget beslutat om fortsatt bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 �

andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) el er fortsat f�reningsst�mma enligt

6 kap. 13 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, g�ller

i st�l et at uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsyns-

myndigheten inom nio m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng.

Handlingarna f�r �verf�ras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

Med en bestyrkt kopia j�mst�lls ett elektroniskt original.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Milj�- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:120.

SFS 2018:729

Publicerad

den 8 juni 2018

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.