SFS 1980:404

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1980:404
800404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:EDRUAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:EDRUAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EDRUAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:20px;font-family:EDRUAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EDRUAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:10px;font-family:WKRZIW+Arial;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:500px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1938:274) om r�tt tiU jakt; </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 1980. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs alt 26 � 3 mom. och 26 a � lagen </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">(1938:274) om r�tt till jakt skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">26 � 3 mom.- Av influtna jaktv�rdsavgifter skall bildas en fond Uakt-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">v�rdsfonden), vilken efter regeringens best�mmande skall an vandas for att <br/>fr�mja jaktv�rden inom riket och f�r andra �ndam�l som har samband med <br/>jaktv�rden. F�r s�dana �ndam�l skall ocks� anv�ndas de �vriga me e </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">som enligt s�rskilda f�reskrifter skall tillf�ras fonden. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">26 a � Regeringen eller den myndighet som regenngen es amme </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft14">meddela f�reskrifter om fridlysning, jakttider och jaktme e samt <br/>skrifter i �vrigt som beh�vs f�r att jakt och viltskydd sk al unna e </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">p� ett s�tt som tillgodoser s�v�l allm�nna som enskilda intressen, eg <br/>ringen eller den myndighet som regeringen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">att besluta f�reskrifter om avgifter f�r �lg, kronvilt e er ovvi s </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:404 </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft11">den I6jun i 1980 </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS DAHLGREN </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft11">Olof K�hl </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft11">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1979/80:111, JoU 36. rskr 302. <br/>' Senaste lydelse 1974:1069. </p> <p style="position:absolute;top:1160px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">''^-SFS 1980 </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:732px;white-space:nowrap" class="ft11">673 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:82px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>lin S </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1938:274) om r�tt tiU jakt;

utf�rdad den 29 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs alt 26 � 3 mom. och 26 a � lagen

(1938:274) om r�tt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

26 � 3 mom.- Av influtna jaktv�rdsavgifter skall bildas en fond Uakt-

v�rdsfonden), vilken efter regeringens best�mmande skall an vandas for att
fr�mja jaktv�rden inom riket och f�r andra �ndam�l som har samband med
jaktv�rden. F�r s�dana �ndam�l skall ocks� anv�ndas de �vriga me e

som enligt s�rskilda f�reskrifter skall tillf�ras fonden.

26 a � Regeringen eller den myndighet som regenngen es amme

meddela f�reskrifter om fridlysning, jakttider och jaktme e samt
skrifter i �vrigt som beh�vs f�r att jakt och viltskydd sk al unna e

p� ett s�tt som tillgodoser s�v�l allm�nna som enskilda intressen, eg
ringen eller den myndighet som regeringen best�mmer

att besluta f�reskrifter om avgifter f�r �lg, kronvilt e er ovvi s

SFS 1980:404

Utkom fr�n trycket

den I6jun i 1980

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980.

P� regeringens v�gnar

ANDERS DAHLGREN

Olof K�hl

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1979/80:111, JoU 36. rskr 302.
' Senaste lydelse 1974:1069.

''^-SFS 1980

673

background image

lin S

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.