SFS 1988:435

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1988:435
880435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:GQITSC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BPOAGT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:WWSZBK+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:BPOAGT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:539px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:435 </b></p> <p style="position:absolute;top:567px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15 juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i jaktlagen (1987:259); </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1988. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 47 � jaktlagen ((1987:259) Skall </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft14">47 � Ertappas n�gon p� bar g�rning d� han beg�r jaktbrott, far vilt och <br/>s�dan egendom som enligt 49 � kan antas bli f�rverkad eller som kan antas </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft11">ha betydelse f�r utredning om brottet tas i besla g av jaktr�ttshavaren eller </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">av n�gon som f�retr�der honom. Samma befogenhet tillkommer d�rtill </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rordnade jakttillsynsm�n samt d�rtill beh�riga tj�nstem�n vid kust�</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft11">bevakningen och tullverkets gr�nsbevakning. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft11">Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan om detta skyndsamt g�ras till </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft11">polis- eller �klagarmyndigheten. Den som tar emot anm�lan ska ll f�rfara </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">som om han sj�lv gjort beslaget. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r att undvika att vilt som har tagits i beslag f�rst�rs, f�r djuret ef ter </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rdering s�ljas p� l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1988. </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11">ULF L�NNQVIST </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft12">1000 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft11">Hans Petterson </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft11">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1987/88:142, F�U 10, rskr. 299. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:435

Utkom fr�n trycket

den 15 juni 1988

Lag

om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 47 � jaktlagen ((1987:259) Skall

ha f�ljande lydelse.

47 � Ertappas n�gon p� bar g�rning d� han beg�r jaktbrott, far vilt och
s�dan egendom som enligt 49 � kan antas bli f�rverkad eller som kan antas

ha betydelse f�r utredning om brottet tas i besla g av jaktr�ttshavaren eller

av n�gon som f�retr�der honom. Samma befogenhet tillkommer d�rtill

f�rordnade jakttillsynsm�n samt d�rtill beh�riga tj�nstem�n vid kust�

bevakningen och tullverkets gr�nsbevakning.

Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan om detta skyndsamt g�ras till

polis- eller �klagarmyndigheten. Den som tar emot anm�lan ska ll f�rfara

som om han sj�lv gjort beslaget.

F�r att undvika att vilt som har tagits i beslag f�rst�rs, f�r djuret ef ter

v�rdering s�ljas p� l�mpligt s�tt.

Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1988.

P� regeringens v�gnar

ULF L�NNQVIST

1000

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1987/88:142, F�U 10, rskr. 299.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.