SFS 1991:310

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1991:310
910310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:QYBGVB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:QYBGVB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:9px;font-family:HCUVIE+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:VRJQXW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:15px;line-height:22px;font-family:NBYAET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-3px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>*v </b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1991:310 </b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">om �ndring i jaktlagen (1987:259); </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft13">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft13">den 23 maj 19 91 </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">utf�rdad den 18 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 45 � jaktlagen {1987:259) skall ha </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">45 � Till b�te r d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">1. bryter mot 5 � andra stycket, 6 � f�rsta stycket eller 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">2. underl�teratt fullg�ra anm�lningsskyldighet som har f�reskrivits med </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft16">st�d av 26 �, om ansvar f�r g�rningen inte kan �d�mas enligt lagen <br/>(1951:649) om straff f�r vissa trafi kbrott, </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">3. bryter mot 27 �, om ansvar f�r g�rningen inte kan �d�mas enligt </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">4. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 28 � eller vad som �ligger </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">honom enligt 38 � andra styck et, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft13">^^9 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:310 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">5. bryter mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 6 � andra </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket, 29 � 4, 30 � tredje stycket eller 31 � tredje stycket eller </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">6. bryter mot 35 � eller mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">36 �, 37 �, 38 � f�rsta stycket, 40 � f�rsta stycket eller 41 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft25">Den som med upp s�t bryter mot 34 � d�ms till b�ter. <br/>Den som i annat fall �n som avses i 43 � 1 me d upps�t eller av oaktsam-</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft25">het �sidos�tter vad som best�mts i en f�r jakt meddelad licens d�ms till <br/>penningb�ter. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">1 ringa fall ska ll inte d�mas till ansvar enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS HELLSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft20">Hans Petterson </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft20">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>"J.I </b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>'X-</i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft26">"-.i il <br/>rdii </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft20">rl^ " </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

*v

Lag

SFS 1991:310

om �ndring i jaktlagen (1987:259);

Utkom fr�n trycket

den 23 maj 19 91

utf�rdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 45 � jaktlagen {1987:259) skall ha

f�ljande lydelse.

45 � Till b�te r d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5 � andra stycket, 6 � f�rsta stycket eller 13 �,

2. underl�teratt fullg�ra anm�lningsskyldighet som har f�reskrivits med

st�d av 26 �, om ansvar f�r g�rningen inte kan �d�mas enligt lagen
(1951:649) om straff f�r vissa trafi kbrott,

3. bryter mot 27 �, om ansvar f�r g�rningen inte kan �d�mas enligt

brottsbalken,

4. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 28 � eller vad som �ligger

honom enligt 38 � andra styck et,

' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

^^9

background image

SFS 1991:310

5. bryter mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 6 � andra

stycket, 29 � 4, 30 � tredje stycket eller 31 � tredje stycket eller

6. bryter mot 35 � eller mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av

36 �, 37 �, 38 � f�rsta stycket, 40 � f�rsta stycket eller 41 � f�rsta stycket.

Den som med upp s�t bryter mot 34 � d�ms till b�ter.
Den som i annat fall �n som avses i 43 � 1 me d upps�t eller av oaktsam-

het �sidos�tter vad som best�mts i en f�r jakt meddelad licens d�ms till
penningb�ter.

1 ringa fall ska ll inte d�mas till ansvar enligt denna paragraf.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

"J.I

'X-

"-.i il
rdii

rl^ "

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.