SFS 2019:38 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2019:38 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS2019-38.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DKUZOR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SJHQQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i jaktlagen (1987:259) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 47 � jaktlagen (1987:259) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>47 �</b>2 P�tr�ffas n�gon p� bar g�rning d� han eller hon beg�r jaktbrott, f�r <br/>vilt och s�dan egendom som enligt 49 � kan antas bli f�rverkad eller som <br/>kan antas ha betydelse f�r utredning om brottet tas i beslag av jaktr�tts-<br/>havaren eller av n�gon som f�retr�der honom eller henne. Samma befogen-<br/>het har s�rskilt f�rordnade jakttillsynsm�n och beh�riga tj�nstem�n vid <br/>Kustbevakningen och Tullverket. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om egendom har tagits i beslag, ska anm�lan om detta skyndsamt g�ras </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">till Polismyndigheten eller �klagaren. Den polisman eller �klagare som tar <br/>emot en s�dan anm�lan om beslag ska vidta samma �tg�rder som om han <br/>eller hon sj�lv gjort beslaget. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En kustbevakningstj�nsteman som tagit egendom i beslag ska anm�la be-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slaget till unders�kningsledaren eller �klagaren. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att undvika att vilt som har tagits i beslag f�rst�rs, f�r djuret efter </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdering s�ljas p� l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:F�U4, rskr. 2018/19:130. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:698. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:38 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 26 februari 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i jaktlagen (1987:259)

Utf�rdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 47 � jaktlagen (1987:259) ska ha
f�ljande lydelse.

47 �2 P�tr�ffas n�gon p� bar g�rning d� han eller hon beg�r jaktbrott, f�r
vilt och s�dan egendom som enligt 49 � kan antas bli f�rverkad eller som
kan antas ha betydelse f�r utredning om brottet tas i beslag av jaktr�tts-
havaren eller av n�gon som f�retr�der honom eller henne. Samma befogen-
het har s�rskilt f�rordnade jakttillsynsm�n och beh�riga tj�nstem�n vid
Kustbevakningen och Tullverket.

Om egendom har tagits i beslag, ska anm�lan om detta skyndsamt g�ras

till Polismyndigheten eller �klagaren. Den polisman eller �klagare som tar
emot en s�dan anm�lan om beslag ska vidta samma �tg�rder som om han
eller hon sj�lv gjort beslaget.

En kustbevakningstj�nsteman som tagit egendom i beslag ska anm�la be-

slaget till unders�kningsledaren eller �klagaren.

F�r att undvika att vilt som har tagits i beslag f�rst�rs, f�r djuret efter

v�rdering s�ljas p� l�mpligt s�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:F�U4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:698.

SFS

2019:38

Publicerad
den

26 februari 2019

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.