SFS 1995:65 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1995:65 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1995_65 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft10">57 </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1995:65 </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft15">Utkom fr�n trycket <br/>den 31 januari 1995 </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259); </b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 54 � jaktlagen (1987:259) skall </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:65 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>54 �</b>2 L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering av <br/>licensomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut <br/>enligt 12 � samt �vriga beslut enligt 33 � f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23">F�reskrifter om �verklagande av s�dana beslut som fattats av en myn-</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft24">dighet med st�d av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av <br/>regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23">MARGARETA WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft24">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"> Senaste lydelse 1991:1769. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">58 </p> </div> </div>
background image

57

SFS 1995:65

Utkom fr�n trycket
den 31 januari 1995

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 54 � jaktlagen (1987:259) skall

ha f�ljande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:65

54 �2 L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering av
licensomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut
enligt 12 � samt �vriga beslut enligt 33 � f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

F�reskrifter om �verklagande av s�dana beslut som fattats av en myn-

dighet med st�d av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av
regeringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

Senaste lydelse 1991:1769.

58

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.