SFS 1996:1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1996:1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1996_1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:909px;"> <img width="639" height="909" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">2898 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1996:1554 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">den 30 december 1996 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259); </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 1996. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 � jaktlagen (1987:259) skall ha </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>15 �</b> Har jaktr�tt uppl�tits mot ers�ttning och g�ller avtalet f�r viss tid <br/>som �verstiger ett �r, skall upps�gning alltid ske f�r att avtalet skall </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17">upph�ra att g�lla vid avtalstidens utg�ng. S�dan upps�gning skall ske p� <br/>det s�tt som g�ller f�r upps�gning enligt 8 kap. 8 � jordabalken. Vill fastig-<br/>hets�garen eller nyttjander�ttshavaren att villkoren f�r avtalet �ndras f�r en <br/>ny uppl�telseperiod, skall han meddela motparten detta i den ordning som <br/>g�ller f�r upps�gning av avtalet. Upps�gning och beg�ran om villkors�nd-<br/>ring skall ske senast tv� m�nader f�re avtalstidens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avtal som avses i f�rsta stycket inte s�gs upp inom r�tt tid, anses det </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rl�ngt p� en tid som motsvarar uppl�telsetiden, dock l�ngst fem �r, eller, <br/>om beg�ran om villkors�ndring har gjorts, p� den tid och de villkor i �vrigt <br/>som best�ms enligt 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra stycket g�ller inte uppl�telser med st�d av renn�-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17">ringslagen (1971:437). F�r uppl�telser som ing�r i arrende eller hyra g�ller <br/>s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997, men skall inte till�mpas f�r </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft18">beslut om uppl�telse som fattats med st�d av renn�ringslagen (1971:437) <br/>f�re denna lags i krafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA �HNBERG </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft17">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63. </p> </div> </div>
background image

2898

SFS 1996:1554

Utkom fr�n trycket

den 30 december 1996

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 � jaktlagen (1987:259) skall ha

f�ljande lydelse.

15 � Har jaktr�tt uppl�tits mot ers�ttning och g�ller avtalet f�r viss tid
som �verstiger ett �r, skall upps�gning alltid ske f�r att avtalet skall

upph�ra att g�lla vid avtalstidens utg�ng. S�dan upps�gning skall ske p�
det s�tt som g�ller f�r upps�gning enligt 8 kap. 8 � jordabalken. Vill fastig-
hets�garen eller nyttjander�ttshavaren att villkoren f�r avtalet �ndras f�r en
ny uppl�telseperiod, skall han meddela motparten detta i den ordning som
g�ller f�r upps�gning av avtalet. Upps�gning och beg�ran om villkors�nd-
ring skall ske senast tv� m�nader f�re avtalstidens utg�ng.

Om avtal som avses i f�rsta stycket inte s�gs upp inom r�tt tid, anses det

f�rl�ngt p� en tid som motsvarar uppl�telsetiden, dock l�ngst fem �r, eller,
om beg�ran om villkors�ndring har gjorts, p� den tid och de villkor i �vrigt
som best�ms enligt 19 �.

F�rsta och andra stycket g�ller inte uppl�telser med st�d av renn�-

ringslagen (1971:437). F�r uppl�telser som ing�r i arrende eller hyra g�ller
s�rskilda best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997, men skall inte till�mpas f�r

beslut om uppl�telse som fattats med st�d av renn�ringslagen (1971:437)
f�re denna lags i krafttr�dande.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA �HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.