SFS 1997:226 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1997:226 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1997_226 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:841px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft10">2</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse av 10 a � 1996:954. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">386 </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">ANNIKA �HNBERG </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft15">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259); </b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 22 maj 1997. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 10 a � jaktlagen (1987:259)2 or-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft15">den �lvsborgs och Skaraborgs l�n skall bytas ut mot V�stra G�talands <br/>l�n. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:226 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 3 juni 1997 </p> </div> </div>
background image

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

2

Senaste lydelse av 10 a � 1996:954.

386

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA �HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 10 a � jaktlagen (1987:259)2 or-

den �lvsborgs och Skaraborgs l�n skall bytas ut mot V�stra G�talands
l�n.

SFS 1997:226
Utkom fr�n trycket
den 3 juni 1997

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.