SFS 1997:226 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1997:226 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1997_226 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

2

Senaste lydelse av 10 a § 1996:954.

386

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 10 a § jaktlagen (1987:259)2 or-

den ⬝�lvsborgs och Skaraborgs län⬝ skall bytas ut mot ⬝Västra Götalands
län⬝.

SFS 1997:226
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.