SFS 2021:793 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2021:793 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS2021-793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PXOSGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:PXOSGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:YTULIW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i jaktlagen (1987:259) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 juli 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om jaktlagen (1987:259)2 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att nuvarande 42 a � ska betecknas 42 b �, <br/><i>dels</i> att 54 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 42 � ska lyda Tillsyn, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 42 a � ska s�ttas n�rmast f�re 42 b �, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 och 42 a ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>6 �</b>3 L�nsstyrelsen f�r i enskilda fall besluta om f�rbud mot eller villkor <br/>f�r utfodring av vilt som inte h�lls i h�gn, om det beh�vs f�r att f�rebygga <br/>eller minska risken f�r trafikolyckor med vilt eller risken f�r att viltet orsakar <br/>allvarliga skador p� egendom. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Beslutet ska avse ett visst begr�nsat omr�de och vara tidsbegr�nsat. <br/>Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad f�rbud eller villkor enligt </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket f�r omfatta. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>42 a �</b> L�nsstyrelsen ut�var tillsyn �ver att beslut enligt 6 � om utfodring <br/>av vilt f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen f�r besluta de f�rel�gganden som beh�vs f�r tillsynen och </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r att beslut om utfodring ska f�ljas. F�rel�gganden f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>54 �</b>4 F�ljande beslut f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol: </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�nsstyrelsens beslut enligt 6 � om f�rbud mot eller villkor f�r utfodring</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av vilt, </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering av</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de, och </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. l�nsstyrelsens beslut om f�rel�gganden enligt 42 a �.<br/>Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.<br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:183, bet. 2020/21:MJU22, rskr. 2020/21:410. <br/>2 Senaste lydelse av <br/>42 a � 2016:974 <br/>rubriken n�rmast f�re 42 a � 2016:974. <br/>3 Tidigare 6 � upph�vd genom 2007:1241. <br/>4 Senaste lydelse 2010:2001. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:793</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 juli 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:793</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i jaktlagen (1987:259)

Utf�rdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om jaktlagen (1987:259)2

dels att nuvarande 42 a � ska betecknas 42 b �,
dels att 54 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 42 � ska lyda Tillsyn,
dels att rubriken n�rmast f�re 42 a � ska s�ttas n�rmast f�re 42 b �,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 och 42 a ��, av f�ljande

lydelse.

6 �3 L�nsstyrelsen f�r i enskilda fall besluta om f�rbud mot eller villkor
f�r utfodring av vilt som inte h�lls i h�gn, om det beh�vs f�r att f�rebygga
eller minska risken f�r trafikolyckor med vilt eller risken f�r att viltet orsakar
allvarliga skador p� egendom.

Beslutet ska avse ett visst begr�nsat omr�de och vara tidsbegr�nsat.
Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad f�rbud eller villkor enligt

f�rsta stycket f�r omfatta.

42 a � L�nsstyrelsen ut�var tillsyn �ver att beslut enligt 6 � om utfodring
av vilt f�ljs.

L�nsstyrelsen f�r besluta de f�rel�gganden som beh�vs f�r tillsynen och

f�r att beslut om utfodring ska f�ljas. F�rel�gganden f�r f�renas med vite.

54 �4 F�ljande beslut f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol:

1. l�nsstyrelsens beslut enligt 6 � om f�rbud mot eller villkor f�r utfodring

av vilt,

2. l�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering av

licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de, och

3. l�nsstyrelsens beslut om f�rel�gganden enligt 42 a �.
Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2021.

1 Prop. 2020/21:183, bet. 2020/21:MJU22, rskr. 2020/21:410.
2 Senaste lydelse av
42 a � 2016:974
rubriken n�rmast f�re 42 a � 2016:974.
3 Tidigare 6 � upph�vd genom 2007:1241.
4 Senaste lydelse 2010:2001.

SFS

2021:793

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

SFS

2021:793

2

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.