SFS 2009:1261 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2009:1261 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
091261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om jaktlagen (1987:259)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 26 och 52 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 26 a �, samt n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">26 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dela f�reskrifter om anm�lningsskyldighet i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vilt som har f�llts under jakt,<br/>2. vilt som ska tillfalla staten, och<br/>3. vilt som har varit inblandat i en sammanst�tning med ett motorfordon.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dela f�reskrifter om skyldighet att m�rka ut en plats d�r en sammanst�tning<br/>skett mellan ett motorfordon och vilt.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Polismyndighets befogenhet i vissa fall</i></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett vilt har varit inblandat i en sammanst�tning med ett motor-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fordon f�r polismyndigheten vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att djuret ska<br/>kunna sp�ras upp och avlivas. Polismyndigheten f�r �ven ge n�gon annan i<br/>uppdrag att vidta s�dana �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>52 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r �verl�ta �t en f�rvaltningsmyndighet att meddela s�-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dana f�reskrifter eller beslut som avses i 2325 och 2930 ��, 31 � andra<br/>och tredje styckena, 36 �, 40 � f�rsta och andra styckena, 41 � f�rsta stycket<br/>2, 48 � andra stycket och 50 �.</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1241.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1261</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om jaktlagen (1987:259)

dels att 26 och 52 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 26 a �, samt n�rmast f�re

26 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

26 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om anm�lningsskyldighet i fr�ga om

1. vilt som har f�llts under jakt,
2. vilt som ska tillfalla staten, och
3. vilt som har varit inblandat i en sammanst�tning med ett motorfordon.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-

dela f�reskrifter om skyldighet att m�rka ut en plats d�r en sammanst�tning
skett mellan ett motorfordon och vilt.

Polismyndighets befogenhet i vissa fall

26 a �

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanst�tning med ett motor-

fordon f�r polismyndigheten vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att djuret ska
kunna sp�ras upp och avlivas. Polismyndigheten f�r �ven ge n�gon annan i
uppdrag att vidta s�dana �tg�rder.

52 �

2

Regeringen f�r �verl�ta �t en f�rvaltningsmyndighet att meddela s�-

dana f�reskrifter eller beslut som avses i 2325 och 2930 ��, 31 � andra
och tredje styckena, 36 �, 40 � f�rsta och andra styckena, 41 � f�rsta stycket
2, 48 � andra stycket och 50 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25.

2 Senaste lydelse 2007:1241.

SFS 2009:1261

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.