Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1922:133
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Länk: Länk till register

SFS nr:

1922:133
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1922-04-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att bestämmelserna i lagen den 20 juni 1918 (nr 399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark skola äga tillämpning jämväl i fråga om bagge, som är över fyra månader.
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.