SFS 1966:319

660319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 319

Lag

QjQi r ätt f'll

J

I sand-^ grus" och stentakt mom yjsaa allmänna vattenområden;

^

Siven Stockholms slott den 3 fimi 1966.

med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

förorrJ ^ ^ ^ ^ g' göra v e t e r J i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

fett förOrr?n«

""5' � '

t ^ä^ten tin

Vättern

grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern,

jaimaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten.

209^55^*

^3; Rskr 229.

^^0. Svensk f�Tfattningssamling i966. Nr 314�320

isbi

Ifl

åt

II

¬

background image

744

1966 ⬢ Nr 319 och 320

Denna lag trader i K raft den 1 juh 1966, då lagen den 5 jum 1953

om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde unnli^

att gälla

Ppaor

I fråga om upplåtelse frän kronan av ratt till sand-, grus- eller stent-i,f

inom allmant vattenområde som skett fore den 1 jnli 1906 gäller äldre l^

Det alla som \ederbör hava sig horsamligen att efterratta Till ytterm

\is5o liRAa Vi detta med egen hand underskrHit och med Vårt kim»i

hekrafta låtit

Stockholms slott den 3 juni 19G6

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Justitedeparlomentet)

HERMAN K UNO

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.