SFS 1990:1489

901489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1489

om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre;

utkom ftån trycket

den 28 december 1990

Utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1970:299) om

skydd m ot flyghavre

dels att i 8 och 12 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att i 10 och 13 §§ ordet "lantbruksnämnden" skall bytas ut mot

"länsstyrelsen".

!.'Prop. 1990/91:27, BoUS.rskr. 65.

2715

¬

background image

SFS 1990:1489

Denna lag träder i kraft de n I juli 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.