SFS 1975:706

750706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:QAPKKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;line-height:24px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:EVYSWE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:548px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975; 706 </b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i atomenergilagen (1956:306); </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft14">utkom fr�n trycket <br/>den 3 sept. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om atomenergilagen </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">(1956:306)2 </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 14 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 1 -3 och 5 �� ordet &#34;Konungen&#34; skall bytas ut mot &#34;rege�</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">ringen&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 11-13 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft15">11 �2 Den som har eller h aft att ut�va tillsyn � efterlevnaden av denna lag <br/>eller med st�d av lagen meddelade villkor eller f�reskrifter eller anlitats </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft15">som bitr�de vid tillsynsverksamhetens ut�vande eller som eljest tagit be�<br/>fattning med �rende, som avses i de nna lag, m� ej r�ja eller obeh�rigen </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">nyttja yrkeshemlighet, som d�rigenom blivit k�nd f�r honom, och ej heller, </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft15">d�r det ej kan anses p�kallat i tj�nstens intresse, yppa arbetsf�rfarande el�<br/>ler aff�rsf�rh�llande, vilket s�lunda blivit honom kunnigt. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">12 </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">Brott som avses i 7 eller 9 � m� ej �talas av allm�n �klagare, d�r det ej </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">av tillsynsmyndigheten anm�les till �tal. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975; 78, JuU 22, rskr 212. </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � 1960:282 </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � 1972:179. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1964: 209. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">* �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft12">1399 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975: 706 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">13 � Talan mot beslut av myndighet enligt denna lag f�res hos regering en </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut av tillsynsmyndigheten skall l�nda till efterr�ttelse utan hinder av </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rd klagan, d�r ej annorlunda forordnas. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 197 6. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">BENGT NORLING </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft21">H. L. Svahn </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft21">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975; 706

om �ndring i atomenergilagen (1956:306);

utkom fr�n trycket
den 3 sept. 1975

utf�rdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om atomenergilagen

(1956:306)2

dels att 14 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 1 -3 och 5 �� ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege�

ringen",

dels att 11-13 �� skall ha nedan angivna lydelse.

11 �2 Den som har eller h aft att ut�va tillsyn � efterlevnaden av denna lag
eller med st�d av lagen meddelade villkor eller f�reskrifter eller anlitats

som bitr�de vid tillsynsverksamhetens ut�vande eller som eljest tagit be�
fattning med �rende, som avses i de nna lag, m� ej r�ja eller obeh�rigen

nyttja yrkeshemlighet, som d�rigenom blivit k�nd f�r honom, och ej heller,

d�r det ej kan anses p�kallat i tj�nstens intresse, yppa arbetsf�rfarande el�
ler aff�rsf�rh�llande, vilket s�lunda blivit honom kunnigt.

12

Brott som avses i 7 eller 9 � m� ej �talas av allm�n �klagare, d�r det ej

av tillsynsmyndigheten anm�les till �tal.

' Prop. 1975; 78, JuU 22, rskr 212.

2 Senaste lydelse av

1 � 1960:282

3 � 1972:179.

' Senaste lydelse 1964: 209.

* �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

1399

background image

SFS 1975: 706

13 � Talan mot beslut av myndighet enligt denna lag f�res hos regering en

genom besv�r.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall l�nda till efterr�ttelse utan hinder av

f�rd klagan, d�r ej annorlunda forordnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 197 6.

P� regeringens v�gnar

BENGT NORLING

H. L. Svahn

(Industridepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.