SFS 1986:1260

861260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:WMFGTX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:WMFGTX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DXTFSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:VNDWXM+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:108px;font-family:RIIPIP+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DXTFSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:356px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1260 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OHi �ndHng 1 lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft12">den 29 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 16 december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 24 � lagen (1984; 3) om k�rntek�</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">nisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">24 � Beslut av en lokal s�kerhetsn�mnd om beg�ran enligt 21 � f�r �ver�</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">klagas hos l�nsr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Besv�rshandlingen tillst�lls l�nsr�tten och skall ha kommit in inom tre </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft16">veckor fr�n den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen kommit <br/>in f�r sent skall r�tten avvisa den. Besv�rshandlingen skall dock inte </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft16">avvisas, om f�rseningen beror p� att n�mnden har l�mnat klaganden en <br/>felaktig underr�ttelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen <br/>avvisas, om den inom besv�rstide n har kommit in til l n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 198 7. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">BIRGITTA DAHL </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft12">Per Erik Lindeberg </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft12">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft13">2234 </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1986/87: 39, KU II. rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>/" </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1260 Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndHng 1 lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet;

den 29 december 1986

utf�rdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 24 � lagen (1984; 3) om k�rntek�

nisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse.

24 � Beslut av en lokal s�kerhetsn�mnd om beg�ran enligt 21 � f�r �ver�

klagas hos l�nsr�tten genom besv�r.

Besv�rshandlingen tillst�lls l�nsr�tten och skall ha kommit in inom tre

veckor fr�n den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen kommit
in f�r sent skall r�tten avvisa den. Besv�rshandlingen skall dock inte

avvisas, om f�rseningen beror p� att n�mnden har l�mnat klaganden en
felaktig underr�ttelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen
avvisas, om den inom besv�rstide n har kommit in til l n�mnden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 198 7.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA DAHL

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

2234

Prop. 1986/87: 39, KU II. rskr. 59.

/"

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.