SFS 1987:3

870003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GTURGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KBKARB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KBKARB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KBKARB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KBKARB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KBKARB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:771px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:3 </b></p> <p style="position:absolute;top:771px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 januari 1987 </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 januari 198 7. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1,5 och 6 �� lagen (1984: 3) om </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">k�rnteknisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">\ 1 � Denna lag g�ller k�rnteknisk v erksamhet, m. m. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft11">Med s�dan verksamhet avses </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft13">1. uppf�rande, innehav eller drift av k�rnteknisk anl�ggning, <br/>2. f�rv�rv, innehav, �verl�telse, hantering, bearbetning, transport av </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">eller annan befattning me d k�rn�mne eller k�rnavfall, </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">3. inf�rsel till riket av k�rn�mne eller k�rnavfall, </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">4. utf�rsel ur riket av </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">16 </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:24, NU 13, rskr. 98. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">a. k�rn�mne eller mineral med halt av s�dant �mne, </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:678px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:3 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">b. vad som ha r framst�llts av k�rn�mne eller vara i vilken s�dant �mne </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">ing�r, </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">c. utrustning eller material som har s�rskilt konstruerats eller iordning�</p> <p style="position:absolute;top:144px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft22">st�llts f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne eller <br/>som annars �r av v�sentlig betydelse f�r framst�llning av k�rnladdningar, i <br/>den utstr�ckning regeringen f�reskriver, och </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uppl�telse eller �verl�telse av r�tt att utom riket tillverka s�dan </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">utrustning eller s�dant material som avses i 4 c och som tillverkas inom <br/>riket, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � F�r k�rnteknisk verksamhet kr�vs tillst�nd enligt denna lag. Fr�gor </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">om tillst�nd pr�vas av regeringen eller den myndighet som regeringen </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmer. Tillst�nd att uppf�ra en k�rnkraftsreaktor f�r inte meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om k�rn�mne eller k�rnavfall i sm� m�ngder eller med l�ga halter </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft22">av radioaktivitet kan regeringen i f�rordning meddela f�reskrifter om till�<br/>st�nd f�r envar eller f�r viss yrkesgrupp eller f�r vissa inr�ttningar, institu�<br/>tioner eller f�retag att anv�nda �mnet eller avfallet i unde rvisnings- eller </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">forskningssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">kommersiella �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft22">6 � Ingen f�r utarbeta konstruktionsritningar, ber�kna kostnader, best�l�<br/>la utrustning eller vidta andra s�dana f�rberedande �tg�rder i syfte att <br/>inom landet uppf�ra en k�rnkraftsreaktor. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">BIRGITTA DAHL </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft20">Rolf Str�mberg </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft20">(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:3

Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet;

den 21 januari 1987

utf�rdad den 8 januari 198 7.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1,5 och 6 �� lagen (1984: 3) om

k�rnteknisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse.

\ 1 � Denna lag g�ller k�rnteknisk v erksamhet, m. m.

Med s�dan verksamhet avses

1. uppf�rande, innehav eller drift av k�rnteknisk anl�ggning,
2. f�rv�rv, innehav, �verl�telse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning me d k�rn�mne eller k�rnavfall,

3. inf�rsel till riket av k�rn�mne eller k�rnavfall,

4. utf�rsel ur riket av

16

' Prop. 1986/87:24, NU 13, rskr. 98.

background image

a. k�rn�mne eller mineral med halt av s�dant �mne,

SFS 1987:3

b. vad som ha r framst�llts av k�rn�mne eller vara i vilken s�dant �mne

ing�r,

c. utrustning eller material som har s�rskilt konstruerats eller iordning�

st�llts f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne eller
som annars �r av v�sentlig betydelse f�r framst�llning av k�rnladdningar, i
den utstr�ckning regeringen f�reskriver, och

5. uppl�telse eller �verl�telse av r�tt att utom riket tillverka s�dan

utrustning eller s�dant material som avses i 4 c och som tillverkas inom
riket, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver.

5 � F�r k�rnteknisk verksamhet kr�vs tillst�nd enligt denna lag. Fr�gor

om tillst�nd pr�vas av regeringen eller den myndighet som regeringen

best�mmer. Tillst�nd att uppf�ra en k�rnkraftsreaktor f�r inte meddelas.

I fr�ga om k�rn�mne eller k�rnavfall i sm� m�ngder eller med l�ga halter

av radioaktivitet kan regeringen i f�rordning meddela f�reskrifter om till�
st�nd f�r envar eller f�r viss yrkesgrupp eller f�r vissa inr�ttningar, institu�
tioner eller f�retag att anv�nda �mnet eller avfallet i unde rvisnings- eller

forskningssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller

kommersiella �ndam�l.

6 � Ingen f�r utarbeta konstruktionsritningar, ber�kna kostnader, best�l�
la utrustning eller vidta andra s�dana f�rberedande �tg�rder i syfte att
inom landet uppf�ra en k�rnkraftsreaktor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1987.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Str�mberg

(Milj�- och energidepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.