SFS 1988:223

880223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:FZIMEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:FZIMEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:FZIMEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:24px;line-height:27px;font-family:FZIMEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FZIMEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1988:223 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">den 25 maj 1 988 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft14">Lag <br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet; </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 maj 1988. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1984:3) om k�rntek�</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">nisk verk samhet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p� </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft15">s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges <br/>�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220). </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1988. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">BIRGITTA DAHL </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft12">Rolf Str�mberg </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft12">(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1987/88:88. JoU 19, rskr. 234. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:223

Utkom fr�n trycket

den 25 maj 1 988

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet;

utf�rdad den 19 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1984:3) om k�rntek�

nisk verk samhet skall ha f�ljande lydelse.

3 � K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p�

s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges
�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen.

Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220).

Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1988.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Str�mberg

(Milj�- och energidepartementet)

' Prop. 1987/88:88. JoU 19, rskr. 234.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.