SFS 1992:1536

921536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:27px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:23px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:19px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:19px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:19px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:19px;line-height:21px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:19px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft63{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:19px;line-height:30px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:19px;line-height:23px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:19px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:19px;font-family:SXVHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:19px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:15px;font-family:TEECHK+ArialMT;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft76{font-size:19px;line-height:21px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft77{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft78{font-size:19px;line-height:22px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft79{font-size:19px;line-height:21px;font-family:LZIOUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:19px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft83{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TTDEUD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1536 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>ODi �ndring 1 lagen (1984:3) om k�rnteknisk </b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>den 30 december 1992 verksamhet; <br/></b>Omtryck </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lag en (1984:3) om k�rn�</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">teknisk verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 15, 12-13, 16 -19, 25, 28 och 29 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att det i lagen skal l inf�ras fyra nya paragrafe r, 2 a, 5 a, 5 b och </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">25 a ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">Lagen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n oeh med den dag d� </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">denna lag tr�der i kraf t. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag g�ller k�rnteknisk verksamhet, m. m. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Med s�dan verksamhet avses </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft12">1. uppf�rande, innehav eller drift av k�rnteknisk anl�ggning, </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">2. f�rv�rv, innehav, �verl�telse, hantering, bearbetning, transport av </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">eller annan befattning med k�rn�mne eller k�rnavfall, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NUI 1, rskr. 1992/93:136. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">3684 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1987:3. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>3. inf�rsel till riket och utf�rsel ur riket av k�rn�mne eller k�rnavfall, </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1992:1536 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft25">4. utf�rsel ur riket av <br/>a. mineral med halt av k�rn�mne, <br/>b. vad som har framst�llt s av k�rn�mne eller vara i vilken s�dant �mne </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">ing�r, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">c. utrustning eller material som har s�rskilt konstruerats eller iord ning�</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft25">st�llts f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne eller <br/>som annars �r av v�sentlig betydelse f�r framst�llning av k�rnladdningar, i <br/>den utstr�ckning regeringen f�reskriver, och </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>5. uppl�telse eller �verl�tels e fr�n svensk myndighet, svenskt f�retag </i></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>eller den som �r bosatt eller stadigva rande vistas h�r i riket till n�gon i <br/>utlandet av r�tt att tillverka s�dan utrustning eller s�dant materi al som <br/>avses i 4 c, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>1. k�rnteknisk anl�ggning: </i></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">a. anl�ggning f�r utvinning av k�rnenergi (k�mkraftsreaktor), </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">b. ann an anl�ggning i vilken en sj�lvunderh�llande k�rnreaktion kan </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">ske, s�som forskningsreaktor, </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">c. anl�ggning f�r utvinning, framst�llning, hantering, bearbetning, f�r�</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft24">varing som avse s bli best�ende (slutf�rvaring) eller annan f�rvaring (la g�<br/>ring) av k�rn�mne, och </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">d. anl�ggning f�r hantering, bearbetning, lagring eller slutf�r varing av </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">k�rnavfall, </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>2. k�rn�mne: </i></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">a. uran, plutonium eller annat �mne som anv�nds eller kan anv�ndas f�r </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft25">utvinning av k�rnenergi (k�rnbr�nsle) eller f�rening i vilken s�dant �mne <br/>ing�r, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">b. torium eller annat �mne som �r �gnat att omvandlas till k�rnbr�nsle </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">eller f�rening i vilken s�dant �mne ing�r, och </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">c. anv�nt k�rnbr�nsle som inte har placerats i slutf�rvar, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>3. k�rnavfall: <br/></i>a. anv�nt k�rnbr�nsle som har placerats i slutf�rvar, </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">b. radioaktivt �mne som har bildats i en k�rnteknisk anl�ggning och som </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft25">inte har framst�llts eller tagits ur anl�ggningen f�r att anv�ndas i undervis�<br/>nings- eller forskni ngssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska eller <br/>kommersiella �ndam�l, </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">c. material eller ann at som har tillh�rt en k�rnteknisk anl�ggning och </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft25">blivit radioaktivt f�rorenat samt inte l�ngre skall anv�ndas i en s�dan <br/>anl�ggning, och </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>d. radioaktiva delar av en k�rnteknisk anl�ggning som avvecklas. Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:969px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>(1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>2 a � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i </i></p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>fr�ga om k�rn�mne eller k�rnavfall f�reskriva om undantag fr�n denna lag </i></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>eller vissa best�m melser i lagen, i den utstr�ckning det kan ske utan att </i></p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>syftet med lagen �sidos�tts. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft21">3685 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1992:1536 </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Grundl�ggande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft36">3 �' K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p� <br/>s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges <br/>�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen och obeh��</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft32">rig befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av anv�nt </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft32">k�rnbr�nsle. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft32">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft35">de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser skall uppfyllas som <br/>ing�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220). Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:289px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>(1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft32">4 � S�kerheten vid k�rnteknisk verksamhet skall uppr�tth�llas genom </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft32">att de �tg�rder vidtas som kr�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft32">1. f�rebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlan�</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft32">de eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft35">2. f�rhindra olovlig befattning med k�rn�mne eller k�rnavfall. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>n�rmare f�reskrifter </i></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>om �tg�rder som avses i f�rsta stycket. Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>(1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Tillst�ndsplikt m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft32">5 �'' F�r k�rnteknisk verksamhet kr�vs tillst�nd enligt denna lag. Fr�gor </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft36">om tillst�nd pr�vas av regeringen eller den myndighet som regeringen <br/>best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft32">En tillst�ndshavare f�r efter godk�nnande av regeringen eller den myn�</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft35">dighet som regeringen best�mmer uppdra �t n�gon annan att vidta �tg�r�<br/>der som enligt denna lag skall utf�ras av tillst�ndshavaren. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>S�vitt avser de �tg�rder som godk�nnandet omfattar �r �ven uppdrags�</i></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>tagaren att anse som tillst�ndshavare vid till�mpning av 10 och 17-29 ��. </i></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft32">5 a � Tillst�nd att uppf�ra en k�mkraftsreaktor f�r inte meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd h�r i riket slutf�rvara anv�nt </i></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft37"><i>k�rnbr�nsle eller k�rnavfall fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller en annan <br/>k�rnteknisk verksamhet i e tt annat land. Tillst�nd f�r medges endast om <br/>det finns synnerliga sk�l oc h genomf�randet av det program som avses i </i></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>12 � inte f�rsv�ras. Lag (1992:1536) </i></p> <p style="position:absolute;top:956px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>5 b � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r </i></p> <p style="position:absolute;top:978px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>f�reskriva att det i �r enden om tillst�nd enligt denna lag skall uppr�ttas en <br/>milj�konsekvensbeskrivning som m�jligg�r en samlad bed�mning .ay.en </i></p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>planerad anl�ggnings, verksamhets eller �tg�rds i nverkan p� mil j�n och </i></p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>h�lsan. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">3686 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft32">' Senaste lydelse 1988:223. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft32">*" Senaste lydelse 1987:3. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:32px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>6 � Ingen f�r utarbeta konstruktionsritningar, ber�kna kostnader, bestal- </i></p> <p style="position:absolute;top:32px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>SFS 1992:1536 </i></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>la utrustning eller vidta andra s�dana f�rberedande �tg�rder i syfte att <br/>inom landet uppf�ra en k�mkraftsreaktor. Lag (1987:3). </i></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">1 � Ett tillst�nd f�r begr�nsas till att avse viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tillst�ndsvillkor m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:226px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft41">8 � N�r ett tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltighetstid f�r </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft41">uppst�llas s�dana villkor som beh�vs med h�nsyn till s�kerheten. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>9 � I fr�ga om anordningar f�r k�rnteknisk verksamhet som �r av bety �</i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>delse fr� n s�kerhetssynpunkt f�r regeringen eller den myndighet som rege�</i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>ringen best�mmer meddela f�reskrifter om provning, kontroll eller besikt�<br/>ning. Lag (1990:238). </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Allm�nna skyldigheter for tillst�ndshavare </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft41">10 � Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet skall svara f�r att </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">de �tg�rder vidtas som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft41">1. att med h�nsyn till verksamhetens art och de f�rh�llanden under vilka </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">den bedrivs uppr�tth�lla s�kerheten, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft41">2. att p� ett s�kert s�tt hantera och slutf�rvara i verksamheten uppkom�</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft41">met k�rnavfall eller d�ri uppkommet k�rn�mne som inte anv�nds p� nytt, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">och </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft41">3. att p� ett s�kert s�tt avveckla och riva anl�ggningar i vilka verksamhe�</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">ten inte l�ngre skall bedrivas. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft41">11 � Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�mkraftsreaktor </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41">skall, ut�ver vad som s�gs i 10 �, svara f�r att den allsidiga forsknings- och </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft46">utvecklingsverksamhet bedrivs som beh�vs f�r att vad som f�reskrivs i <br/>10 � 2 och 3 skall kunna fullg�ras. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41">12 � Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�mkraftsreaktor </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft46">skall i samr�d med �vriga reaktorinnehavare uppr�tta eller l�ta uppr�tta <br/>ett program f�r den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och <br/>de �vriga �tg�rder som anges i 10 � 2 och 3 och 11 �. Programmet skall dels <br/>inneh�lla en �versikt �ver samtliga �tg�rder som kan bli beh�vl iga, dels </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft46">n�rmare ange de �tg�rder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om <br/>minst sex �r. Programmet skall vart tredje � r ins�ndas till regeringen eller <br/>den myndighet som regeringen best�mmer f�r att granskas och utv�rderas. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>I sam band med granskningen och utv�rderingen f�r s�d ana villkor st�llas </i></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>upp som beh�vs avseende den fortsatta forsknings- och utvecklingsverk�</i></p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>samheten. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41">13 � I fr�ga om skyldighet f�r en reaktorinnehavare att svara f�r vissa </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft46">kostnader som staten har och a tt erl�gga en �rlig avgift till staten finns <br/>best�mmelser i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41">anv�nt k�rnbr�nsle m. m. Lag (1992:1536). </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft41">3687 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1992; 1536 </b></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft51">14 � Om ett tillst�nd �terkallas eller ett tillst�nds giltighetstid g�r ut, </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft54">kvarst�r skyldigheterna enligt 10 � till dess de fullgjorts eller befrielse fr�n <br/>dem medgivits. Befrielse kan medges av regeringen eller av den myndighet </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft51">som regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>�terkallelse av tillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft51">15 � Ett tillst�nd att bedriva k�rnteknisk verksamhet kan �terkallas av </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft51">den som har meddelat tillst�ndet om </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft51">1. villkor eller f�reskrifter som uppst�llts med st�d av 8 eller 9 � i n�got </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft51">v�sentligt avseende inte iakttas, </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft51">2. vad som f�reskrivs i II eller 12 � inte iakttas och det f�religger </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft51">synnerliga sk�l fr�n s�kerhetssynpunkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft51">3. det i annat fall f�religger synnerliga sk�l fr�n s�kerhetssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>16 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av villkor eller f�re�</i></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>skrifter som meddelats med st�d av lagen samt �vervakning och kontroll </i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>av slutf�rvar ut�vas av den myndighet som regeringen best�mmer. Lag <br/>(1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft51">17 � En tillst�ndshavare skall p� beg�ran av tillsynsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft51">1. l�mna myndigheten de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft51">som beh�vs f�r tillsynen, och </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft51">2. ge myndigheten tilltr�de till anl�ggning eller plats d�r k�rnteknisk </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft51">verksamhet bedrivs f�r unders�kningar och provtagningar, i den omfatt�</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft51">ning som beh�vs f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft51">En tillst�ndshavares skyldigheter enligt f�rsta stycket g�ller i den ut�</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft56">str�ckning som f�reskrivs av regeringen eller den myndighet som regering�<br/>en best�mmer �ven gentemot den som utsetts som �vervakare av att de <br/>f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges �verenskommelser i syfte att <br/>f�rhindra spridning av k�rnvapen. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Polismyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r tillsynen. Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:804px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>(1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft51">18 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta om de �tg�rder som beh�vs samt </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft51">meddela tillst�ndshavaren de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft54">enskilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter eller villkor som har medde�<br/>lats med st�d av lagen skall f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Om n�gon inte vidtar en �tg�rd som �ligger honom enligt denna lag eller </i></p> <p style="position:absolute;top:959px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>enligt f�reskrifter eller villkor som har meddelats med st�d av lagen eller <br/>enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten l�ta vidta �tg�r�<br/>den p� hans bekostnad. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft51">3688 </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>OfiFentlig insyn </b></p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft51">19 </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som har tillst�nd att driva en s�dan k�rnteknisk anl�ggning </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft51">som avses i 2 � 1 a eller 1 b eller en anl�ggning f�r framst�llning, hante-</p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft51">' Senaste lydelse 1989; 323. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>ring, bearbetning, lagring eller slutf�rvaring av k�rn�mne elle r k�rnavfall </i></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>SFS 1992:1536 </i></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>�r skyldig att ge lokal s�kerhetsn�mnd, som regeringen best�mmer, insyn i </i></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>s�kerhets- och str�lskyddsarbetet vid anl�gg ningen. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft63">20 � Insynen skall g�ra det m�jligt f�r n�mnden att inh�mta informa�<br/>tion om det s�kerhets- och str�lskyddsarbete som har utf�rts eller planeras </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft61">vid en anl�ggning som avses i 19 � och st�lla samman material f�r att </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft61">informera allm�nheten om detta arbete. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft61">21 � Tillst�ndshavaren skall p� beg�ran av n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">1. l�mna n�mnden upplysningar om tillg�ngliga fakta och l�ta n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft61">ta del av tillg�ngliga handlingar, allt i den m�n det beh�vs f�r att n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft61">skall kunna fullg�ra vad som anges i 20 �, och </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">2. ge n�mnden tilltr�de till och f�revisa anl�ggn ingar eller platser, om </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft61">det beh�vs f�r att n�mnden skall f� inneb�rden av upplysningar eller </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft61">handlingar som utl�mnas enligt 1 belyst och tilltr�det �r f�renligt med </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft61">g�llande s�kerhetsf�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft65">Ansvarsbest�mmelser m. m. <br/>22 � Den som inte f�ljer vad som f�reskrivs i 10 12 � eller med st�d av <br/>denna lag uppst�l lda villkor eller f�reskrifter eller som inte efterkommer <br/>vad tillsynsmyndigheten har beg�rt eller beslutat med st�d av 17 eller 18 �, <br/>f�r av myndigheten f�rel�ggas vite. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft65">23 � Beslut av tillsynsmyndigheten enlig t denna lag f�r �verkl agas hos <br/>regeringen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut av tillsynsmyndigheten skall g�lla omedelbart, om inte annat </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft61">best�ms. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft65">24 � Beslut av en lokal s�kerhetsn�mnd om beg�ran enligt 21 � f�r <br/>�verklagas hos l�nsr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>Besv�rshandlingen tillst�lls l�nsr�tten och skall ha ko mmit in inom tre </i></p> <p style="position:absolute;top:796px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft66"><i>veckor fr�n den dag kl aganden fick de l av b eslutet. Om handlingen kom�<br/>mit in f�r sent skal l r�tten avvisa de n. Besv�rshandlingen skall dock inte </i></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>avvisas, om f�rseningen beror p� a tt n�mnden har l�mnat klaganden en </i></p> <p style="position:absolute;top:864px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>felaktig underr�ttelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen </i></p> <p style="position:absolute;top:887px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>avvisas, om den inom besv�rstiden har kommit in till n�mnden. Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>(1986:1260). </i></p> <p style="position:absolute;top:955px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft63">25 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som med upps�t <br/>eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft61">1. bedriver k�rnteknisk verksamhet utan tillst�nd enligt 5 � eller 5 a � </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft61">andra stycket eller bryter mot 6 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft61">2. �sidos�tter villkor eller f�reskrifter som meddelats med st�d av denna </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft61">lag. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>Den som i �vrigt med upps�t eller av gro v oaktsamhet bryter mot 10 � </i></p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft60"><i>d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft61">3689 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft62">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:6px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft70">\ </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 1992:1536 </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft77">25 a � Har n�gon med upps�t beg�t t brott enligt 25 � och �r brottet att <br/>anse som grovt skall han d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst <br/>fyra �r. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Vid bed�mning av om brottet �r grov t skall s�rslcilt beaktas o m det </i></p> <p style="position:absolute;top:152px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft78"><i>avsett en verksamhet, ett �mne eller en produkt av s�rskilt farligt slag eller <br/>om g�rningen annars varit av s�rskilt allvarlig art. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft77">26 � K�rn�mne eller k�rnavfall som n�gon utan tillst�nd enligt 5 � f�r�<br/>v�rvat, innehaft, �verl�tit, hanterat, bearbetat, transporterat eller an nars </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft77">tagit befattning med kan f�rklaras helt eller delvis f�rverkat, om det inte �r <br/>uppenbart obilligt. Innehar han inte l�ngre �mnet, f�r i st�llet v�rdet </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft72">f�rklaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft77">27 � Den som in te fullg�r vad tillsynsm yndigheten beg�r eller beslutar <br/>med st�d av 17 eller 18 � elle r vad den lokala s�kerhetsn �mnden beg �r <br/>med st�d av 21 � eller som upps�tligen eller av grov oaktsa mhet l�mnar </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft72">myndigheten eller n�mnden oriktiga uppgifter, d�ms till b�ter eller f�ngel�</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft72">se i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>28 � Den som har �sidosatt ett vitesf�rel�ggande eller �vertr�tt ett vites�</i></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft79"><i>f�rbud d�ms inte till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av <br/>f�rel�ggandet eller f�rbudet. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft78"><i>29 � Till ansvar enligt denna l ag d�ms inte om g�rningen �r ringa. Till <br/>ansvar d�ms inte heller om str�ngare st rafiF f�r g�rningen kan d�mas ut <br/>enligt brottsbalken eller om ansvar kan d�mas ut enli gt lagen (1960:418) <br/>om straff f�r varusmuggling. Lag (1992:1536). </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Avgifter Lag (1990:238) </i></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>30 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r </i></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>meddela f�reskrifter om avgifter f�r myndighets verksamhet enligt denna </i></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>lag. Lag (1990:238). </i></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft72">�verg�ngsbest�mmelser^ </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft77">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1984. <br/>2. Genom denna lag upph�vs lagen (1956:306) om r�tt att utvinna </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft77">atomenergi m.m, (atomenergilag), lagen (1977:140) om s�r skilt tills t�nd <br/>att tillf�ra k�mreaktor k�rnbr�nsle, m.m., lagen (1979:335) om f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft72">mot att under viss tid tillf�ra k�mreaktorer k�rnbr�nsle och lagen </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft72">(1980:1123) om offentlig insyn i s�kerhetsarbetet vid k�rnkraftverken. </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft72">Best�mmelserna i 4 � lagen om s�rsk ilt tillst�nd att tillf�ra k�mr eaktor </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft72">k�rnbr�nsle, m. m. och 2 � lagen om f�rbud mot att under viss ti d tillf�ra </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft76">k�mreaktorer k�rnbr�nsle skall fortfarande g�lla intill utg�ngen av �r <br/>1989. </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">3690 </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft74">&#34;Till 1984:3. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft75">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:33px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft80">3. F�rekommer i lag eller ann an f�rfattning h�nvisning till f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:33px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1992:1536 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">som har ersatts genom best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den nya </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft80">best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft80">4. Tillst�nd samt villkor och f�reskrifter som har meddelats med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft83">atomenergilagen skall anses ha meddelats enligt motsvarande best�mmelse <br/>i den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft83">Denna lag&#34;' tr�der i kraft den 1 januari 1993 . <br/>Har den som har tillst�nd till innehav eller drift av en k�rnteknisk </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft83">anl�ggning f�re ikrafttr�dandet uppdragit � t annan att svara f�r driften <br/>eller delar av driften, skall s�dant godk�nnande som avses i 5 � anses </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft80">f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">OLOF JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft80">Ulf Andersson </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft83">(Milj�- och naturresurs�<br/>departementet) </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft81">'1992:1536. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft82">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:1536 Lag

utkom fr�n trycket

ODi �ndring 1 lagen (1984:3) om k�rnteknisk

den 30 december 1992 verksamhet;
Omtryck

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lag en (1984:3) om k�rn�

teknisk verksamhet

dels att 15, 12-13, 16 -19, 25, 28 och 29 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skal l inf�ras fyra nya paragrafe r, 2 a, 5 a, 5 b och

25 a ��, av f�ljande lydelse.

Lagen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n oeh med den dag d�

denna lag tr�der i kraf t.

Inledande best�mmelser

1

Denna lag g�ller k�rnteknisk verksamhet, m. m.

Med s�dan verksamhet avses

1. uppf�rande, innehav eller drift av k�rnteknisk anl�ggning,

2. f�rv�rv, innehav, �verl�telse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med k�rn�mne eller k�rnavfall,

' Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NUI 1, rskr. 1992/93:136.

3684

^ Senaste lydelse 1987:3.

background image

3. inf�rsel till riket och utf�rsel ur riket av k�rn�mne eller k�rnavfall,

SFS 1992:1536

4. utf�rsel ur riket av
a. mineral med halt av k�rn�mne,
b. vad som har framst�llt s av k�rn�mne eller vara i vilken s�dant �mne

ing�r,

c. utrustning eller material som har s�rskilt konstruerats eller iord ning�

st�llts f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne eller
som annars �r av v�sentlig betydelse f�r framst�llning av k�rnladdningar, i
den utstr�ckning regeringen f�reskriver, och

5. uppl�telse eller �verl�tels e fr�n svensk myndighet, svenskt f�retag

eller den som �r bosatt eller stadigva rande vistas h�r i riket till n�gon i
utlandet av r�tt att tillverka s�dan utrustning eller s�dant materi al som
avses i 4 c, i den utstr�ckning regeringen f�reskriver. Lag (1992:1536).

2 � I denna lag avses med

1. k�rnteknisk anl�ggning:

a. anl�ggning f�r utvinning av k�rnenergi (k�mkraftsreaktor),

b. ann an anl�ggning i vilken en sj�lvunderh�llande k�rnreaktion kan

ske, s�som forskningsreaktor,

c. anl�ggning f�r utvinning, framst�llning, hantering, bearbetning, f�r�

varing som avse s bli best�ende (slutf�rvaring) eller annan f�rvaring (la g�
ring) av k�rn�mne, och

d. anl�ggning f�r hantering, bearbetning, lagring eller slutf�r varing av

k�rnavfall,

2. k�rn�mne:

a. uran, plutonium eller annat �mne som anv�nds eller kan anv�ndas f�r

utvinning av k�rnenergi (k�rnbr�nsle) eller f�rening i vilken s�dant �mne
ing�r,

b. torium eller annat �mne som �r �gnat att omvandlas till k�rnbr�nsle

eller f�rening i vilken s�dant �mne ing�r, och

c. anv�nt k�rnbr�nsle som inte har placerats i slutf�rvar,

3. k�rnavfall:
a. anv�nt k�rnbr�nsle som har placerats i slutf�rvar,

b. radioaktivt �mne som har bildats i en k�rnteknisk anl�ggning och som

inte har framst�llts eller tagits ur anl�ggningen f�r att anv�ndas i undervis�
nings- eller forskni ngssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella �ndam�l,

c. material eller ann at som har tillh�rt en k�rnteknisk anl�ggning och

blivit radioaktivt f�rorenat samt inte l�ngre skall anv�ndas i en s�dan
anl�ggning, och

d. radioaktiva delar av en k�rnteknisk anl�ggning som avvecklas. Lag

(1992:1536).

2 a � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i

fr�ga om k�rn�mne eller k�rnavfall f�reskriva om undantag fr�n denna lag

eller vissa best�m melser i lagen, i den utstr�ckning det kan ske utan att

syftet med lagen �sidos�tts. Lag (1992:1536).

3685

background image

\

SFS 1992:1536

Grundl�ggande best�mmelser

3 �' K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p�
s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges
�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen och obeh��

rig befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av anv�nt

k�rnbr�nsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser skall uppfyllas som
ing�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket.

Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220). Lag

(1992:1536).

4 � S�kerheten vid k�rnteknisk verksamhet skall uppr�tth�llas genom

att de �tg�rder vidtas som kr�vs f�r att

1. f�rebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlan�

de eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och

2. f�rhindra olovlig befattning med k�rn�mne eller k�rnavfall.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter

om �tg�rder som avses i f�rsta stycket. Lag

(1992:1536).

Tillst�ndsplikt m. m.

5 �'' F�r k�rnteknisk verksamhet kr�vs tillst�nd enligt denna lag. Fr�gor

om tillst�nd pr�vas av regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer.

En tillst�ndshavare f�r efter godk�nnande av regeringen eller den myn�

dighet som regeringen best�mmer uppdra �t n�gon annan att vidta �tg�r�
der som enligt denna lag skall utf�ras av tillst�ndshavaren.

S�vitt avser de �tg�rder som godk�nnandet omfattar �r �ven uppdrags�

tagaren att anse som tillst�ndshavare vid till�mpning av 10 och 17-29 ��.

Lag (1992:1536).

5 a � Tillst�nd att uppf�ra en k�mkraftsreaktor f�r inte meddelas.

Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd h�r i riket slutf�rvara anv�nt

k�rnbr�nsle eller k�rnavfall fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller en annan
k�rnteknisk verksamhet i e tt annat land. Tillst�nd f�r medges endast om
det finns synnerliga sk�l oc h genomf�randet av det program som avses i

12 � inte f�rsv�ras. Lag (1992:1536)

5 b � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

f�reskriva att det i �r enden om tillst�nd enligt denna lag skall uppr�ttas en
milj�konsekvensbeskrivning som m�jligg�r en samlad bed�mning .ay.en

planerad anl�ggnings, verksamhets eller �tg�rds i nverkan p� mil j�n och

h�lsan. Lag (1992:1536).

3686

' Senaste lydelse 1988:223.

*" Senaste lydelse 1987:3.

background image

6 � Ingen f�r utarbeta konstruktionsritningar, ber�kna kostnader, bestal-

SFS 1992:1536

la utrustning eller vidta andra s�dana f�rberedande �tg�rder i syfte att
inom landet uppf�ra en k�mkraftsreaktor. Lag (1987:3).

1 � Ett tillst�nd f�r begr�nsas till att avse viss tid.

Tillst�ndsvillkor m.m.

8 � N�r ett tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltighetstid f�r

uppst�llas s�dana villkor som beh�vs med h�nsyn till s�kerheten.

9 � I fr�ga om anordningar f�r k�rnteknisk verksamhet som �r av bety �

delse fr� n s�kerhetssynpunkt f�r regeringen eller den myndighet som rege�

ringen best�mmer meddela f�reskrifter om provning, kontroll eller besikt�
ning. Lag (1990:238).

Allm�nna skyldigheter for tillst�ndshavare

10 � Den som har tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet skall svara f�r att

de �tg�rder vidtas som beh�vs f�r

1. att med h�nsyn till verksamhetens art och de f�rh�llanden under vilka

den bedrivs uppr�tth�lla s�kerheten,

2. att p� ett s�kert s�tt hantera och slutf�rvara i verksamheten uppkom�

met k�rnavfall eller d�ri uppkommet k�rn�mne som inte anv�nds p� nytt,

och

3. att p� ett s�kert s�tt avveckla och riva anl�ggningar i vilka verksamhe�

ten inte l�ngre skall bedrivas.

11 � Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�mkraftsreaktor

skall, ut�ver vad som s�gs i 10 �, svara f�r att den allsidiga forsknings- och

utvecklingsverksamhet bedrivs som beh�vs f�r att vad som f�reskrivs i
10 � 2 och 3 skall kunna fullg�ras.

12 � Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�mkraftsreaktor

skall i samr�d med �vriga reaktorinnehavare uppr�tta eller l�ta uppr�tta
ett program f�r den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och
de �vriga �tg�rder som anges i 10 � 2 och 3 och 11 �. Programmet skall dels
inneh�lla en �versikt �ver samtliga �tg�rder som kan bli beh�vl iga, dels

n�rmare ange de �tg�rder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om
minst sex �r. Programmet skall vart tredje � r ins�ndas till regeringen eller
den myndighet som regeringen best�mmer f�r att granskas och utv�rderas.

I sam band med granskningen och utv�rderingen f�r s�d ana villkor st�llas

upp som beh�vs avseende den fortsatta forsknings- och utvecklingsverk�

samheten. Lag (1992:1536).

13 � I fr�ga om skyldighet f�r en reaktorinnehavare att svara f�r vissa

kostnader som staten har och a tt erl�gga en �rlig avgift till staten finns
best�mmelser i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter f�r

anv�nt k�rnbr�nsle m. m. Lag (1992:1536).

3687

background image

SFS 1992; 1536

14 � Om ett tillst�nd �terkallas eller ett tillst�nds giltighetstid g�r ut,

kvarst�r skyldigheterna enligt 10 � till dess de fullgjorts eller befrielse fr�n
dem medgivits. Befrielse kan medges av regeringen eller av den myndighet

som regeringen best�mmer.

�terkallelse av tillst�nd

15 � Ett tillst�nd att bedriva k�rnteknisk verksamhet kan �terkallas av

den som har meddelat tillst�ndet om

1. villkor eller f�reskrifter som uppst�llts med st�d av 8 eller 9 � i n�got

v�sentligt avseende inte iakttas,

2. vad som f�reskrivs i II eller 12 � inte iakttas och det f�religger

synnerliga sk�l fr�n s�kerhetssynpunkt, eller

3. det i annat fall f�religger synnerliga sk�l fr�n s�kerhetssynpunkt.

Tillsyn

16 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av villkor eller f�re�

skrifter som meddelats med st�d av lagen samt �vervakning och kontroll

av slutf�rvar ut�vas av den myndighet som regeringen best�mmer. Lag
(1992:1536).

17 � En tillst�ndshavare skall p� beg�ran av tillsynsmyndigheten

1. l�mna myndigheten de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar

som beh�vs f�r tillsynen, och

2. ge myndigheten tilltr�de till anl�ggning eller plats d�r k�rnteknisk

verksamhet bedrivs f�r unders�kningar och provtagningar, i den omfatt�

ning som beh�vs f�r tillsynen.

En tillst�ndshavares skyldigheter enligt f�rsta stycket g�ller i den ut�

str�ckning som f�reskrivs av regeringen eller den myndighet som regering�
en best�mmer �ven gentemot den som utsetts som �vervakare av att de
f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges �verenskommelser i syfte att
f�rhindra spridning av k�rnvapen.

Polismyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r tillsynen. Lag

(1992:1536).

18 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta om de �tg�rder som beh�vs samt

meddela tillst�ndshavaren de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i

enskilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter eller villkor som har medde�
lats med st�d av lagen skall f�ljas.

Om n�gon inte vidtar en �tg�rd som �ligger honom enligt denna lag eller

enligt f�reskrifter eller villkor som har meddelats med st�d av lagen eller
enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten l�ta vidta �tg�r�
den p� hans bekostnad. Lag (1992:1536).

3688

OfiFentlig insyn

19

Den som har tillst�nd att driva en s�dan k�rnteknisk anl�ggning

som avses i 2 � 1 a eller 1 b eller en anl�ggning f�r framst�llning, hante-

' Senaste lydelse 1989; 323.

background image

ring, bearbetning, lagring eller slutf�rvaring av k�rn�mne elle r k�rnavfall

SFS 1992:1536

�r skyldig att ge lokal s�kerhetsn�mnd, som regeringen best�mmer, insyn i

s�kerhets- och str�lskyddsarbetet vid anl�gg ningen. Lag (1992:1536).

20 � Insynen skall g�ra det m�jligt f�r n�mnden att inh�mta informa�
tion om det s�kerhets- och str�lskyddsarbete som har utf�rts eller planeras

vid en anl�ggning som avses i 19 � och st�lla samman material f�r att

informera allm�nheten om detta arbete.

21 � Tillst�ndshavaren skall p� beg�ran av n�mnden

1. l�mna n�mnden upplysningar om tillg�ngliga fakta och l�ta n�mnden

ta del av tillg�ngliga handlingar, allt i den m�n det beh�vs f�r att n�mnden

skall kunna fullg�ra vad som anges i 20 �, och

2. ge n�mnden tilltr�de till och f�revisa anl�ggn ingar eller platser, om

det beh�vs f�r att n�mnden skall f� inneb�rden av upplysningar eller

handlingar som utl�mnas enligt 1 belyst och tilltr�det �r f�renligt med

g�llande s�kerhetsf�reskrifter.

Ansvarsbest�mmelser m. m.
22 � Den som inte f�ljer vad som f�reskrivs i 10 12 � eller med st�d av
denna lag uppst�l lda villkor eller f�reskrifter eller som inte efterkommer
vad tillsynsmyndigheten har beg�rt eller beslutat med st�d av 17 eller 18 �,
f�r av myndigheten f�rel�ggas vite.

23 � Beslut av tillsynsmyndigheten enlig t denna lag f�r �verkl agas hos
regeringen genom besv�r.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall g�lla omedelbart, om inte annat

best�ms.

24 � Beslut av en lokal s�kerhetsn�mnd om beg�ran enligt 21 � f�r
�verklagas hos l�nsr�tten genom besv�r.

Besv�rshandlingen tillst�lls l�nsr�tten och skall ha ko mmit in inom tre

veckor fr�n den dag kl aganden fick de l av b eslutet. Om handlingen kom�
mit in f�r sent skal l r�tten avvisa de n. Besv�rshandlingen skall dock inte

avvisas, om f�rseningen beror p� a tt n�mnden har l�mnat klaganden en

felaktig underr�ttelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen

avvisas, om den inom besv�rstiden har kommit in till n�mnden. Lag

(1986:1260).

25 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som med upps�t
eller av oaktsamhet

1. bedriver k�rnteknisk verksamhet utan tillst�nd enligt 5 � eller 5 a �

andra stycket eller bryter mot 6 �, eller

2. �sidos�tter villkor eller f�reskrifter som meddelats med st�d av denna

lag.

Den som i �vrigt med upps�t eller av gro v oaktsamhet bryter mot 10 �

d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. Lag (1992:1536).

3689

background image

\

SFS 1992:1536

25 a � Har n�gon med upps�t beg�t t brott enligt 25 � och �r brottet att
anse som grovt skall han d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst
fyra �r.

Vid bed�mning av om brottet �r grov t skall s�rslcilt beaktas o m det

avsett en verksamhet, ett �mne eller en produkt av s�rskilt farligt slag eller
om g�rningen annars varit av s�rskilt allvarlig art. Lag (1992:1536).

26 � K�rn�mne eller k�rnavfall som n�gon utan tillst�nd enligt 5 � f�r�
v�rvat, innehaft, �verl�tit, hanterat, bearbetat, transporterat eller an nars

tagit befattning med kan f�rklaras helt eller delvis f�rverkat, om det inte �r
uppenbart obilligt. Innehar han inte l�ngre �mnet, f�r i st�llet v�rdet

f�rklaras f�rverkat.

27 � Den som in te fullg�r vad tillsynsm yndigheten beg�r eller beslutar
med st�d av 17 eller 18 � elle r vad den lokala s�kerhetsn �mnden beg �r
med st�d av 21 � eller som upps�tligen eller av grov oaktsa mhet l�mnar

myndigheten eller n�mnden oriktiga uppgifter, d�ms till b�ter eller f�ngel�

se i h�gst sex m�nader.

28 � Den som har �sidosatt ett vitesf�rel�ggande eller �vertr�tt ett vites�

f�rbud d�ms inte till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av
f�rel�ggandet eller f�rbudet. Lag (1992:1536).

29 � Till ansvar enligt denna l ag d�ms inte om g�rningen �r ringa. Till
ansvar d�ms inte heller om str�ngare st rafiF f�r g�rningen kan d�mas ut
enligt brottsbalken eller om ansvar kan d�mas ut enli gt lagen (1960:418)
om straff f�r varusmuggling. Lag (1992:1536).

Avgifter Lag (1990:238)

30 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om avgifter f�r myndighets verksamhet enligt denna

lag. Lag (1990:238).

�verg�ngsbest�mmelser^

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1984.
2. Genom denna lag upph�vs lagen (1956:306) om r�tt att utvinna

atomenergi m.m, (atomenergilag), lagen (1977:140) om s�r skilt tills t�nd
att tillf�ra k�mreaktor k�rnbr�nsle, m.m., lagen (1979:335) om f�rbud

mot att under viss tid tillf�ra k�mreaktorer k�rnbr�nsle och lagen

(1980:1123) om offentlig insyn i s�kerhetsarbetet vid k�rnkraftverken.

Best�mmelserna i 4 � lagen om s�rsk ilt tillst�nd att tillf�ra k�mr eaktor

k�rnbr�nsle, m. m. och 2 � lagen om f�rbud mot att under viss ti d tillf�ra

k�mreaktorer k�rnbr�nsle skall fortfarande g�lla intill utg�ngen av �r
1989.

3690

"Till 1984:3.

background image

3. F�rekommer i lag eller ann an f�rfattning h�nvisning till f�reskrift

SFS 1992:1536

som har ersatts genom best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den nya

best�mmelsen.

4. Tillst�nd samt villkor och f�reskrifter som har meddelats med st�d av

atomenergilagen skall anses ha meddelats enligt motsvarande best�mmelse
i den nya lagen.

Denna lag"' tr�der i kraft den 1 januari 1993 .
Har den som har tillst�nd till innehav eller drift av en k�rnteknisk

anl�ggning f�re ikrafttr�dandet uppdragit � t annan att svara f�r driften
eller delar av driften, skall s�dant godk�nnande som avses i 5 � anses

f�religga.

P� regeringens v�gnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Milj�- och naturresurs�
departementet)

'1992:1536.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.