SFS 1960:422

600422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:POPRZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:ZEQIHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:34px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:OZYQQA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:26px;font-family:XNGPHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1208px;"> <img width="892" height="1208" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:321px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Nr 422 </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndrad lydelse av 7 och 8 �� atomenergilagen </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 1 juni 1956 (nr 306); </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Stockholms sloU den 30 juni 1960. </i></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">V e n d e s Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">gott f�rordna, att 7 och 8 �� atomenergilagen den 1 juni 1956 skola erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">�ndrad lydelse p� s�tt nedan angives. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft12">7 �. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">Bryter n�gon mot vad i 1 eller 2 � stadgas eller iakttager han icke villkor </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">som meddelats med st�d av 4 �, straffes med dagsb�ter eller f�ngelse i h�gst </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">sex m�nader eller, om brottet �r grovt, med f�ngelse eller straffarbete i h�gst </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">tv� �r. Ang�ende p�f�ljd f�r olovlig utf�rsel av �mne eller annat som avses </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">i 3 � och f�r f�rs�k d�rtill stadgas i lagen om straff f�r varusmuggling. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft12">8 �. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">Har n�gon brutit mot vad i 1 eller 2 � stadgas, skall, om det ej �r uppen�</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">bart obilligt, i 1 � avsett �mne eller f�rening, som han d�rvid innehaft, be�</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">arbetat eller eljest tagit befattning med, f�rklaras helt eller delvis f�rverkat </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">till kronan. Innehar han icke l�ngre �mnet eller f�reningen, m� i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rdet f�rklaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft17">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1961. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34;vdsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">Stockholms slott den 30 juni 1960. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft13">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft14">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">t Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft12">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1900; 115; L'U .31; Rskr 348. </p> <p style="position:absolute;top:1170px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft15"><i><b>" C </b></i></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

Nr 422

Lag

om �ndrad lydelse av 7 och 8 �� atomenergilagen

den 1 juni 1956 (nr 306);

given Stockholms sloU den 30 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

V e n d e s Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna, att 7 och 8 �� atomenergilagen den 1 juni 1956 skola erh�lla

�ndrad lydelse p� s�tt nedan angives.

7 �.

Bryter n�gon mot vad i 1 eller 2 � stadgas eller iakttager han icke villkor

som meddelats med st�d av 4 �, straffes med dagsb�ter eller f�ngelse i h�gst

sex m�nader eller, om brottet �r grovt, med f�ngelse eller straffarbete i h�gst

tv� �r. Ang�ende p�f�ljd f�r olovlig utf�rsel av �mne eller annat som avses

i 3 � och f�r f�rs�k d�rtill stadgas i lagen om straff f�r varusmuggling.

8 �.

Har n�gon brutit mot vad i 1 eller 2 � stadgas, skall, om det ej �r uppen�

bart obilligt, i 1 � avsett �mne eller f�rening, som han d�rvid innehaft, be�

arbetat eller eljest tagit befattning med, f�rklaras helt eller delvis f�rverkat

till kronan. Innehar han icke l�ngre �mnet eller f�reningen, m� i st�llet

v�rdet f�rklaras f�rverkat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1961.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

"vdsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 30 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

t Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

' Prop. 1900; 115; L'U .31; Rskr 348.

" C

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.