SFS 1997:1321 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1997:1321 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 1997_1321 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:853px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft10">2413 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1997:1321 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1997 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:115px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut f�reskrivs att 14 � lagen (1984:3) om k�rntek-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">nisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>14 �</b> Om ett tillst�nd �terkallas eller ett tillst�nds giltighetstid g�r ut eller </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18">om r�tten att driva en k�rnkraftsreaktor upph�r att g�lla enligt lagen <br/>(1997:1320) om k�rnkraftens avveckling, kvarst�r skyldigheterna enligt 10 � <br/>till dess de fullgjorts eller befrielse fr�n dem medgivits. Befrielse kan med-<br/>ges av regeringen eller av den myndighet som regeringen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA LINDH </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Dahl�f <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14"> Prop. 1996/97:176, bet. 1997/98:NU5, rskr. 1997/98:132. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> </div> </div>
background image

2413

SFS 1997:1321
Utkom fr�n trycket
den 30 december 1997

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

utf�rdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut f�reskrivs att 14 � lagen (1984:3) om k�rntek-

nisk verksamhet skall ha f�ljande lydelse.

14 � Om ett tillst�nd �terkallas eller ett tillst�nds giltighetstid g�r ut eller

om r�tten att driva en k�rnkraftsreaktor upph�r att g�lla enligt lagen
(1997:1320) om k�rnkraftens avveckling, kvarst�r skyldigheterna enligt 10 �
till dess de fullgjorts eller befrielse fr�n dem medgivits. Befrielse kan med-
ges av regeringen eller av den myndighet som regeringen best�mmer

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

ANNA LINDH

Lars Dahl�f
(Milj�departementet)

1

Prop. 1996/97:176, bet. 1997/98:NU5, rskr. 1997/98:132.

1

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.