SFS 1998:1706 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1998:1706 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
981706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p� s�-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges �ver-<br/>enskommelser i syfte att f�rhindra k�rnspr�ngningar, spridning av k�rnvapen<br/>och obeh�rig befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av<br/>anv�nt k�rnbr�nsle.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser skall uppfyllas som in-<br/>g�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220).</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">KJELL LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Kathrin Flossing<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:1536.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1706</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

utf�rdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk

verksamhet

2

skall ha f�ljande lydelse.

3 �

K�rnteknisk verksamhet skall bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p� s�-

kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges �ver-
enskommelser i syfte att f�rhindra k�rnspr�ngningar, spridning av k�rnvapen
och obeh�rig befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av
anv�nt k�rnbr�nsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser skall uppfyllas som in-
g�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket.

Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (1988:220).

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Milj�departementet)

1

Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

2

Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 1998:1706

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.