SFS 2010:947 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2010:947 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
100947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 14 � lagen (1984:3) om k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">teknisk verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldigheterna enligt 10 � kvarst�r till dess att de har fullgjorts, �ven</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. ett tillst�nd �terkallas,<br/>2. ett tillst�nds giltighetstid g�r ut, eller<br/>3. r�tten att driva en k�rnkraftsreaktor har upph�rt att g�lla enligt den upp-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�vda lagen (1997:1320) om k�rnkraftens avveckling.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots f�rsta stycket f�r regeringen eller den myndighet som regeringen</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmer ge dispens fr�n skyldigheterna enligt 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:1536.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1997:1321.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:947</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 14 � lagen (1984:3) om k�rn-

teknisk verksamhet

2 ska ha f�ljande lydelse.

14 �

3

Skyldigheterna enligt 10 � kvarst�r till dess att de har fullgjorts, �ven

om

1. ett tillst�nd �terkallas,
2. ett tillst�nds giltighetstid g�r ut, eller
3. r�tten att driva en k�rnkraftsreaktor har upph�rt att g�lla enligt den upp-

h�vda lagen (1997:1320) om k�rnkraftens avveckling.

Trots f�rsta stycket f�r regeringen eller den myndighet som regeringen

best�mmer ge dispens fr�n skyldigheterna enligt 10 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1997:1321.

SFS 2010:947

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.