SFS 2010:973 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2010:973 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
100973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:3)2 om k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">teknisk verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 8 a och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 14 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att tillst�nd till en k�rntek-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nisk verksamhet ska f�renas med de villkor som beh�vs f�r att s�kerst�lla </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det ansvar och de skyldigheter som f�ljer av lagen (2010:950) om an-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">svar och ers�ttning vid radiologiska olyckor, och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. till�mpningen av de krav i fr�ga om f�rs�rjning med malmer, r�material</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och speciella klyvbara material som f�ljer av best�mmelserna i f�rdraget den<br/>25 mars 1957 om uppr�ttandet av Europeiska atomenergigemenskapen.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rs�kring som syftar till att ers�tta skada p� byggnader, anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningar, system, komponenter och anordningar av betydelse f�r s�kerheten i<br/>en k�rnteknisk verksamhet f�r inte ha n�gon annan som f�rm�nstagare �n<br/>den som �r tillst�ndshavare f�r verksamheten enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som med upps�t eller</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bedriver k�rnteknisk verksamhet utan tillst�nd enligt 5 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 5 a � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. �sidos�tter sin anm�lningsskyldighet enligt 7 a7 c ��, eller<br/>3. �sidos�tter villkor eller f�reskrifter som meddelats med st�d av denna</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lag.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som i �vrigt med upps�t eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sta stycket d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvar ska inte d�mas ut enligt denna paragraf, om ansvar f�r g�rningen</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kan d�mas ut enligt 57 � lagen (2010:950) om ansvar och ers�ttning vid<br/>radiologiska olyckor.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1536.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1995:875.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2006:339.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:973</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:973</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:3)2 om k�rn-

teknisk verksamhet

dels att 8 a och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 14 a �, av f�ljande lydelse.

8 a �

3

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att tillst�nd till en k�rntek-

nisk verksamhet ska f�renas med de villkor som beh�vs f�r att s�kerst�lla

1. det ansvar och de skyldigheter som f�ljer av lagen (2010:950) om an-

svar och ers�ttning vid radiologiska olyckor, och

2. till�mpningen av de krav i fr�ga om f�rs�rjning med malmer, r�material

och speciella klyvbara material som f�ljer av best�mmelserna i f�rdraget den
25 mars 1957 om uppr�ttandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

14 a �

En f�rs�kring som syftar till att ers�tta skada p� byggnader, anl�gg-

ningar, system, komponenter och anordningar av betydelse f�r s�kerheten i
en k�rnteknisk verksamhet f�r inte ha n�gon annan som f�rm�nstagare �n
den som �r tillst�ndshavare f�r verksamheten enligt denna lag.

25 �

4

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som med upps�t eller

av oaktsamhet

1. bedriver k�rnteknisk verksamhet utan tillst�nd enligt 5 � f�rsta stycket

eller 5 a � f�rsta stycket,

2. �sidos�tter sin anm�lningsskyldighet enligt 7 a7 c ��, eller
3. �sidos�tter villkor eller f�reskrifter som meddelats med st�d av denna

lag.

Den som i �vrigt med upps�t eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 � f�r-

sta stycket d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Ansvar ska inte d�mas ut enligt denna paragraf, om ansvar f�r g�rningen

kan d�mas ut enligt 57 � lagen (2010:950) om ansvar och ers�ttning vid
radiologiska olyckor.

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1995:875.

4 Senaste lydelse 2006:339.

SFS 2010:973

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:973

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.