Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:1332
Departement: Miljö- och energidepartementet
Övrigt: Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1990:1332
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1990-12-13
Övrig text: Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier.