Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:1332
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Övrigt: Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier
SFS nr:

1990:1332
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1990-12-13
Övrig text: Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier.
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.