SFS 2018:1420 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:811) om införande av miljöbalken / SFS 2018:1420 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
SFS2018-1420.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:811) om införande av

miljöbalken

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 39 och 41 §§ lagen (1998:811) om
införande av miljöbalken ska upphöra att gälla vid utgången av 2028.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

SFS

2018:1420

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.