SFS 2018:1420 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:811) om införande av miljöbalken / SFS 2018:1420 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
SFS2018-1420.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:CPAHCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:WOWSWV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>milj�balken </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 39 och 41 �� lagen (1998:811) om <br/>inf�rande av milj�balken ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2028. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Susanne Gerland <br/>(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> 2018:1420 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft19"> 4 juli 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av

milj�balken

Utf�rdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 39 och 41 �� lagen (1998:811) om
inf�rande av milj�balken ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2028.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

SFS

2018:1420

Publicerad
den

4 juli 2018

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.