SFS 2009:1323 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:811) om införande av miljöbalken / SFS 2009:1323 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
091323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av <br/>milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 a � lagen (1998:811) om in-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rande av milj�balken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Strandskydd intr�der n�r en fastst�lld generalplan, stadsplan eller</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">byggnadsplan upph�vs eller ers�tts av en ny detaljplan enligt plan- och<br/>bygglagen (1987:10). Detta g�ller �ven n�r en detaljplan f�r ett omr�de som<br/>tidigare har omfattats av en fastst�lld generalplan, stadsplan eller byggnads-<br/>plan upph�vs eller ers�tts av en ny detaljplan.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r detaljplane�renden som har inletts f�re</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen f�re den<br/>1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1323</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:811) om inf�rande av
milj�balken;

utf�rdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 a � lagen (1998:811) om in-

f�rande av milj�balken ska ha f�ljande lydelse.

10 a �

Strandskydd intr�der n�r en fastst�lld generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upph�vs eller ers�tts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Detta g�ller �ven n�r en detaljplan f�r ett omr�de som
tidigare har omfattats av en fastst�lld generalplan, stadsplan eller byggnads-
plan upph�vs eller ers�tts av en ny detaljplan.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r detaljplane�renden som har inletts f�re

den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen f�re den
1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

SFS 2009:1323

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.