SFS 2021:743 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 2021:743 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS2021-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:NXDEOX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:XZBHYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:812) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>best�mmelser om vattenverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 � lagen (1998:812) med s�r-<br/>skilda best�mmelser om vattenverksamhet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>4</b> <b>�</b> Den som vill bedriva vattenverksamhet har f�r detta �ndam�l r�dighet <br/>som anges i 1 �, om vattenverksamheten inneb�r </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. vattenreglering,<br/>2. vattent�kt f�r allm�n vattenf�rs�rjning, allm�n v�rmef�rs�rjning eller</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bevattning, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. markavvattning,<br/>4. vattenverksamhet som beh�vs f�r allm�n v�g, allm�n farled eller all-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�n hamn, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vattenverksamhet som beh�vs f�r att motverka f�rorening genom av-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">loppsvatten, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">6. vattenverksamhet som beh�vs f�r j�rnv�g, eller<br/>7. vattenverksamhet som beh�vs f�r en starkstr�msledning f�r vilken n�t-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">koncession f�r linje kr�vs. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:743</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:812) med s�rskilda

best�mmelser om vattenverksamhet

Utf�rdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 � lagen (1998:812) med s�r-
skilda best�mmelser om vattenverksamhet ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
4
Den som vill bedriva vattenverksamhet har f�r detta �ndam�l r�dighet
som anges i 1 �, om vattenverksamheten inneb�r

1. vattenreglering,
2. vattent�kt f�r allm�n vattenf�rs�rjning, allm�n v�rmef�rs�rjning eller

bevattning,

3. markavvattning,
4. vattenverksamhet som beh�vs f�r allm�n v�g, allm�n farled eller all-

m�n hamn,

5. vattenverksamhet som beh�vs f�r att motverka f�rorening genom av-

loppsvatten,

6. vattenverksamhet som beh�vs f�r j�rnv�g, eller
7. vattenverksamhet som beh�vs f�r en starkstr�msledning f�r vilken n�t-

koncession f�r linje kr�vs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

SFS

2021:743

Publicerad
den

30 juni 2021

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.