SFS 1970:192

700192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:APPSAR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:NSUKFN+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:NSUKFN+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:34px;font-family:RDROUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:FBQXDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:81px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">1970 " Nr 192202 </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket den 9 juni 1970 </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft11">Nr 192 </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft11">Lag </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1938: 274) om r�tt till jakt^ </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den 6 m aj 1970, </i></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">Vendes Konung, g�ra veterligt: att VI, med rilcsdageni, funnit </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">gott f�rordna, att 21, 22, 30, 31, 34 och 36 �� lagen (1938: 274) om r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">jakt skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft11">21 �. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">L�s hund m� ej medtagas eller insl�ppas i annans h�gnade jalctpark eller </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">djurg�rd; sker det, f�r jaktr�ttsinnehavaren taga och beh�lla hunden. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11">22 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">L�per hund l�s i mark d�r villebr�d finnes, �ger jaktr�ttsinnehavaren eller </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">hans folk r�tt att upptaga hunden. Det �ligger den som s�lunda upptagit </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">hund att d�rom of�rdr�j ligen underr�tta hundens �gare eller innehavare el�</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">ler, om denne �r ok�nd eller icke kan tr�ffas, polismyndigheten i orten. Den </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">som vill �terf� upptagen hund skall l�sa den med femtio Icronor, om hunden </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">upptagits under tiden den 1 marsden 20 augusti, och med tjugofem kronor </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">i annat fall samt utgiva ers�ttning f�r hundens f�da och �vriga kostnader. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">Har ej �garen eller innehavaren l�st hunden inom en vecka efter det han un�</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">derr�ttades om upptagandet eller inom tv� veckor efter det polismyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">underr�ttades, f�r jalctr�ttsinnehavaren. beh�lla hunden. V�cker han inom </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">en m�nad efter utg�ngen av nu angiven tid talan om att i st�llet erh�lla l��</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">sen, �r hundens �gare eller innehavare skyldig att utgiva s�dan enligt f�rut </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">angivna grunder. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Jagar eller </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft11">� villebr�dsbest�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">L�ter hund </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">nyss sagts. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">30 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Beg�r n�gon brott som avses i 28 eller 29 � skall villebr�d som han olovligt </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">d�dat, f�ngat eller till�gnat sig eller fallvilt som han tillvaratagit, i den m�n </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">s�dant byte ej fr�ntagits honom enligt 31 � f�rsta stycket, f�rklaras f�rver�</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">kat, om det ej �r uppenbart obilligt. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">I st�llet f�r villebr�det eller fallviltet kan dess v�rde f�rldaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">Var det </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">jaktber�ttigade personer. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Med f�rverkat </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Vapen, ammunition, annat jaktredskap och hund som anv�nts eller med-</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Prop. 1970: 32, 3LU 25, rskr 147. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1967: 616. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">430 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 192 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rts som hj�lpmedel vid brott som avses i 28 � eller 29 � 1 mom. f� f�rklaras </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rverkade, om det �r p�kallat till f�rebyggande av brott eller eljest s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">sk�l f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�llet f�r hj�lpmedlet kan dess v�rde f�rklaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft20">31 �.i </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">Antr�ffas � bar g�rning n�gon som olovligt jagar � annans jaktomr�de, </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">m� jalctr�ttsinnebavaren eller den som �ger, innebar eller v�rdar marken s� </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">ock deras folk i fall som avses i 30 � tredje stycket fr�ntaga den jagande jakt�</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">bytet och eljest taga detta i beslag �vensom beslagtaga vapen, ammunition, </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">annat jaktredskap och bund. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">� omr�de d�r jalctr�tt tillkommer kronan liksom � de till lapparnas uteslu�</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">tande begagnande anvisade omr�dena tillkomme r�tt att taga jaktbyte ocli </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">annan i f�rsta stycket avsedd egendom i beslag polisman och med polismans </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">befogenhet utrustad ordningsvakt f�r jaktbevakning �vensom personal vid </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">dom�nverket och \ad tullverkets kust- eller gr�nsbevakning samt lappfogde </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">och tillsynsman \'id lappv�sendet. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i f�rsta och andra styckena �r stadgat om den som olovligt jagar � an�</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">nans jaktomr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning betr�des med </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">jakt, som enligt 29 � 1 mom. f�rsta stycket �r att anse s�som olovlig, eller </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">med s�dant tillvaratagande eller till�gnande, f�r vilket han enligt 29 � 1 </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">mom. andra stycket skall straffas s�som f�r olovlig jakt; och skola, d�r fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">�r om djur som j�mlikt best�mmelserna i 18 � tillkommer kronan, de i andra </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket b�r ovan omf�rm�lda personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt j�m�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">v�l � omr�de, d�r jalctr�tten tillkommer annan �n kronan. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan d�rom g�ras till vederb�rande </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">polis- eller �klagarmyndighet. Den som erh�llit s�dan anm�lan bar att f�r�</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">fara som om han sj�lv gjort beslaget. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">34 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">Allm�n �ldagare �ge f�ra talan i fr�ga om olovlig jakt � omr�de som avses </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">i 5 � 2 mom. s� ock � brott varom f�rm�les i 33 � fj�rde stycket denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">Sker intr�ng </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft20"> detta verk. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft20">1 �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">S�som m�ls�gande </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft20">jaktber�ttigad person. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">Innefatta f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmelse g�llande. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft20">36 �. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">7 mom. Av b �ter som �d�mas enligt denna lag �vensom av beh�llna f�r�</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">s�ljningssumman av f�rverkat villebr�d eller fallvilt, varom s�gs i 30 � fj�rde </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket, och av hj�lpmedel, varom s�gs i 30 � femte stycket, eller av belopp </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">som m� ba f�rklarats f�rverkat i st�llet f�r dylik egendom tillf�lle h�lften </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">jaktv�rdsfonden och �terstoden kronan. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">2 mom. D�r i </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft20">Annan f�rverkad egendom som avses i denna paragraf skall f�rs�ljas � of�</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">fentlig auktion; dock att, d�r f�n^erkat redskap utg�res av skjutvapen eller </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">�r s�dant som icke m� anv�ndas till jakt eller f�ngst, med detsamma skall </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rfaras p� s�tt Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1970, </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 30 � femte stycket g�ller ej i fr�ga om brott som beg�tts </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>sta </b></p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>!-.i </b></p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23">^ Senaste lydelse 1964: 194. </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft23">^ Sena ste lydelse 1967: 616. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft30">1970 - Nr 192 och 193 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft30">431 </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft30">f�re ikrafttr�dandet. I s�dant fall g�ller fortfarande 31 � 1 mom. tredje styc�</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">ket samt 36 � 1 mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket i deras �ldre </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft30">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">Stocldiolms slott den 6 maj 1970. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft30">INGEMUND B ENGTSSON </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 " Nr 192202

utkom fr�n trycket den 9 juni 1970

Nr 192

Lag

om �ndring i lagen (1938: 274) om r�tt till jakt^

given Stockholms slott den 6 m aj 1970,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att VI, med rilcsdageni, funnit

gott f�rordna, att 21, 22, 30, 31, 34 och 36 �� lagen (1938: 274) om r�tt till

jakt skall ha nedan angivna lydelse.

21 �.

L�s hund m� ej medtagas eller insl�ppas i annans h�gnade jalctpark eller

djurg�rd; sker det, f�r jaktr�ttsinnehavaren taga och beh�lla hunden.

22 �.2

L�per hund l�s i mark d�r villebr�d finnes, �ger jaktr�ttsinnehavaren eller

hans folk r�tt att upptaga hunden. Det �ligger den som s�lunda upptagit

hund att d�rom of�rdr�j ligen underr�tta hundens �gare eller innehavare el�

ler, om denne �r ok�nd eller icke kan tr�ffas, polismyndigheten i orten. Den

som vill �terf� upptagen hund skall l�sa den med femtio Icronor, om hunden

upptagits under tiden den 1 marsden 20 augusti, och med tjugofem kronor

i annat fall samt utgiva ers�ttning f�r hundens f�da och �vriga kostnader.

Har ej �garen eller innehavaren l�st hunden inom en vecka efter det han un�

derr�ttades om upptagandet eller inom tv� veckor efter det polismyndigheten

underr�ttades, f�r jalctr�ttsinnehavaren. beh�lla hunden. V�cker han inom

en m�nad efter utg�ngen av nu angiven tid talan om att i st�llet erh�lla l��

sen, �r hundens �gare eller innehavare skyldig att utgiva s�dan enligt f�rut

angivna grunder.

Jagar eller

� villebr�dsbest�ndet.

L�ter hund

nyss sagts.

30 �.2

Beg�r n�gon brott som avses i 28 eller 29 � skall villebr�d som han olovligt

d�dat, f�ngat eller till�gnat sig eller fallvilt som han tillvaratagit, i den m�n

s�dant byte ej fr�ntagits honom enligt 31 � f�rsta stycket, f�rklaras f�rver�

kat, om det ej �r uppenbart obilligt.

I st�llet f�r villebr�det eller fallviltet kan dess v�rde f�rldaras f�rverkat.

Var det

jaktber�ttigade personer.

Med f�rverkat

2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap och hund som anv�nts eller med-

^ Prop. 1970: 32, 3LU 25, rskr 147.

^ Senaste lydelse 1967: 616.

background image

430

1970 . Nr 192

f�rts som hj�lpmedel vid brott som avses i 28 � eller 29 � 1 mom. f� f�rklaras

f�rverkade, om det �r p�kallat till f�rebyggande av brott eller eljest s�rskilda

sk�l f�religga.

I st�llet f�r hj�lpmedlet kan dess v�rde f�rklaras f�rverkat.

31 �.i

Antr�ffas � bar g�rning n�gon som olovligt jagar � annans jaktomr�de,

m� jalctr�ttsinnebavaren eller den som �ger, innebar eller v�rdar marken s�

ock deras folk i fall som avses i 30 � tredje stycket fr�ntaga den jagande jakt�

bytet och eljest taga detta i beslag �vensom beslagtaga vapen, ammunition,

annat jaktredskap och bund.

� omr�de d�r jalctr�tt tillkommer kronan liksom � de till lapparnas uteslu�

tande begagnande anvisade omr�dena tillkomme r�tt att taga jaktbyte ocli

annan i f�rsta stycket avsedd egendom i beslag polisman och med polismans

befogenhet utrustad ordningsvakt f�r jaktbevakning �vensom personal vid

dom�nverket och \ad tullverkets kust- eller gr�nsbevakning samt lappfogde

och tillsynsman \'id lappv�sendet.

Vad i f�rsta och andra styckena �r stadgat om den som olovligt jagar � an�

nans jaktomr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning betr�des med

jakt, som enligt 29 � 1 mom. f�rsta stycket �r att anse s�som olovlig, eller

med s�dant tillvaratagande eller till�gnande, f�r vilket han enligt 29 � 1

mom. andra stycket skall straffas s�som f�r olovlig jakt; och skola, d�r fr�ga

�r om djur som j�mlikt best�mmelserna i 18 � tillkommer kronan, de i andra

stycket b�r ovan omf�rm�lda personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt j�m�

v�l � omr�de, d�r jalctr�tten tillkommer annan �n kronan.

Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan d�rom g�ras till vederb�rande

polis- eller �klagarmyndighet. Den som erh�llit s�dan anm�lan bar att f�r�

fara som om han sj�lv gjort beslaget.

34 �.2

Allm�n �ldagare �ge f�ra talan i fr�ga om olovlig jakt � omr�de som avses

i 5 � 2 mom. s� ock � brott varom f�rm�les i 33 � fj�rde stycket denna lag.

Sker intr�ng

 detta verk.

1 �vrigt

allm�n synpunkt.

S�som m�ls�gande

jaktber�ttigad person.

Innefatta f�reskrifter

best�mmelse g�llande.

36 �.

7 mom. Av b �ter som �d�mas enligt denna lag �vensom av beh�llna f�r�

s�ljningssumman av f�rverkat villebr�d eller fallvilt, varom s�gs i 30 � fj�rde

stycket, och av hj�lpmedel, varom s�gs i 30 � femte stycket, eller av belopp

som m� ba f�rklarats f�rverkat i st�llet f�r dylik egendom tillf�lle h�lften

jaktv�rdsfonden och �terstoden kronan.

2 mom. D�r i

l�mpligt s�tt.

Annan f�rverkad egendom som avses i denna paragraf skall f�rs�ljas � of�

fentlig auktion; dock att, d�r f�n^erkat redskap utg�res av skjutvapen eller

�r s�dant som icke m� anv�ndas till jakt eller f�ngst, med detsamma skall

f�rfaras p� s�tt Konungen best�mmer.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1970,

Best�mmelserna i 30 � femte stycket g�ller ej i fr�ga om brott som beg�tts

sta

!-.i

^ Senaste lydelse 1964: 194.

^ Sena ste lydelse 1967: 616.

background image

1970 - Nr 192 och 193

431

f�re ikrafttr�dandet. I s�dant fall g�ller fortfarande 31 � 1 mom. tredje styc�

ket samt 36 � 1 mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket i deras �ldre

lydelse.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stocldiolms slott den 6 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND B ENGTSSON

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.