SFS 1963:606

630606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:DPJXJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:10px;font-family:ZDNHYI+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DPJXJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:HAXPDR+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:ZDNHYI+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:HAXPDR+ArialMT;color:#000000;} .ft32{font-size:10px;font-family:ZDNHYI+Arial;color:#000000;} .ft33{font-size:34px;font-family:SAZHCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:9px;font-family:ZDNHYI+Arial;color:#000000;} .ft35{font-size:10px;font-family:SAZHCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:34px;font-family:PUZNUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:286px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 606 </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">ang�ende �ndring i lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om r�tt lUl jakt; </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Stockholms slott den 6 december 19G3. </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n� de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">V e n d e s Konung, g�ra v e t e r I i g t ; att Vi, med rilcsdagen^ funnit </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">golt f�rordna dels att 7 �, 10 � 1, 3, 4 och 5 mom., 11 �, 12 � 1 mom., 14 � </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">2 mom., 15 � 1 mom., IG, 18 och 23 ��, 24 � 2 mom., 26 � 2 mom., 29 � </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">1 mom., 30 �, 31 � 1 mom. samt 33, 34 och 37 �g lagen den 3 juni 1938 om </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt till jakt^ skola erh�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives dels ocT: </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">ail till 10 � samma lag skall fogas ett sj�tte moment och till 24 � ett tredje </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">moment av nedan angiven Ij'delse. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft10">7 �. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">Bost�llsliavare, kronohemmans </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft10">efter �lg. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">�r eljest </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">till marken. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10">Innehavare eller brukare av fastighet varom �r fr�ga i denna paragrat m� </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft16">icke utan s�rskilt bemyndigande av �garen tala for fastigheten i fr�gor som <br/>a^'ses i 10 � och 11 � 2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft10">10 �" </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">1 JJmm. �gare av s�rskilda fastigheter m�, i �ndam�l att befr�mja jakt�</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rden p� fastigheterna, besluta att dessa helt eller dehds skola til sammans </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">&#34;Ig�ra jaktv�rdsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">Jaktv�rdsomr�dc skall </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft10">jaktv�rdens tillgodoseende. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">3 mom. Beslut om bildande av jaktv�rdsomrade vare ej gi |o </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10">focHfr-</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">de vilka bitr�da beslutet utg�ra minst tre fj�rdedelar av </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">hets�garc och tillika �ga minst tre fj�rdedelar av den </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">j^Iark, som i avseende � l�ge, form och �wig beskaffe .. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft10">bestridande </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">best� s�som eget jaktv�rdsomr�de, ma mke mot a^arei </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>nncliif^r^ </b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�-It c *&#34;-� </b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>o ji _ </b></p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">, I rop. 1%3:13G; L=U 39; Rskr 3S7. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft13">^ � 1 mom., 12 � 1 mom.. -6 ? </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste ly delse; so betr�ffande 7 �, 10 � ,^51111^119^: 43. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">och z-i � 1951; 290 samt betr�ffande 31 � 1 &#34;i n </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>387cas�oy. SuensIifdrfatlningssaniIingi963,Nr 60Ge0 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft20">1903 . Nr 000 </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft21">jjn-uuLia^ i i;i:o.juiv&lt;. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft21">^j..i,�uu </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft21">^^\an Stad/fats nniV-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">ilande av jaktvardsoinnlde �ga motsvanmdc Ull�inpning, Fattas s�d </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20">sliil i saiii Jjand med Lieshit som avses i 5 inom., skall dock i st�lleUir^^ </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20">vad d�r �r stadgat. Inneb�r i dylikt fall beslutet att mark skall utpd </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20">eller amslnlns till Jaktv�rdsomr�dot, erfordras samtycke av �garen rn </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft20">marken. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft22">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft22">Kon </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>JM c </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">/ mom. For gilligheien av be.s-liit enligt 10 � fordras fastst�llelsc iv 15m </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelsen, vilken skall tillse, att beslutet tillkommit i laga ordnin� Z', </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft20">oyerensst�mmer med lag ocli f�rfattning, s� ock alt det �r tj�nligt f�&gt; Lk </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">lardens fr�mjande och icke kr�nker enskild r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">' </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslutet skall </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">d�rf�r npjigivas. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">Z'&#34;l' </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft20">jaktvaialsomr�de fastighet som Iiuvndsakligen utg�r g�rd </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20">1 dJt SrS </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft20">v�sentligen saknar betydelse f�r jaktv�rden p� om-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">hM^�rZJr </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft20">fastigliefen ej l�ngre skall tillh�n </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">; c i �nm�d^ </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft20">om sadant f�rordnande m� g�ras av envar SODI </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft20">"af </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">'i&#34;- Ijcsiul, som l�nsstyrelse fattar enligt denna para-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft20">onnm'en </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">^ liOmng inom orten. Mot beslutet iii� talan, f�ras bos </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft20">:'ntetinom fv-^&#34; ^^svar, yiika skola b�va inkommit till jordbrnksdepark-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20">niunader frun den dag du meddelandet inf�rdes i tidningen. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:427px;white-space:nowrap" class="ft22">12 �. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">Jnom. Beslut enhgt 10 g s kal! g�lla �ven mot ny fastighets�gare. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft22">14 ^ </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">da och hcdiVlKomrM'^p'^ t ill f� [Ii g i vis s� I, c var det vara m�. d� m� han f </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">b�rande luV-on av f-K </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft20">have ock den som p�tr�ffar djur, tiH-</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;l�ss, sorkdlur fsnrU </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft20">f </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft20">mullvadar, n�bbm�ss, fladder-</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">JJ&#34;i (Mrlsnr ocl, l�mlar), r�tlor, skogs,n�5s och hiisra�ss. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft20">15 �, </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft20">ekorre, </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:693px;white-space:nowrap" class="ft20">^�rktrasf </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:691px;white-space:nowrap" class="ft20">, have den </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20">^btilla </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft20">d^ennes folk r�tl att d�da odi </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20">Kikalcdcs m� _ ^ ' Jaktr�tten &lt;l�r tillkommer annan. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft20">personer d�das. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">"^in l illfiykt till annati^ilVT^^^ </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft20">riidjur och har </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">M?' </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;^derrulH </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft20">[�gande pliktig att </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">tllcr lui^on av da ras fo/iJ^^^'^^^^'^^Ghavnren eller den som innehar mark </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft30">1963 . Nr 606 </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft30">Ift s </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft30">1453 </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">I �vrigt  </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30">tillf�lle kronan, </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft30">fallvilt j aktr�tlslnneliavaren. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft31">23 �. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">h'att, som antr�ffas utanf�r g�rd eller tr�dg�rd d�r den h�r hemma, m� av </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">jaktr�ttsinnehavaren eller hans folk sakl�st d�das. Inom t�tbebyggt omr�de </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">erfordras dock tillst�nd av polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft30">24 �. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">2 mom. Markinnehavare �ger, �nd� att jaktr�tten � marken tillkommer </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">annan, l�ta d�r anst�lla f�ngst av mldkanin. Vid s�dan f�ngst m� icke med�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ras sicjulvapen eller hund. F�ngad T,ildkanin tillf�lle markinnehavaren. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">Orsakas avsev�rd skada av vildkaniner, m� Konungen betr�ffande visst </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">omr�de f�rordna att det st�r envar fritt alt d�r f�nga v�ldkanin och be-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft37">li�lla f�ngat djur. Vad i 17 och 25 �� �r stadgat om jaktr�ttsinnehavare skall <br/>i till�mpliga delar g�lla den som idkar s�dan f�ngst. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">3 mom.&#34;Betr�ffande omr�de, d�r stam av vildkaniner finnes, m� l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">styrelsen f�rordna att jakt efter vildkanin skall genom d�rtill av l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">relsen s�rskilt utsedda j�gare bedrivas f�r att s�ka utrota stammen. F�r-</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">orclnas om d3dik jakt, �ger l�nssljTelsen tillika f�reskriva de undantag fran </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mmelserna i denna lag som kunna finnas n�diga f�r jaktens �nda�</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">m�lsenliga bedrivande. L�nsstyrelsen best�mmer ock huru skall f�rfaras </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">med d jur som d�das eller f�ngas vid jakten. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft30">26 </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft30">av riket. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">2 mom. Fr�n skyldighet </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft30">-" </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft30">^ </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft30">.... </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna om jaktv�rdsavgift �ga </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft30">K Q </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">r�tten att under omst�ndigheter, som angivas i 14 � 2 m om. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft38">i n�mnda lagrum oraf�rmalda djur och ej heller i fr�ga om f�ngst a <br/>banin enligt 24 � 2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">1 mom. S�som olovlig&#34; </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">Har n�gon � annans </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft37">eller, d�r djur som av <br/>^gnat sig djuret, straffes s�som </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">%cket s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">Baltes n�gon </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft31">30 �. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft30">v�rde f�rverkat </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">^&#34;ervar fallvillct s�dant som enhgt neswi^ </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft30">^ </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft30">-</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">jaktr�ttsinnehavaren, tillf�lle det torverkade </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft30">fall varom </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>i </b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:960px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>V </b></p> <p style="position:absolute;top:999px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>" 'i- : </b></p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>r i </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft36">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft40">19C3 - Nr G06 </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft40">' \/ed f�rvcrkoL vilJeI)riul, s om avses i IS g J mom. eller som dnrf . </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft40">fyn^als medelst annat jakt- eller f�ngstredskap eller imder annan </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft40">niHlra sfvcket s�gs, �vensom med mina t an d�r om f�rm�lt f�rverkVf </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft40">r�rfares p� s �tt stadgas i 3G g. Lag samma vare betr�ffande f�rverkJ - ^ </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft40">hr�d, som d�d ats eller f�ngats � omr�de som s�gs i 5 � 2 mom </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft40">31 g. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft40">1 uwm. Antr�ffas ii- </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r sig. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft40">A omr�de  </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft40">vid Jajipv�sendet. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft40">Ilar den </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40">-i 36 g. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft40">Vad i delta moment � r stadgat om den som olovligt jagar a annan &#34; </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft40">omr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning'be trades med^'i </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft40">.^(;m e njigt 29 g I mom. f�rsta stycket �r att anse s�som olovIi&lt;r ePp ^ : </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dant tiltvnraiagande eller till�gnande, f�r vilket han enligt 29 / </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft40">andra stycket skall straffas s�som f�r olovlig jakt; och skola d�r fr�?' </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft40">om djur sam j�mlikt best�mmel.serna 5 18 g tillkommer kronan de i andr </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket h�r ovan omf�rimilda personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt iSm' </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft40">val � omr�de, d�r Jaktr�tten tillkominer annan �n kronan. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft40">33 </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft40">ri7 </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft40">i IG g att fullg�ra d�r stadgad uader-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">raltelsephkt, domes till dagsb�ter. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft40">bryter n�gon </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40"> t re liiindra kronor. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft40">�vertr�der nugon </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft40">femtio kronor. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft40">f�reskrift som meddelats med st�d av 24 g 3 mom., </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft40">domes 1.11 botcr fran ocli med tio til! och med treliundra kronor. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">34 </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft40">talan i fr�ga om olovlig jakt � omr�de som av-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40">siveket den" </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft40">^ </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft40">Sker inlr�ng </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40">;_&lt;|elta verk.&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft40">I ovngl </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft40">^asoiJi liialsa&#34;n7i/lo </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft40">" i </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft40">In-ncfalla f�rSkriftor _ ^ </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft40">person. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft40">^ bcstuinmelse g�llande. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft40">eller f�rst�relse -iv c' i </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft40">delar avse j�mv�l olovlig tillagn?'^^ </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft40">�gg eller bo. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft40">slycliel, l�&#34;? ^ ochVrnnf' 'k&#34;g </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft40">1984. Best�mmelserna i 7 S Iffj </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft40">&#34;in jalvtv�rdsomr�de so S&#34;bil 1 V&#34;?' </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:717px;white-space:nowrap" class="ft40">' </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft40">Det alla som </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft40">tiessLorinnan. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft40">^isso hava </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft40">bava sig li�rsamligen att cfterr�tta. Till </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft40">^'dir�fla l�ih. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft40">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft40">egen band iinderskrhal och med Ah�rt kungl- sio </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft40">^^lockholms slott den A n </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft40">b december 19G3. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft41">,, </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft41">GUSTAF ADOT.F </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft40">&#34;-&#34;-i^^ebartementeo </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft40">-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> </div>
background image

Nr 606

Lag

ang�ende �ndring i lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om r�tt lUl jakt;

given Stockholms slott den 6 december 19G3.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n� de, Sveriges, G�tes och

V e n d e s Konung, g�ra v e t e r I i g t ; att Vi, med rilcsdagen^ funnit

golt f�rordna dels att 7 �, 10 � 1, 3, 4 och 5 mom., 11 �, 12 � 1 mom., 14 �

2 mom., 15 � 1 mom., IG, 18 och 23 ��, 24 � 2 mom., 26 � 2 mom., 29 �

1 mom., 30 �, 31 � 1 mom. samt 33, 34 och 37 �g lagen den 3 juni 1938 om

r�tt till jakt^ skola erh�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives dels ocT:

ail till 10 � samma lag skall fogas ett sj�tte moment och till 24 � ett tredje

moment av nedan angiven Ij'delse.

7 �.

Bost�llsliavare, kronohemmans

efter �lg.

�r eljest

till marken.

Innehavare eller brukare av fastighet varom �r fr�ga i denna paragrat m�

icke utan s�rskilt bemyndigande av �garen tala for fastigheten i fr�gor som
a^'ses i 10 � och 11 � 2 mom.

10 �"

1 JJmm. �gare av s�rskilda fastigheter m�, i �ndam�l att befr�mja jakt�

v�rden p� fastigheterna, besluta att dessa helt eller dehds skola til sammans

"Ig�ra jaktv�rdsomr�de.

Jaktv�rdsomr�dc skall

jaktv�rdens tillgodoseende.

3 mom. Beslut om bildande av jaktv�rdsomrade vare ej gi |o

focHfr-

de vilka bitr�da beslutet utg�ra minst tre fj�rdedelar av

hets�garc och tillika �ga minst tre fj�rdedelar av den

j^Iark, som i avseende � l�ge, form och �wig beskaffe ..

bestridande

best� s�som eget jaktv�rdsomr�de, ma mke mot a^arei

nncliif^r^

�-It c *"-�

o ji _

, I rop. 1%3:13G; L=U 39; Rskr 3S7.

^ � 1 mom., 12 � 1 mom.. -6 ?

Senaste ly delse; so betr�ffande 7 �, 10 � ,^51111^119^: 43.

och z-i � 1951; 290 samt betr�ffande 31 � 1 "i n

387cas�oy. SuensIifdrfatlningssaniIingi963,Nr 60Ge0

background image

1903 . Nr 000

jjn-uuLia^ i i;i:o.juiv<.

^j..i,�uu

^^\an Stad/fats nniV-

ilande av jaktvardsoinnlde �ga motsvanmdc Ull�inpning, Fattas s�d

sliil i saiii Jjand med Lieshit som avses i 5 inom., skall dock i st�lleUir^^

vad d�r �r stadgat. Inneb�r i dylikt fall beslutet att mark skall utpd

eller amslnlns till Jaktv�rdsomr�dot, erfordras samtycke av �garen rn

marken.

11 �.

Kon

JM c

/ mom. For gilligheien av be.s-liit enligt 10 � fordras fastst�llelsc iv 15m

styrelsen, vilken skall tillse, att beslutet tillkommit i laga ordnin� Z',

oyerensst�mmer med lag ocli f�rfattning, s� ock alt det �r tj�nligt f�> Lk

lardens fr�mjande och icke kr�nker enskild r�tt.

'

Beslutet skall

d�rf�r npjigivas.

Z'"l'

jaktvaialsomr�de fastighet som Iiuvndsakligen utg�r g�rd

1 dJt SrS

v�sentligen saknar betydelse f�r jaktv�rden p� om-

hM^�rZJr

fastigliefen ej l�ngre skall tillh�n

; c i �nm�d^

om sadant f�rordnande m� g�ras av envar SODI

"af

'i"- Ijcsiul, som l�nsstyrelse fattar enligt denna para-

onnm'en

^ liOmng inom orten. Mot beslutet iii� talan, f�ras bos

:'ntetinom fv-^" ^^svar, yiika skola b�va inkommit till jordbrnksdepark-

niunader frun den dag du meddelandet inf�rdes i tidningen.

12 �.

Jnom. Beslut enhgt 10 g s kal! g�lla �ven mot ny fastighets�gare.

14 ^

da och hcdiVlKomrM'^p'^ t ill f� [Ii g i vis s� I, c var det vara m�. d� m� han f

b�rande luV-on av f-K

have ock den som p�tr�ffar djur, tiH-

"l�ss, sorkdlur fsnrU

f

mullvadar, n�bbm�ss, fladder-

JJ"i (Mrlsnr ocl, l�mlar), r�tlor, skogs,n�5s och hiisra�ss.

15 �,

ekorre,

^�rktrasf

, have den

^btilla

d^ennes folk r�tl att d�da odi

Kikalcdcs m� _ ^ ' Jaktr�tten <l�r tillkommer annan.

personer d�das.

"^in l illfiykt till annati^ilVT^^^

riidjur och har

M?'

"^derrulH

[�gande pliktig att

tllcr lui^on av da ras fo/iJ^^^'^^^^'^^Ghavnren eller den som innehar mark

background image

1963 . Nr 606

Ift s

1453

I �vrigt 

tillf�lle kronan,

fallvilt j aktr�tlslnneliavaren.

23 �.

h'att, som antr�ffas utanf�r g�rd eller tr�dg�rd d�r den h�r hemma, m� av

jaktr�ttsinnehavaren eller hans folk sakl�st d�das. Inom t�tbebyggt omr�de

erfordras dock tillst�nd av polismyndigheten.

24 �.

2 mom. Markinnehavare �ger, �nd� att jaktr�tten � marken tillkommer

annan, l�ta d�r anst�lla f�ngst av mldkanin. Vid s�dan f�ngst m� icke med�

f�ras sicjulvapen eller hund. F�ngad T,ildkanin tillf�lle markinnehavaren.

Orsakas avsev�rd skada av vildkaniner, m� Konungen betr�ffande visst

omr�de f�rordna att det st�r envar fritt alt d�r f�nga v�ldkanin och be-

li�lla f�ngat djur. Vad i 17 och 25 �� �r stadgat om jaktr�ttsinnehavare skall
i till�mpliga delar g�lla den som idkar s�dan f�ngst.

3 mom."Betr�ffande omr�de, d�r stam av vildkaniner finnes, m� l�ns�

styrelsen f�rordna att jakt efter vildkanin skall genom d�rtill av l�nssty�

relsen s�rskilt utsedda j�gare bedrivas f�r att s�ka utrota stammen. F�r-

orclnas om d3dik jakt, �ger l�nssljTelsen tillika f�reskriva de undantag fran

best�mmelserna i denna lag som kunna finnas n�diga f�r jaktens �nda�

m�lsenliga bedrivande. L�nsstyrelsen best�mmer ock huru skall f�rfaras

med d jur som d�das eller f�ngas vid jakten.

26

av riket.

fr�ga om

2 mom. Fr�n skyldighet

-"

^

....

Best�mmelserna om jaktv�rdsavgift �ga

K Q

r�tten att under omst�ndigheter, som angivas i 14 � 2 m om.

i n�mnda lagrum oraf�rmalda djur och ej heller i fr�ga om f�ngst a
banin enligt 24 � 2 mom.

1 mom. S�som olovlig"

Har n�gon � annans

eller, d�r djur som av
^gnat sig djuret, straffes s�som

%cket s�gs.

Baltes n�gon

30 �.

v�rde f�rverkat

^"ervar fallvillct s�dant som enhgt neswi^

^

-

jaktr�ttsinnehavaren, tillf�lle det torverkade

fall varom

i

I

V

" 'i- :

r i

background image

19C3 - Nr G06

' \/ed f�rvcrkoL vilJeI)riul, s om avses i IS g J mom. eller som dnrf .

fyn^als medelst annat jakt- eller f�ngstredskap eller imder annan

niHlra sfvcket s�gs, �vensom med mina t an d�r om f�rm�lt f�rverkVf

r�rfares p� s �tt stadgas i 3G g. Lag samma vare betr�ffande f�rverkJ - ^

hr�d, som d�d ats eller f�ngats � omr�de som s�gs i 5 � 2 mom

31 g.

1 uwm. Antr�ffas ii-

f�r sig.

A omr�de 

vid Jajipv�sendet.

Ilar den

-i 36 g.

Vad i delta moment � r stadgat om den som olovligt jagar a annan "

omr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning'be trades med^'i

.^(;m e njigt 29 g I mom. f�rsta stycket �r att anse s�som olovIi<r ePp ^ :

s�dant tiltvnraiagande eller till�gnande, f�r vilket han enligt 29 /

andra stycket skall straffas s�som f�r olovlig jakt; och skola d�r fr�?'

om djur sam j�mlikt best�mmel.serna 5 18 g tillkommer kronan de i andr

stycket h�r ovan omf�rimilda personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt iSm'

val � omr�de, d�r Jaktr�tten tillkominer annan �n kronan.

33

ri7

i IG g att fullg�ra d�r stadgad uader-

raltelsephkt, domes till dagsb�ter.

bryter n�gon

 t re liiindra kronor.

�vertr�der nugon

femtio kronor.

f�reskrift som meddelats med st�d av 24 g 3 mom.,

domes 1.11 botcr fran ocli med tio til! och med treliundra kronor.

34

talan i fr�ga om olovlig jakt � omr�de som av-

siveket den"

^

Sker inlr�ng

;_<|elta verk."'

I ovngl

^asoiJi liialsa"n7i/lo

" i

In-ncfalla f�rSkriftor _ ^

person.

^ bcstuinmelse g�llande.

eller f�rst�relse -iv c' i

delar avse j�mv�l olovlig tillagn?'^^

�gg eller bo.

slycliel, l�"? ^ ochVrnnf' 'k"g

1984. Best�mmelserna i 7 S Iffj

"in jalvtv�rdsomr�de so S"bil 1 V"?'

'

Det alla som

tiessLorinnan.

^isso hava

bava sig li�rsamligen att cfterr�tta. Till

^'dir�fla l�ih.

"

egen band iinderskrhal och med Ah�rt kungl- sio

^^lockholms slott den A n

b december 19G3.

,,

GUSTAF ADOT.F

"-"-i^^ebartementeo

-

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.