SFS 2009:508 Lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ / SFS 2009:508 Lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
090508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2005:181) om milj�information <br/>hos vissa enskilda organ;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (2005:181) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">information hos vissa enskilda organ ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om r�tt att ta del av milj�information</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">hos fiskev�rds- och viltv�rdsomr�desf�reningar, vattenf�rbund och andra<br/>enskilda organ, om informationen avser s�dan av det enskilda organet be-<br/>driven verksamhet som inneb�r fullg�rande av offentlig f�rvaltningsuppgift.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller dock inte f�r s�dana enskilda organ som avses i 2 kap. 3, 4</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 5 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:508</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:181) om milj�information
hos vissa enskilda organ;

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (2005:181) om milj�-

information hos vissa enskilda organ ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om r�tt att ta del av milj�information

hos fiskev�rds- och viltv�rdsomr�desf�reningar, vattenf�rbund och andra
enskilda organ, om informationen avser s�dan av det enskilda organet be-
driven verksamhet som inneb�r fullg�rande av offentlig f�rvaltningsuppgift.

Lagen g�ller dock inte f�r s�dana enskilda organ som avses i 2 kap. 3, 4

eller 5 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:508

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.