SFS 1975:730

750730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:OMGYCZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:OSWQWG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OSWQWG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:NWJPJO+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:BOYAHT+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OSWQWG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:621px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:621px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975:730 </b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1970:244) om allm�nna vatten- och </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">avloppsanl�ggningar; </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3 sept. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens besluU f�reskrives i fr�ga om lage n (1970:244) om all�</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">m�nna vatten- och avloppsanl�ggningar^ </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 35, 36 och 43 � � ordet &#34;Konungen&#34; skall byt as ut mot &#34;rege�</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">ringen&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 34 � skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16">34 � Den som deltagit i unders�kning enligt 20 � f�r ej obeh�rigen r�ja el�<br/>ler nyttja yrkeshemlighet eller annat f�rh�llande som han d�rvid f�tt kun�</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">skap om. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 197 6. </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse av 35 � 1971: 645. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft16">Per Jermsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1225px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>r ' </b></p> <p style="position:absolute;top:1225px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>v V; " </b></p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft14">1437 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:730

om �ndring i lagen (1970:244) om allm�nna vatten- och

utkom fr�n trycket

avloppsanl�ggningar;

den 3 sept. 1975

utf�rdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens besluU f�reskrives i fr�ga om lage n (1970:244) om all�

m�nna vatten- och avloppsanl�ggningar^

dels att i 35, 36 och 43 � � ordet "Konungen" skall byt as ut mot "rege�

ringen",

dels att 34 � skall ha nedan angivna lydelse.

34 � Den som deltagit i unders�kning enligt 20 � f�r ej obeh�rigen r�ja el�
ler nyttja yrkeshemlighet eller annat f�rh�llande som han d�rvid f�tt kun�

skap om.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 197 6.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

' Senaste lydelse av 35 � 1971: 645.

Per Jermsten
(Justitiedepartementet)

r '

v V; "

1437

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.