SFS 1976:300

760300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:SRXZXU+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:KYXOWS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:22px;font-family:KYXOWS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:102px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>v </i></p> <p style="position:absolute;top:90px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft11">den 9 juni 1976 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">'t-ag </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft12">^ </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft12">SFS 1976:300 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">med bemyndigande att meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">seminverksamhet f�r avel av vissa husdj ur; </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 maj 1976. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeiingcn eller myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrifter om verksamhet f�r befruktning p� konstgjord v�g (semin�</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet) f�r avel av n�tkreatur, f�r, svin och h�star. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1976, d� f�rordningen (1967: </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">397) om seminverksamhet f�r avel av n�tkreatur, f�r och svin skall </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">G. E. STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft11">SVANTE LUNDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft11">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1975/76:157, JoU 43, rskr 312. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

v

Utkom fr�n trycket

den 9 juni 1976

't-ag

^

SFS 1976:300

med bemyndigande att meddela f�reskrifter om

seminverksamhet f�r avel av vissa husdj ur;

utf�rdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande.

Regeiingcn eller myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om verksamhet f�r befruktning p� konstgjord v�g (semin�

verksamhet) f�r avel av n�tkreatur, f�r, svin och h�star.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1976, d� f�rordningen (1967:

397) om seminverksamhet f�r avel av n�tkreatur, f�r och svin skall

upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

G. E. STR�NG

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 1975/76:157, JoU 43, rskr 312.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.