SFS 1976:300

760300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

Utkom frän trycket

den 9 juni 1976

't-ag

^

SFS 1976:300

med bemyndigande att meddela föreskrifter om

seminverksamhet för avel av vissa husdj ur;

utfärdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Regeiingcn eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om verksamhet för befruktning på konstgjord väg (semin­

verksamhet) för avel av nötkreatur, får, svin och hästar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976, då förordningen (1967:

397) om seminverksamhet för avel av nötkreatur, får och svin skall

upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 1975/76:157, JoU 43, rskr 312.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.