SFS 1988:538

880538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:538

Utkom från trycket

den 16juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1985; 342) om kontroll av husdjur

m. m.;

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1985:342) om kontroll

av husdjur m. m. skall ha följande lydelse.

5 § Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur,
får regeringen föreskriva att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller

nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i
vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer.

Regeringen får överlämna åt innehavare av slakteri att uppbära avgift av

den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

1108

Prop. 1987/88:93, JoU 22, rskr. 327.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.