Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:1048
Departement: Näringsdepartementet RSL
Länk: Länk till register

SFS nr:

2008:1048
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2008-11-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter från sitt arkiv om djurskyddsverksamhet och om offentlig kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen som kan antas vara av betydelse för länsstyrelsens verksamhet inom dessa områden.