Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1435
Departement: Miljö- och energidepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2018:1435
Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2018-06-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens  energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information  om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska  tvättmaskiner för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid  utgången av juli 2018.