Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1437
Departement: Miljö- och energidepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2018:1437
Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2018-06-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens  energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information  om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska  kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk ska  upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.