SFS 2018:1439 Lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

SFS2018-1439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter

(STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning

av elektriska lampor för hushållsbruk

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lam-
por för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413.

SFS

2018:1439

Publicerad
den

6 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.