Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1440
Departement: Miljö- och energidepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2018:1440
Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2018-06-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens  energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information  om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar ska upphöra  att gälla vid utgången av juli 2018.