Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1442
Departement: Miljö- och energidepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2018:1442
Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2018-06-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens  energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information  om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för  hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli  2018.