SFS 2015:367 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser / SFS 2015:367 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
150367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AEJLFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:AEJLFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:AEJLEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AEJLED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med <br/>utsl�ppsr�tter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">del med utsl�ppsr�tter</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 4 kap. 4 och 10 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 1 kap. 2 och 2 d2 f ��, 2 kap. 1315 ��, 3 kap. 4 a �, 4 kap. 1, 2,</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">6, 8 och 1920 a ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 13 ��, 8 kap. 1, 8 och 8 a �� och<br/>9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 kap. 4 b �, 4 kap. 4 � och 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 b �, och n�rmast f�re 4 kap. 4 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>anl�ggning:</i> en fast teknisk enhet d�r det bedrivs en eller flera verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ter som ger upphov till utsl�pp som kr�ver tillst�nd enligt denna lag, inklusive<br/>all annan d�rmed direkt f�rknippad verksamhet, som tekniskt sett �r knuten<br/>till de verksamheter som bedrivs p� platsen och som kan p�verka utsl�pp och<br/>f�roreningar, och</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>flygverksamhet:</i> en eller flera flygningar med luftfartyg som avg�r fr�n el-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ler ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller<br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och som ger upphov till utsl�pp<br/>som ska omfattas av en �vervakningsplan enligt denna lag eller f�reskrifter<br/>som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>handelsdirektivet</i> avses i denna lag Europaparlamentets och r�-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel<br/>med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om �ndring av<br/>r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EU) nr 421/2014.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:70. bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om<br/>ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om<br/>�ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 421/2014.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse av 4 kap. 10 � 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">5 Senaste lydelse 2009:1324.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2015 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Med <i>registerf�rordningen</i> avses i denna lag kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om uppr�ttande av ett unionsregister i<br/>enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG och Euro-<br/>paparlamentets och r�dets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt<br/>om upph�vande av kommissionens f�rordningar (EU) nr 920/2010 och (EU)<br/>nr 1193/2011, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft20">Med en <i>handelsperiod</i> avses i denna lag n�gon av perioderna 2005</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">2007, 20082012 eller 20132020.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">8</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Utsl�pp av koldioxid fr�n flygningar med luftfartyg ska omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">en �vervakningsplan, om verksamheten inte har undantagits fr�n denna skyl-<br/>dighet enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">9</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">�vervakningsplanen enligt 13 � ska inneh�lla uppgifter om de �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">der som verksamhetsut�varen vidtar f�r att �vervaka och rapportera utsl�ppen<br/>enligt 5 kap. Om verksamhetsut�varen avser att ans�ka om tilldelning av ut-<br/>sl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 �, ska planen �ven inneh�lla uppgifter om de �t-<br/>g�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att m�jligg�ra en ber�kning av<br/>luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna str�ckan.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�vervakningsplanen ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">f�reskrifter om hur ber�kningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med<br/>den flugna str�ckan ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">10</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns sk�l f�r det, f�r tillsynsmyndigheten best�mma att ett</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">beslut om godk�nnande av en �vervakningsplan ska g�lla �ven om godk�n-<br/>nandet inte har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">11</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som driver eller avser att driva flygverksamhet f�r tilldelas</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�verl�tbara utsl�ppsr�tter f�r den verksamhet som omfattas av en godk�nd<br/>�vervakningsplan.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En verksamhetsut�vare ska senast den 31 december varje �r till till-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">synsmyndigheten l�mna all relevant information om planerade eller genom-<br/>f�rda �ndringar av en anl�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� och drift som kan<br/>p�verka tilldelningen av utsl�ppsr�tter.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">7 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">8 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">9 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">10 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">11 Senaste lydelse 2009:685.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">12</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i ett</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">unionsregister finns i registerf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Den myndighet som regeringen best�mmer (kontof�ringsmyndigheten) �r</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">den nationella administrat�r som avses i artikel 8.1 i registerf�rordningen.<br/>Kontof�ringsmyndigheten ska administrera f�ljande konton i unionsregistret:</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Sveriges nationella konton, <br/>2. dep�konton f�r verksamhetsut�vare,<br/>3. dep�konton f�r luftfartygsoperat�rer, <br/>4. persondep�konton,<br/>5. handelskonton,<br/>6. externa handelsplattformskonton,<br/>7. kontroll�rskonton, och <br/>8. mottagarkonton f�r auktionerade utsl�ppsr�tter.<br/>Lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument ska inte till-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mpas p� kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">13</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">En utsl�ppsr�tt �r giltig enbart under den handelsperiod f�r vilken den</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�r utf�rdad. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�terl�mnande av utsl�ppsr�tter</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en verksamhetsut�vare har tilldelats f�r m�nga utsl�ppsr�tter p�</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">grund av underl�telse att informera om genomf�rda minskningar av en an-<br/>l�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� eller drift, ska verksamhetsut�varen �ter-<br/>l�mna de utsl�ppsr�tter som inte skulle ha utf�rdats om informationen hade<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">14</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Minst ett ombud f�r den som ans�ker om att �ppna ett persondep�-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">konto som anges i 1 � andra stycket 4 eller ett handelskonto som anges i 1 �<br/>andra stycket 5 ska vara folkbokf�rt eller ha s�te i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">15</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den som ans�ker om att �ppna ett persondep�konto eller ett han-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">delskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 �, ska ans�kan avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">16</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">En uppgift p� ett konto i unionsregistret ska r�ttas, om den inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">n�gon uppenbar oriktighet till f�ljd av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-<br/>seende eller till f�ljd av tekniskt fel. Den vars r�tt ber�rs ska ges m�jlighet att<br/>yttra sig, om inte r�ttelsen �r till f�rm�n f�r denne eller yttrandet annars �r<br/>uppenbart on�digt. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om �terkallande av transaktioner i unionsregistret finns i ar-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tikel 70 i registerf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller i st�llet f�r f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket best�mmelserna om r�ttelse i 28 � personuppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">12 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">13 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">14 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">15 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">16 Senaste lydelse 2011:1103. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">17</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Kontof�ringmyndigheten f�r ta ut avgifter f�r ans�kan om och f�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">rande av konto i unionsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">18</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">20 �.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">19</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�varen</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser som<br/>tillst�ndet eller �vervakningsplanen avser och varje �r g�ra en rapport om ut-<br/>sl�ppen. Rapporten ska</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens<br/>eller ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-<br/>kontroll, </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. vara verifierad av en kontroll�r enligt f�reskrifter som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">med st�d av 3 � 2, och </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">der�r som rapporten avser. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">20</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r varje anl�ggning ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal ut-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">sl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n anl�ggningen. F�r<br/>en flygverksamhet ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal utsl�ppsr�t-<br/>ter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n flygverksamheten. �ver-<br/>l�mnandet ska ske senast den 30 april och avse utsl�ppen under det n�rmast<br/>f�reg�ende kalender�ret. �verl�mnandet f�r inte med st�d av 2 � lagen<br/>(1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid ske senare �n den 30 april. I arti-<br/>kel 67 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om f�rfarandet f�r �ver-<br/>l�mnande.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 � inte har getts in innan ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket har vunnit laga kraft,<br/>ska antalet utsl�ppsr�tter motsvara de sammanlagda utsl�ppen enligt detta be-<br/>slut. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Utsl�ppsr�tter som utf�rdats av en nationell administrat�r i en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">lemsstat inom Europeiska unionen f�r anv�ndas f�r att fullg�ra en verksam-<br/>hetsut�vares skyldighet enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">21</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">I artiklarna 68 och 69 i registerf�rordningen finns det best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">om f�rfarandet f�r att ta bort utsl�ppsr�tter och annullera kyotoenheter.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">17 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">18 Senaste lydelse 2011:1103. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">19 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">20 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">21 Senaste lydelse 2011:1103.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">En utsl�ppsr�tt, utsl�ppsminskningsenhet eller certifierad utsl�pps-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">minskning f�r inte �verl�mnas f�r att fullg�ra skyldigheten enligt 1 � f�rsta<br/>stycket, om den har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En utsl�ppsr�tt eller kyotoenhet f�r inte tas bort eller annulleras enligt ar-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">tiklarna 68 och 69 i registerf�rordningen, om den har utm�tts, belagts med<br/>kvarstad eller betalningss�krats.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">23</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen eller</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. driver en verksamhet som medf�r utsl�pp av v�xthusgaser utan att verk-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">samheten omfattas av ett tillst�nd eller en godk�nd �vervakningsplan enligt<br/>det som kr�vs i denna lag eller f�reskrifter som regeringen har meddelat med<br/>st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ans�kan om tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">2 kap. som skulle kunna f�ranleda att tillst�nd ges p� felaktiga grunder, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">3. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 �, <br/>4. underl�ter att g�ra anm�lan i de fall anm�lningsskyldighet f�religger en-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ligt 2 kap. 8 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">5. l�mnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ans�kan om till-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">delning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 � och d�rigenom skulle kunna f�ran-<br/>leda att ett f�r stort antal utsl�ppsr�tter tilldelas.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">En verksamhetsut�vare som inte har l�mnat information om genom-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">f�rda minskningar av en anl�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� eller drift senast<br/>den 15 januari kalender�ret efter det att �ndringarna har genomf�rts ska, om<br/>den uteblivna informationen har betydelse f�r tilldelningen av utsl�ppsr�tter,<br/>betala en f�rseningsavgift p� 50 000 kronor till staten. Avgift ska inte tas ut<br/>om det �r uppenbart osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">24</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Fr�gor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 � pr�vas av till-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">synsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft53">25</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en verksamhetsut�vare driver en flygverksamhet utan att f�lja</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">best�mmelserna om godk�nd �vervakningsplan i 2 kap. 14 �, rapportering i<br/>5 kap. 1 � eller �verl�mnande av utsl�ppsr�tter i 6 kap. 1 �, och de tillsyns�t-<br/>g�rder som har vidtagits inte lett till r�ttelse, ska tillsynsmyndigheten uppr�tta<br/>ett f�rslag till beg�ran om verksamhetsf�rbud. F�rslaget ska �verl�mnas till<br/>regeringen f�r pr�vning av om en s�dan beg�ran ska l�mnas till Europeiska<br/>kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelser om verkst�llighet av Europeiska kommissionens beslut om</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">verksamhetsf�rbud finns i 11 kap. 2 a � luftfartslagen (2010:500).</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">22 Senaste lydelse 2011:1103.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">23 Senaste lydelse 2009:1324. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">24 Senaste lydelse 2006:643. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">25 Senaste lydelse 2009:685.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2015:367</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft62">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft62">26</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">F�ljande beslut f�r �verklagas till mark- och milj�domstol: </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">1. beslut om tillst�nd enligt 2 kap., <br/>2. beslut om godk�nnande av en �vervakningsplan enligt 2 kap. 14 �,<br/>3. beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap.,<br/>4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 �, <br/>5. beslut om r�ttelse enligt 4 kap. 19 � f�rsta stycket,<br/>6. beslut om att avsl� ans�kan om att �ppna ett konto enligt artikel 22 i re-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">gisterf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">7. beslut om att inte godk�nna ett beh�rigt ombud eller extra beh�rigt om-</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">bud enligt artikel 24.5 i registerf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">8. beslut om att v�gra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om beh�-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">rigt ombud enligt artikel 25.3 i registerf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerf�rordningen om att st�nga</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">av tilltr�desr�tten till ett konto eller kontof�ringsmyndighetens beslut att av-<br/>sl� beg�ran om ompr�vning enligt artikel 34.6 i samma f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 �,<br/>11. beslut om uppskattning av utsl�ppens storlek enligt 5 kap. 2 �,<br/>12. beg�ran som f�renats med vite enligt 7 kap. 2 �, om beslutet avser an-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">nat �n tillsyn �ver att artiklarna 3742 i f�rordning (EU) nr 1031/2010 f�ljs, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">13. f�rel�ggande som f�renats med vite enligt 7 kap. 3 �, om f�rel�ggandet</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">avser annat �n tillsyn �ver att artiklarna 3742 i f�rordning (EU) nr 1031/2010<br/>f�ljs,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">14. beslut om offentligg�rande av en verksamhetsut�vares namn enligt</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">8 kap. 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">15. beslut om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b �, och <br/>16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">�SA ROMSON</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft66">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">26 Senaste lydelse 2012:345.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med
utsl�ppsr�tter;

utf�rdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsl�ppsr�tter

3

dels att 4 kap. 4 och 10 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 2 och 2 d2 f ��, 2 kap. 1315 ��, 3 kap. 4 a �, 4 kap. 1, 2,

6, 8 och 1920 a ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 13 ��, 8 kap. 1, 8 och 8 a �� och
9 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 kap. 4 b �, 4 kap. 4 � och 8 kap.

5 b �, och n�rmast f�re 4 kap. 4 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

4

I denna lag avses med

anl�ggning: en fast teknisk enhet d�r det bedrivs en eller flera verksamhe-

ter som ger upphov till utsl�pp som kr�ver tillst�nd enligt denna lag, inklusive
all annan d�rmed direkt f�rknippad verksamhet, som tekniskt sett �r knuten
till de verksamheter som bedrivs p� platsen och som kan p�verka utsl�pp och
f�roreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avg�r fr�n el-

ler ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och som ger upphov till utsl�pp
som ska omfattas av en �vervakningsplan enligt denna lag eller f�reskrifter
som har meddelats med st�d av lagen.

2 d �

5

Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och r�-

dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel
med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om �ndring av
r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EU) nr 421/2014.

1 Prop. 2014/15:70. bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om
�ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 421/2014.

3 Senaste lydelse av 4 kap. 10 � 2011:1103.

4 Senaste lydelse 2011:1103.

5 Senaste lydelse 2009:1324.

SFS 2015:367

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:367

2 e �

6

Med registerf�rordningen avses i denna lag kommissionens f�rord-

ning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om uppr�ttande av ett unionsregister i
enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG och Euro-
paparlamentets och r�dets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt
om upph�vande av kommissionens f�rordningar (EU) nr 920/2010 och (EU)
nr 1193/2011, i den ursprungliga lydelsen.

2 f �

7

Med en handelsperiod avses i denna lag n�gon av perioderna 2005

2007, 20082012 eller 20132020.

2 kap.

13 �

8

Utsl�pp av koldioxid fr�n flygningar med luftfartyg ska omfattas av

en �vervakningsplan, om verksamheten inte har undantagits fr�n denna skyl-
dighet enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 kap. 4 �.

14 �

9

�vervakningsplanen enligt 13 � ska inneh�lla uppgifter om de �tg�r-

der som verksamhetsut�varen vidtar f�r att �vervaka och rapportera utsl�ppen
enligt 5 kap. Om verksamhetsut�varen avser att ans�ka om tilldelning av ut-
sl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 �, ska planen �ven inneh�lla uppgifter om de �t-
g�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att m�jligg�ra en ber�kning av
luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna str�ckan.

�vervakningsplanen ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur ber�kningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med
den flugna str�ckan ska g�ras.

15 �

10

Om det finns sk�l f�r det, f�r tillsynsmyndigheten best�mma att ett

beslut om godk�nnande av en �vervakningsplan ska g�lla �ven om godk�n-
nandet inte har vunnit laga kraft.

3 kap.

4 a �

11

Den som driver eller avser att driva flygverksamhet f�r tilldelas

�verl�tbara utsl�ppsr�tter f�r den verksamhet som omfattas av en godk�nd
�vervakningsplan.

4 b �

En verksamhetsut�vare ska senast den 31 december varje �r till till-

synsmyndigheten l�mna all relevant information om planerade eller genom-
f�rda �ndringar av en anl�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� och drift som kan
p�verka tilldelningen av utsl�ppsr�tter.

6 Senaste lydelse 2011:1103.

7 Senaste lydelse 2009:685.

8 Senaste lydelse 2009:685.

9 Senaste lydelse 2011:1103.

10 Senaste lydelse 2009:685.

11 Senaste lydelse 2009:685.

background image

3

SFS 2015:367

4 kap.

1 �

12

Best�mmelser om kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerf�rordningen.

Den myndighet som regeringen best�mmer (kontof�ringsmyndigheten) �r

den nationella administrat�r som avses i artikel 8.1 i registerf�rordningen.
Kontof�ringsmyndigheten ska administrera f�ljande konton i unionsregistret:

1. Sveriges nationella konton,
2. dep�konton f�r verksamhetsut�vare,
3. dep�konton f�r luftfartygsoperat�rer,
4. persondep�konton,
5. handelskonton,
6. externa handelsplattformskonton,
7. kontroll�rskonton, och
8. mottagarkonton f�r auktionerade utsl�ppsr�tter.
Lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument ska inte till-

l�mpas p� kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter.

2 �

13

En utsl�ppsr�tt �r giltig enbart under den handelsperiod f�r vilken den

�r utf�rdad.

�terl�mnande av utsl�ppsr�tter

4 �

Om en verksamhetsut�vare har tilldelats f�r m�nga utsl�ppsr�tter p�

grund av underl�telse att informera om genomf�rda minskningar av en an-
l�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� eller drift, ska verksamhetsut�varen �ter-
l�mna de utsl�ppsr�tter som inte skulle ha utf�rdats om informationen hade
l�mnats.

6 �

14

Minst ett ombud f�r den som ans�ker om att �ppna ett persondep�-

konto som anges i 1 � andra stycket 4 eller ett handelskonto som anges i 1 �
andra stycket 5 ska vara folkbokf�rt eller ha s�te i Sverige.

8 �

15

Om den som ans�ker om att �ppna ett persondep�konto eller ett han-

delskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 �, ska ans�kan avvisas.

19 �

16

En uppgift p� ett konto i unionsregistret ska r�ttas, om den inneh�ller

n�gon uppenbar oriktighet till f�ljd av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-
seende eller till f�ljd av tekniskt fel. Den vars r�tt ber�rs ska ges m�jlighet att
yttra sig, om inte r�ttelsen �r till f�rm�n f�r denne eller yttrandet annars �r
uppenbart on�digt.

Best�mmelser om �terkallande av transaktioner i unionsregistret finns i ar-

tikel 70 i registerf�rordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller i st�llet f�r f�rsta

stycket best�mmelserna om r�ttelse i 28 � personuppgiftslagen (1998:204).

12 Senaste lydelse 2011:1103.

13 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

14 Senaste lydelse 2011:1103.

15 Senaste lydelse 2011:1103.

16 Senaste lydelse 2011:1103.

background image

4

SFS 2015:367

20 �

17

Kontof�ringmyndigheten f�r ta ut avgifter f�r ans�kan om och f�-

rande av konto i unionsregistret.

20 a �

18

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter som avses i

20 �.

5 kap.

1 �

19

F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�varen

genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser som
tillst�ndet eller �vervakningsplanen avser och varje �r g�ra en rapport om ut-
sl�ppen. Rapporten ska

1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-

v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens
eller ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontroll�r enligt f�reskrifter som har meddelats

med st�d av 3 � 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-

der�r som rapporten avser.

6 kap.

1 �

20

F�r varje anl�ggning ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal ut-

sl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n anl�ggningen. F�r
en flygverksamhet ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal utsl�ppsr�t-
ter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n flygverksamheten. �ver-
l�mnandet ska ske senast den 30 april och avse utsl�ppen under det n�rmast
f�reg�ende kalender�ret. �verl�mnandet f�r inte med st�d av 2 � lagen
(1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid ske senare �n den 30 april. I arti-
kel 67 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om f�rfarandet f�r �ver-
l�mnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 � inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket har vunnit laga kraft,
ska antalet utsl�ppsr�tter motsvara de sammanlagda utsl�ppen enligt detta be-
slut.

Utsl�ppsr�tter som utf�rdats av en nationell administrat�r i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen f�r anv�ndas f�r att fullg�ra en verksam-
hetsut�vares skyldighet enligt f�rsta stycket.

2 �

21

I artiklarna 68 och 69 i registerf�rordningen finns det best�mmelser

om f�rfarandet f�r att ta bort utsl�ppsr�tter och annullera kyotoenheter.

17 Senaste lydelse 2011:1103. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

18 Senaste lydelse 2011:1103.

19 Senaste lydelse 2011:1103.

20 Senaste lydelse 2011:1103.

21 Senaste lydelse 2011:1103.

background image

5

SFS 2015:367

3 �

22

En utsl�ppsr�tt, utsl�ppsminskningsenhet eller certifierad utsl�pps-

minskning f�r inte �verl�mnas f�r att fullg�ra skyldigheten enligt 1 � f�rsta
stycket, om den har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats.

En utsl�ppsr�tt eller kyotoenhet f�r inte tas bort eller annulleras enligt ar-

tiklarna 68 och 69 i registerf�rordningen, om den har utm�tts, belagts med
kvarstad eller betalningss�krats.

8 kap.

1 �

23

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen eller

av oaktsamhet

1. driver en verksamhet som medf�r utsl�pp av v�xthusgaser utan att verk-

samheten omfattas av ett tillst�nd eller en godk�nd �vervakningsplan enligt
det som kr�vs i denna lag eller f�reskrifter som regeringen har meddelat med
st�d av lagen,

2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ans�kan om tillst�nd enligt

2 kap. som skulle kunna f�ranleda att tillst�nd ges p� felaktiga grunder,

3. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 �,
4. underl�ter att g�ra anm�lan i de fall anm�lningsskyldighet f�religger en-

ligt 2 kap. 8 �, eller

5. l�mnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ans�kan om till-

delning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 � och d�rigenom skulle kunna f�ran-
leda att ett f�r stort antal utsl�ppsr�tter tilldelas.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

5 b �

En verksamhetsut�vare som inte har l�mnat information om genom-

f�rda minskningar av en anl�ggnings kapacitet, aktivitetsniv� eller drift senast
den 15 januari kalender�ret efter det att �ndringarna har genomf�rts ska, om
den uteblivna informationen har betydelse f�r tilldelningen av utsl�ppsr�tter,
betala en f�rseningsavgift p� 50 000 kronor till staten. Avgift ska inte tas ut
om det �r uppenbart osk�ligt.

8 �

24

Fr�gor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 � pr�vas av till-

synsmyndigheten.

8 a �

25

Om en verksamhetsut�vare driver en flygverksamhet utan att f�lja

best�mmelserna om godk�nd �vervakningsplan i 2 kap. 14 �, rapportering i
5 kap. 1 � eller �verl�mnande av utsl�ppsr�tter i 6 kap. 1 �, och de tillsyns�t-
g�rder som har vidtagits inte lett till r�ttelse, ska tillsynsmyndigheten uppr�tta
ett f�rslag till beg�ran om verksamhetsf�rbud. F�rslaget ska �verl�mnas till
regeringen f�r pr�vning av om en s�dan beg�ran ska l�mnas till Europeiska
kommissionen.

Best�mmelser om verkst�llighet av Europeiska kommissionens beslut om

verksamhetsf�rbud finns i 11 kap. 2 a � luftfartslagen (2010:500).

22 Senaste lydelse 2011:1103.

23 Senaste lydelse 2009:1324.

24 Senaste lydelse 2006:643.

25 Senaste lydelse 2009:685.

background image

6

SFS 2015:367

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

9 kap.

1 �

26

F�ljande beslut f�r �verklagas till mark- och milj�domstol:

1. beslut om tillst�nd enligt 2 kap.,
2. beslut om godk�nnande av en �vervakningsplan enligt 2 kap. 14 �,
3. beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap.,
4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 �,
5. beslut om r�ttelse enligt 4 kap. 19 � f�rsta stycket,
6. beslut om att avsl� ans�kan om att �ppna ett konto enligt artikel 22 i re-

gisterf�rordningen,

7. beslut om att inte godk�nna ett beh�rigt ombud eller extra beh�rigt om-

bud enligt artikel 24.5 i registerf�rordningen,

8. beslut om att v�gra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om beh�-

rigt ombud enligt artikel 25.3 i registerf�rordningen,

9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerf�rordningen om att st�nga

av tilltr�desr�tten till ett konto eller kontof�ringsmyndighetens beslut att av-
sl� beg�ran om ompr�vning enligt artikel 34.6 i samma f�rordning,

10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 �,
11. beslut om uppskattning av utsl�ppens storlek enligt 5 kap. 2 �,
12. beg�ran som f�renats med vite enligt 7 kap. 2 �, om beslutet avser an-

nat �n tillsyn �ver att artiklarna 3742 i f�rordning (EU) nr 1031/2010 f�ljs,

13. f�rel�ggande som f�renats med vite enligt 7 kap. 3 �, om f�rel�ggandet

avser annat �n tillsyn �ver att artiklarna 3742 i f�rordning (EU) nr 1031/2010
f�ljs,

14. beslut om offentligg�rande av en verksamhetsut�vares namn enligt

8 kap. 5 �,

15. beslut om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b �, och
16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

�SA ROMSON

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

26 Senaste lydelse 2012:345.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.