SFS 1983:654

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1983:654
830654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:654

Utkom från trycket

om äedring i naturvårdslageini (1964:822);

den 27 juni 1983

Utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att i 16, 18 och 20 §§ naturvårdsla­

gen (1964:822)^ orde n "vattenlagen (1918:523)" skall bytas ut mot " vat­

tenlagen (1983:291)".

' Prop. 1982/83:26, JoU 31, rskr 370.

1556

^ La gen omtryckt 1974: 1025. Senaste lydelse av 18 § 1 982; 1097.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den i januari 1984. I fråga om företag, vartill

SFS 1983:654

tillstånd har lämnats enligt vattenlagen (1918:523), gäller äldre bestämmel­

ser.

På regeringens vägnar

ANDERSTHUNBORG

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.