SFS 1984:6

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1984:6
840006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'Lag

SFS 1984:6

om ändring i l agen (1974:890) om vissa

utkom från trycket

mineralfyndigheter;

den 24januari 1984

utfärdad den 12 januari 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 § lagen (1974:890) om vissa

mineralfyndigheter skall ha nedan an givna lydelse.

13 § I fråga om rätt att förvärva, inneha eller på annat sätt taga befattning

med uran eller annat ämne. som utgör kärnämne enligt 2 § lagen (198 4: 3)

om kärnteknisk verksamhet, finns bestämmelser i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

' Prop. 1983/84:60. NU 1 7. rskr i3.T

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.