SFS 2013:209 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2013:209 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
130209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:15px;line-height:17px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:ALKLBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:ALKLAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:ALKLAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i naturgaslagen (2005:403);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 april 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 6 kap. 3 a � och 7 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att nuvarande 6 kap. 6 � ska betecknas 6 kap. 22 �,<br/><i>dels</i> att 3 kap. 3 �, 6 kap. 25 ��, 7 kap. 1 �, 37 �� och 912 ��, 10 kap. 1</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och 4 ��, 11 kap. 4 �, den nya 6 kap. 22 �, rubrikerna till 6 kap. och 7 kap.,<br/>samt rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 2 � och 7 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tjugotv� nya paragrafer, 1 kap. 6 b och</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">8 a ��, 2 kap. 1 a �, 6 kap. 1 b, 621, 23 och 24 ��, samt n�rmast f�re 6 kap.<br/>1 b, 6, 1013, 15, 18, 19 och 2124 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Med distribution avses i denna lag �verf�ring av naturgas genom lo-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kala eller regionala r�rledningsn�t till kunder.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Med int�ktsram avses i denna lag de samlade int�kter som ett natur-</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gasf�retag h�gst f�r uppb�ra fr�n �verf�ring av naturgas, lagring av naturgas<br/>eller tilltr�de till f�rgasningsanl�ggning under en tillsynsperiod.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ten ska i det enskilda fallet efter ans�kan av den som avser att bygga eller som<br/>anv�nder en naturgasledning, l�mna ett bindande besked om huruvida led-<br/>ningen omfattas av f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 � tredje<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Verksamhet som r�r �verf�ring av naturgas ska ekonomiskt redovisas</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skilt fr�n annan verksamhet. Transmission och distribution ska d� redovisas<br/>var f�r sig.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela ytterligare f�reskrifter om redovisning av verksamhet som r�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>6 kap. 3 a � 2011:713.<br/>7 kap. 2 � 2006:646.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 maj 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">f�ring av naturgas samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till<br/>tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 kap. Avgifter och �vriga villkor f�r tilltr�de till <br/>naturgasledningar och andra anl�ggningar</b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Villkor f�r anslutning</i></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriver �verf�ring av naturgas f�r inte ing� avtal om s�dan</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">anslutning som avses i 3 kap. 5 � f�rr�n de metoder som har anv�nts f�r att ut-<br/>forma avtalsvillkoren har pr�vats av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighe-<br/>ten ska godk�nna metoderna, om de kan antas leda till att avtalsvillkoren upp-<br/>fyller kraven p� att vara objektiva och icke-diskriminerande. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tillsynsmyndigheten inte godk�nner de metoder som f�resl�s i en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i st�llet ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt f�rsta och andra styckena en-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Avgifter och �vriga villkor f�r �verf�ring, lagring och f�rgasning</b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgifter och �vriga villkor f�r �verf�ring och lagring av naturgas samt</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">f�r tilltr�de till en f�rgasningsanl�ggning ska vara sk�liga, objektiva och icke-<br/>diskriminerande.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid utformningen av villkor f�r �verf�ring av naturgas ska s�rskilt be-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">aktas antalet anslutna kunder, kundernas geografiska l�ge, m�ngden �verf�rd<br/>energi och abonnerad effekt, kostnaderna f�r �verliggande ledningar, leve-<br/>ranss�kerhet och trycket i ledningarna.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Villkoren f�r �verf�ring av naturgas ska utformas s� att den avgift en kund</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">betalar f�r �verf�ringen till sin anslutningspunkt innefattar avgift f�r �verf�-<br/>ringen i samtliga r�rledningar genom vilka �verf�ringen sker.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsan-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">l�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning ska offentligg�ra avgifter och �vriga<br/>villkor f�r �verf�ring, lagring, respektive tilltr�de till anl�ggningen samt p�<br/>beg�ran utan dr�jsm�l l�mna skriftlig uppgift om villkoren.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">meddela ytterligare f�reskrifter om offentligg�rande av s�dana villkor som<br/>avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsan-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">l�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning f�r inte ing� avtal om �verf�ring,<br/>lagring eller tilltr�de till en f�rgasningsanl�ggning f�rr�n de metoder som har<br/>anv�nts f�r att utforma andra avtalsvillkor �n avgifter har pr�vats av tillsyns-<br/>myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska godk�nna metoderna om de kan antas<br/>leda till att avtalsvillkoren uppfyller kraven p� att vara objektiva och icke-dis-<br/>kriminerande. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tillsynsmyndigheten inte godk�nner de metoder som f�resl�s i en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i st�llet ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2012:336.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt f�rsta och andra styckena en-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>F�rhandspr�vning av naturgasf�retagens int�kter</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Beslut om int�ktsram</i></p> <p style="position:absolute;top:162px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:161px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Int�ktsramar ska beslutas i f�rv�g f�r varje tillsynsperiod f�r f�retag</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsanl�ggning eller<br/>en f�rgasningsanl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En int�ktsram ska beslutas var f�r sig f�r transmission, distribution, lagring</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">i lagringsanl�ggning och drift av f�rgasningsanl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om int�ktsram f�r transmission ska omfatta �ven int�kter fr�n</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">lagring i r�rledning. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett s�dant naturgasf�retag som avses i 6 � ska l�mna in f�rslag till in-</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">t�ktsram till tillsynsmyndigheten tillsammans med de uppgifter som kr�vs f�r<br/>att pr�va f�rslaget.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">meddelar n�rmare f�reskrifter om ett naturgasf�retags skyldigheter enligt f�r-<br/>sta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska meddela beslut om int�ktsram senast tv� m�-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">nader innan tillsynsperioden b�rjar.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I beslutet ska det anges vilka uppgifter och metoder som ligger till grund</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">En tillsynsperiod ska vara fyra kalender�r, om det inte finns s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sk�l f�r en annan tidsperiod.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Ber�kning av int�ktsramen</i></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Int�ktsramen ska ber�knas s� att den t�cker sk�liga kostnader f�r att</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">bedriva den verksamhet som int�ktsramen avser och ger en rimlig avkastning<br/>p� det kapital som kr�vs f�r att bedriva verksamheten (kapitalbas). </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r int�ktsramen best�ms ska de samlade int�kter som naturgasf�retaget</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">h�gst f�r uppb�ra enligt f�rsta stycket minskas med ett belopp som motsvarar<br/>naturgasf�retagets int�kter fr�n anslutning till naturgasledning och andra an-<br/>l�ggningar under tillsynsperioden, i den utstr�ckning int�kterna h�rr�r fr�n<br/>tillg�ngar som ing�r i kapitalbasen.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">meddela f�reskrifter om hur avdraget enligt andra stycket ska ber�knas.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>S�rskilt om ber�kning av sk�liga kostnader</i></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Som sk�liga kostnader f�r att bedriva den verksamhet som int�kts-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ramen avser ska anses kostnader f�r en �ndam�lsenlig och effektiv drift av en<br/>verksamhet med likartade objektiva f�ruts�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">meddela ytterligare f�reskrifter om ber�kning av sk�liga kostnader.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>S�rskilt om ber�kning av en rimlig avkastning </i></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Kapitalbasen ska ber�knas med utg�ngspunkt i de tillg�ngar som na-</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">turgasf�retaget anv�nder f�r att bedriva den verksamhet som int�ktsramen av-<br/>ser. Vidare ska h�nsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsyns-<br/>perioden. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En tillg�ng som inte beh�vs f�r att bedriva verksamheten ska anses ing� i</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">kapitalbasen, om det skulle vara osk�ligt mot naturgasf�retaget att bortse fr�n<br/>tillg�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">meddela f�reskrifter om ber�kning av en rimlig avkastning.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Ompr�vning av int�ktsramen under tillsynsperioden</i></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten f�r under tillsynsperioden, efter ans�kan av ett</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">naturgasf�retag, �ndra ett beslut om int�ktsram, om det</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. finns omst�ndigheter som bed�ms medf�ra en v�sentlig �kning av in-</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">t�ktsramen vid en ompr�vning enligt 15 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">2. annars finns s�rskilda sk�l.<br/>Ett �rende om ompr�vning enligt f�rsta stycket ska handl�ggas skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska under tillsynsperioden �ndra ett beslut om in-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">t�ktsram om</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. naturgasf�retaget har l�mnat oriktiga eller bristf�lliga uppgifter som i</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mer �n ringa omfattning har inverkat p� int�ktsramens storlek,</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. beslutet har fattats p� ett uppenbart felaktigt eller ofullst�ndigt underlag</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">och detta i mer �n ringa omfattning har inverkat p� int�ktsramens storlek,</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. tillg�ngar har �verl�tits under tillsynsperioden och detta i v�sentlig om-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">fattning inverkar p� int�ktsramens storlek, eller</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. det annars finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Ompr�vning av int�ktsramen efter tillsynsperioden</i></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett naturgasf�retag f�r inom fyra m�nader efter tillsynsperiodens slut</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ans�ka hos tillsynsmyndigheten om att int�ktsramen f�r perioden ska �kas.</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett �rende om �kad int�ktsram ska handl�ggas skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om int�ktsram efter till-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">synsperiodens slut, om det finns sk�l att anta att ramen �r st�rre �n vad som �r<br/>motiverat av senare k�nda f�rh�llanden och avvikelsen inte �r ringa. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det inte finns s�rskilda hinder, ska ett beslut i fr�gan om �ndring av in-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">t�ktsramen meddelas senast tio m�nader efter tillsynsperiodens slut. Om till-<br/>synsmyndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska natur-<br/>gasf�retaget underr�ttas om det inom den n�mnda tiden. Har en s�dan under-<br/>r�ttelse inte skett f�r myndigheten inte meddela ett ompr�vningsbeslut som �r<br/>till nackdel f�r naturgasf�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:850px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid ompr�vning enligt 15 eller 16 � ska tillsynsmyndigheten kontrol-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">lera om de antaganden som legat till grund f�r beslutet om int�ktsram �ver-<br/>ensst�mmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid bed�mningen ska<br/>tillsynsmyndigheten till�mpa 1012 �� och utg� fr�n de uppgifter och meto-</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">der som myndigheten har anv�nt vid pr�vningen av int�ktsramen och som an-<br/>getts i beslutet om denna.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Ompr�vning under eller efter tillsynsperioden</i></p> <p style="position:absolute;top:135px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om int�ktsramen f�r en</p> <p style="position:absolute;top:152px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">tillsynsperiod, om myndigheten eller en allm�n f�rvaltningsdomstol har be-<br/>slutat om �ndring i fr�ga om en tidigare tillsynsperiod och det avg�randet har<br/>vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Avvikelser fr�n int�ktsramen</i></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett naturgasf�retags samlade int�kter fr�n den verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">omfattas av int�ktsramen under tillsynsperioden har avvikit fr�n int�ktsra-<br/>men, ska det belopp med vilket int�kterna �verstigit eller understigit int�kts-<br/>ramen minska respektive �ka ramen f�r den p�f�ljande tillsynsperioden.</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett naturgasf�retags samlade int�kter fr�n en verksamhet som om-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">fattas av int�ktsramen under tillsynsperioden har �verstigit int�ktsramen med<br/>mer �n fem procent, ska ett �verdebiteringstill�gg ber�knat enligt andra<br/>stycket minska int�ktsramen f�r den p�f�ljande tillsynsperioden. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Ber�kningen av �verdebiteringstill�gget ska grundas p� den del av natur-</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">gasf�retagets samlade int�kter enligt f�rsta stycket som �verstiger int�ktsra-<br/>men. �verdebiteringstill�gget ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar<br/>den genomsnittliga referensr�nta enligt 9 � r�ntelagen (1975:635) som under<br/>tillsynsperioden fastst�llts av Riksbanken med ett till�gg av femton procent-<br/>enheter.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>�verl�telse av verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett naturgasf�retag �verl�ter en verksamhet f�r vilken en int�kts-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">ram har fastst�llts, ska den fastst�llda int�ktsramen g�lla f�r f�rv�rvaren av<br/>verksamheten. F�rv�rvaren tr�der �ven i �vrigt i �verl�tarens st�lle n�r det<br/>g�ller till�mpningen av best�mmelserna i detta kapitel om int�ktsramen p�<br/>den �verl�tna verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Undantag</i></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft54">4</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n skyldigheterna</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">enligt 1 b, 5 och 6 �� i fr�ga om naturgasledning eller ledningsn�t som an-<br/>v�nds f�r �verf�ring av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgr�nsat<br/>omr�de som anv�nds f�r industriell eller kommersiell verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Verkan av beslut</i></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 1 b, 5, 8, 1416 och 18 �� g�l-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ler omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">4 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 6 � 2011:713.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Skyldighet att l�mna uppgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett naturgasf�retag ska till tillsynsmyndigheten l�mna de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">som beh�vs f�r pr�vning enligt 14, 16 och 18 ��.</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">meddelar n�rmare f�reskrifter om ett naturgasf�retags skyldigheter enligt f�r-<br/>sta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>7 kap. Systembalansansvar och balansansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Systembalansansvar</i></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen ska ge i uppdrag �t en myndighet eller �t en juridisk person</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">som frivilligt �tar sig det att �vergripande ansvara f�r att balansen kortsiktigt<br/>uppr�tth�lls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgas-<br/>systemet (systembalansansvarig).</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen meddelar f�reskrifter om den systembalansansvariges uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ter.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">f�r meddela f�reskrifter om skyldighet f�r dem som bedriver �verf�ring av<br/>naturgas att till den systembalansansvarige l�mna de uppgifter som beh�vs<br/>f�r ut�vandet av systembalansansvaret.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft64">5</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft60">En leverant�r av naturgas f�r bara leverera naturgas i uttagspunkter f�r</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">vilka leverant�ren eller n�gon annan, gentemot den systembalansansvarige,<br/>har �tagit sig det ekonomiska ansvaret f�r att det nationella naturgassystemet<br/>tillf�rs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Ett s�-<br/>dant �tagande ska g�ras genom ett avtal med den systembalansansvarige (ba-<br/>lansavtal). </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta stycket till�mpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Med uttagspunkt avses d�rvid den punkt d�r en gasf�rbrukare, enligt avtal</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas f�r f�rbrukning.</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:639px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft64">6</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft60">Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och icke-diskriminerande.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Den systembalansansvarige f�r inte ing� balansavtal f�rr�n avtalsvillkoren</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">har godk�nts av tillsynsmyndigheten. Godk�nnande ska l�mnas, om villkoren<br/>uppfyller kraven enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett beslut enligt andra stycket g�ller omedelbart. Tillsynsmyndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">delge beslutet enligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen<br/>(2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Den systembalansansvarige ska offentligg�ra de villkor som till�mpas i</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">balansavtalen samt p� beg�ran utan dr�jsm�l l�mna skriftlig uppgift om dessa<br/>villkor.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">meddela n�rmare f�reskrifter om offentligg�rande av villkor enligt f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">5 Senaste lydelse 2009:581.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">6 Senaste lydelse 2010:1976.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft70">N�r den systembalansansvarige f�r k�nnedom om att ett avtal med den</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">systembalansansvarige om balansansvar enligt 4 � f�rsta stycket ska upph�ra<br/>att g�lla, ska den systembalansansvarige utan dr�jsm�l underr�tta de inneha-<br/>vare av naturgasledningar p� vars ledningsn�t de uttagspunkter �r bel�gna d�r<br/>balansansvaret s�lunda kommer att upph�ra att g�lla. Ledningshavaren ska<br/>utan dr�jsm�l underr�tta ber�rda leverant�rer av naturgas.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">N�r n�gon, som i ett avtal med en leverant�r av naturgas har �tagit sig ba-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">lansansvaret i de uttagspunkter d�r leverant�ren levererar naturgas, f�r k�nne-<br/>dom om att detta avtal ska upph�ra att g�lla, ska den balansansvarige utan<br/>dr�jsm�l underr�tta den systembalansansvarige och de innehavare av natur-<br/>gasledningar p� vars ledningsn�t de uttagspunkter �r bel�gna d�r balansan-<br/>svaret s�lunda kommer att upph�ra att g�lla. Innehavarna av naturgasled-<br/>ningar ska utan dr�jsm�l underr�tta leverant�ren av naturgas. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">meddelar n�rmare f�reskrifter om underr�ttelseskyldigheten enligt f�rsta och<br/>andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">8</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft70">Den som �vertar balansansvaret i en naturgasf�rbrukares uttagspunkt</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">efter en anm�lan enligt 8 � f�rsta stycket f�r g�ra det fr�n och med den dag d�<br/>naturgasleverant�ren �vertar leveranserna.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">I andra fall f�r balansansvaret bara �vertas fr�n och med den f�rsta dagen i</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">en kalenderm�nad. Den leverant�r som enligt 7 d � �r leveransskyldig i ut-<br/>tagspunkten ska enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen eller, efter re-<br/>geringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underr�tta innehava-<br/>ren av naturgasledning om �vertagandet senast en m�nad innan det ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Den systembalansansvarige f�r, om det finns s�rskilda sk�l, i det enskilda</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska b�rja g�lla tidigare �n vad<br/>som f�ljer av andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">En innehavare av naturgasledning som tar emot en anm�lan enligt andra</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">stycket ska s�nda underr�ttelser i anledning d�rav. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">meddela f�reskrifter om underr�ttelser enligt fj�rde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft73">9</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft70">Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska enligt de n�rmare f�re-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">skrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen<br/>best�mmer h�lla den systembalansansvarige underr�ttad om byte av balans-<br/>ansvarig enligt 7 b � f�rsta och tredje styckena, 7 c � f�rsta stycket och 9 �.<br/>Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska dessutom h�lla den systemba-<br/>lansansvarige underr�ttad om vem som har �tagit sig balansansvaret f�r den-<br/>nes egna ink�p.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Den systembalansansvarige ska svara f�r avr�kningen mellan de ba-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">lansansvariga. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">meddela f�reskrifter om avr�kningen enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">7 Senaste lydelse 2009:581.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">8 Senaste lydelse 2011:713.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">9 Senaste lydelse 2009:581.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft80">En leverant�r av naturgas som har levererat gas till en uttagspunkt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">d�r det saknas n�gon som �r balansansvarig ska vid den systembalansansvari-<br/>ges avr�kning anses som balansansvarig i uttagspunkten. Ers�ttning ska beta-<br/>las enligt de villkor som den systembalansansvarige till�mpar mot balansan-<br/>svariga.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">11</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver att </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. denna lag, f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vill-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">kor som har meddelats med st�d av lagen f�ljs, och </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om upp-<br/>h�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Tillsynen omfattar inte best�mmelserna i 8 kap. med undantag f�r 13</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">20 �� och inte heller best�mmelserna i 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">12</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett �rende inom tv� m�nader</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">fr�n det att en anm�lan kom in till myndigheten om anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">1. har l�mnats in av n�gon som har ett intresse i saken, och<br/>2. inneh�ller ett p�st�ende att en innehavare av en naturgasledning, lag-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">ringsanl�ggning eller f�rgasningsanl�ggning eller den systembalansansvarige<br/>inte f�ljer best�mmelser som omfattas av myndighetens tillsyn enligt 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om myndigheten beh�ver ytterligare tid f�r att avg�ra �rendet f�r tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">myndigheten f�rl�nga tiden med tv� m�nader eller, om s�kanden medger det,<br/>med den ytterligare tid som kan beh�vas f�r att �rendet ska kunna avg�ras.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">13</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 ��, 6 kap. 1 b, 5,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">8, 1416 och 18 ��, 7 kap. 5 � andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 �� f�r<br/>�verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �ver-<br/>klagande till kammarr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Regeringen meddelar f�reskrifter om �verklagande till regeringen av andra</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning<br/>till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2013.<br/>2. Best�mmelserna i 3 kap. 3 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">som b�rjar den 1 januari 2014 eller n�rmast d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Best�mmelserna i 6 kap. 624 �� till�mpas f�rsta g�ngen f�r en tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">period som inleds den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">4. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r villkor f�r s�dan anslutning som</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">avses i 3 kap. 5 �, �verf�ring och lagring av naturgas samt tilltr�de till en f�r-<br/>gasningsanl�ggning, som avser tid f�re den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">10 Senaste lydelse 2009:581.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">11 Senaste lydelse 2012:274.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">12 Senaste lydelse 2011:713. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">13 Senaste lydelse 2012:274.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2013:209</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">5. Balansavtal som har ing�tts f�re den 1 juni 2013 omfattas inte av be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92">st�mmelsen i 7 kap. 5 � i dess nya lydelse under avtalens �terst�ende giltig-<br/>hetstid.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft92">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft100">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft100">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i naturgaslagen (2005:403);

utf�rdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 6 kap. 3 a � och 7 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 6 kap. 6 � ska betecknas 6 kap. 22 �,
dels att 3 kap. 3 �, 6 kap. 25 ��, 7 kap. 1 �, 37 �� och 912 ��, 10 kap. 1

och 4 ��, 11 kap. 4 �, den nya 6 kap. 22 �, rubrikerna till 6 kap. och 7 kap.,
samt rubrikerna n�rmast f�re 6 kap. 2 � och 7 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras tjugotv� nya paragrafer, 1 kap. 6 b och

8 a ��, 2 kap. 1 a �, 6 kap. 1 b, 621, 23 och 24 ��, samt n�rmast f�re 6 kap.
1 b, 6, 1013, 15, 18, 19 och 2124 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

6 b �

Med distribution avses i denna lag �verf�ring av naturgas genom lo-

kala eller regionala r�rledningsn�t till kunder.

8 a �

Med int�ktsram avses i denna lag de samlade int�kter som ett natur-

gasf�retag h�gst f�r uppb�ra fr�n �verf�ring av naturgas, lagring av naturgas
eller tilltr�de till f�rgasningsanl�ggning under en tillsynsperiod.

2 kap.

1 a �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten ska i det enskilda fallet efter ans�kan av den som avser att bygga eller som
anv�nder en naturgasledning, l�mna ett bindande besked om huruvida led-
ningen omfattas av f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 � tredje
stycket.

3 kap.

3 �

Verksamhet som r�r �verf�ring av naturgas ska ekonomiskt redovisas

skilt fr�n annan verksamhet. Transmission och distribution ska d� redovisas
var f�r sig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om redovisning av verksamhet som r�r �ver-

1 Prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 3 a � 2011:713.
7 kap. 2 � 2006:646.

SFS 2013:209

Utkom fr�n trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:209

f�ring av naturgas samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till
tillsynsmyndigheten.

6 kap. Avgifter och �vriga villkor f�r tilltr�de till
naturgasledningar och andra anl�ggningar

Villkor f�r anslutning

1 b �

Den som bedriver �verf�ring av naturgas f�r inte ing� avtal om s�dan

anslutning som avses i 3 kap. 5 � f�rr�n de metoder som har anv�nts f�r att ut-
forma avtalsvillkoren har pr�vats av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighe-
ten ska godk�nna metoderna, om de kan antas leda till att avtalsvillkoren upp-
fyller kraven p� att vara objektiva och icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godk�nner de metoder som f�resl�s i en ans�-

kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i st�llet ska till�mpas.

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt f�rsta och andra styckena en-

ligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).

Avgifter och �vriga villkor f�r �verf�ring, lagring och f�rgasning

2 �

Avgifter och �vriga villkor f�r �verf�ring och lagring av naturgas samt

f�r tilltr�de till en f�rgasningsanl�ggning ska vara sk�liga, objektiva och icke-
diskriminerande.

3 �

Vid utformningen av villkor f�r �verf�ring av naturgas ska s�rskilt be-

aktas antalet anslutna kunder, kundernas geografiska l�ge, m�ngden �verf�rd
energi och abonnerad effekt, kostnaderna f�r �verliggande ledningar, leve-
ranss�kerhet och trycket i ledningarna.

Villkoren f�r �verf�ring av naturgas ska utformas s� att den avgift en kund

betalar f�r �verf�ringen till sin anslutningspunkt innefattar avgift f�r �verf�-
ringen i samtliga r�rledningar genom vilka �verf�ringen sker.

4 �

Den som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsan-

l�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning ska offentligg�ra avgifter och �vriga
villkor f�r �verf�ring, lagring, respektive tilltr�de till anl�ggningen samt p�
beg�ran utan dr�jsm�l l�mna skriftlig uppgift om villkoren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om offentligg�rande av s�dana villkor som
avses i f�rsta stycket.

5 �

3

Den som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsan-

l�ggning eller en f�rgasningsanl�ggning f�r inte ing� avtal om �verf�ring,
lagring eller tilltr�de till en f�rgasningsanl�ggning f�rr�n de metoder som har
anv�nts f�r att utforma andra avtalsvillkor �n avgifter har pr�vats av tillsyns-
myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska godk�nna metoderna om de kan antas
leda till att avtalsvillkoren uppfyller kraven p� att vara objektiva och icke-dis-
kriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godk�nner de metoder som f�resl�s i en ans�-

kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i st�llet ska till�mpas.

3 Senaste lydelse 2012:336.

background image

3

SFS 2013:209

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt f�rsta och andra styckena en-

ligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).

F�rhandspr�vning av naturgasf�retagens int�kter

Beslut om int�ktsram

6 �

Int�ktsramar ska beslutas i f�rv�g f�r varje tillsynsperiod f�r f�retag

som bedriver �verf�ring av naturgas eller innehar en lagringsanl�ggning eller
en f�rgasningsanl�ggning.

En int�ktsram ska beslutas var f�r sig f�r transmission, distribution, lagring

i lagringsanl�ggning och drift av f�rgasningsanl�ggning.

Ett beslut om int�ktsram f�r transmission ska omfatta �ven int�kter fr�n

lagring i r�rledning.

7 �

Ett s�dant naturgasf�retag som avses i 6 � ska l�mna in f�rslag till in-

t�ktsram till tillsynsmyndigheten tillsammans med de uppgifter som kr�vs f�r
att pr�va f�rslaget.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar n�rmare f�reskrifter om ett naturgasf�retags skyldigheter enligt f�r-
sta stycket.

8 �

Tillsynsmyndigheten ska meddela beslut om int�ktsram senast tv� m�-

nader innan tillsynsperioden b�rjar.

I beslutet ska det anges vilka uppgifter och metoder som ligger till grund

f�r beslutet.

9 �

En tillsynsperiod ska vara fyra kalender�r, om det inte finns s�rskilda

sk�l f�r en annan tidsperiod.

Ber�kning av int�ktsramen

10 �

Int�ktsramen ska ber�knas s� att den t�cker sk�liga kostnader f�r att

bedriva den verksamhet som int�ktsramen avser och ger en rimlig avkastning
p� det kapital som kr�vs f�r att bedriva verksamheten (kapitalbas).

N�r int�ktsramen best�ms ska de samlade int�kter som naturgasf�retaget

h�gst f�r uppb�ra enligt f�rsta stycket minskas med ett belopp som motsvarar
naturgasf�retagets int�kter fr�n anslutning till naturgasledning och andra an-
l�ggningar under tillsynsperioden, i den utstr�ckning int�kterna h�rr�r fr�n
tillg�ngar som ing�r i kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela f�reskrifter om hur avdraget enligt andra stycket ska ber�knas.

S�rskilt om ber�kning av sk�liga kostnader

11 �

Som sk�liga kostnader f�r att bedriva den verksamhet som int�kts-

ramen avser ska anses kostnader f�r en �ndam�lsenlig och effektiv drift av en
verksamhet med likartade objektiva f�ruts�ttningar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om ber�kning av sk�liga kostnader.

background image

4

SFS 2013:209

S�rskilt om ber�kning av en rimlig avkastning

12 �

Kapitalbasen ska ber�knas med utg�ngspunkt i de tillg�ngar som na-

turgasf�retaget anv�nder f�r att bedriva den verksamhet som int�ktsramen av-
ser. Vidare ska h�nsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsyns-
perioden.

En tillg�ng som inte beh�vs f�r att bedriva verksamheten ska anses ing� i

kapitalbasen, om det skulle vara osk�ligt mot naturgasf�retaget att bortse fr�n
tillg�ngen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela f�reskrifter om ber�kning av en rimlig avkastning.

Ompr�vning av int�ktsramen under tillsynsperioden

13 �

Tillsynsmyndigheten f�r under tillsynsperioden, efter ans�kan av ett

naturgasf�retag, �ndra ett beslut om int�ktsram, om det

1. finns omst�ndigheter som bed�ms medf�ra en v�sentlig �kning av in-

t�ktsramen vid en ompr�vning enligt 15 �, eller

2. annars finns s�rskilda sk�l.
Ett �rende om ompr�vning enligt f�rsta stycket ska handl�ggas skyndsamt.

14 �

Tillsynsmyndigheten ska under tillsynsperioden �ndra ett beslut om in-

t�ktsram om

1. naturgasf�retaget har l�mnat oriktiga eller bristf�lliga uppgifter som i

mer �n ringa omfattning har inverkat p� int�ktsramens storlek,

2. beslutet har fattats p� ett uppenbart felaktigt eller ofullst�ndigt underlag

och detta i mer �n ringa omfattning har inverkat p� int�ktsramens storlek,

3. tillg�ngar har �verl�tits under tillsynsperioden och detta i v�sentlig om-

fattning inverkar p� int�ktsramens storlek, eller

4. det annars finns s�rskilda sk�l.

Ompr�vning av int�ktsramen efter tillsynsperioden

15 �

Ett naturgasf�retag f�r inom fyra m�nader efter tillsynsperiodens slut

ans�ka hos tillsynsmyndigheten om att int�ktsramen f�r perioden ska �kas.

Ett �rende om �kad int�ktsram ska handl�ggas skyndsamt.

16 �

Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om int�ktsram efter till-

synsperiodens slut, om det finns sk�l att anta att ramen �r st�rre �n vad som �r
motiverat av senare k�nda f�rh�llanden och avvikelsen inte �r ringa.

Om det inte finns s�rskilda hinder, ska ett beslut i fr�gan om �ndring av in-

t�ktsramen meddelas senast tio m�nader efter tillsynsperiodens slut. Om till-
synsmyndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska natur-
gasf�retaget underr�ttas om det inom den n�mnda tiden. Har en s�dan under-
r�ttelse inte skett f�r myndigheten inte meddela ett ompr�vningsbeslut som �r
till nackdel f�r naturgasf�retaget.

17 �

Vid ompr�vning enligt 15 eller 16 � ska tillsynsmyndigheten kontrol-

lera om de antaganden som legat till grund f�r beslutet om int�ktsram �ver-
ensst�mmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid bed�mningen ska
tillsynsmyndigheten till�mpa 1012 �� och utg� fr�n de uppgifter och meto-

background image

5

SFS 2013:209

der som myndigheten har anv�nt vid pr�vningen av int�ktsramen och som an-
getts i beslutet om denna.

Ompr�vning under eller efter tillsynsperioden

18 �

Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om int�ktsramen f�r en

tillsynsperiod, om myndigheten eller en allm�n f�rvaltningsdomstol har be-
slutat om �ndring i fr�ga om en tidigare tillsynsperiod och det avg�randet har
vunnit laga kraft.

Avvikelser fr�n int�ktsramen

19 �

Om ett naturgasf�retags samlade int�kter fr�n den verksamhet som

omfattas av int�ktsramen under tillsynsperioden har avvikit fr�n int�ktsra-
men, ska det belopp med vilket int�kterna �verstigit eller understigit int�kts-
ramen minska respektive �ka ramen f�r den p�f�ljande tillsynsperioden.

20 �

Om ett naturgasf�retags samlade int�kter fr�n en verksamhet som om-

fattas av int�ktsramen under tillsynsperioden har �verstigit int�ktsramen med
mer �n fem procent, ska ett �verdebiteringstill�gg ber�knat enligt andra
stycket minska int�ktsramen f�r den p�f�ljande tillsynsperioden.

Ber�kningen av �verdebiteringstill�gget ska grundas p� den del av natur-

gasf�retagets samlade int�kter enligt f�rsta stycket som �verstiger int�ktsra-
men. �verdebiteringstill�gget ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar
den genomsnittliga referensr�nta enligt 9 � r�ntelagen (1975:635) som under
tillsynsperioden fastst�llts av Riksbanken med ett till�gg av femton procent-
enheter.

�verl�telse av verksamhet

21 �

Om ett naturgasf�retag �verl�ter en verksamhet f�r vilken en int�kts-

ram har fastst�llts, ska den fastst�llda int�ktsramen g�lla f�r f�rv�rvaren av
verksamheten. F�rv�rvaren tr�der �ven i �vrigt i �verl�tarens st�lle n�r det
g�ller till�mpningen av best�mmelserna i detta kapitel om int�ktsramen p�
den �verl�tna verksamheten.

Undantag

22 �

4

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n skyldigheterna

enligt 1 b, 5 och 6 �� i fr�ga om naturgasledning eller ledningsn�t som an-
v�nds f�r �verf�ring av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgr�nsat
omr�de som anv�nds f�r industriell eller kommersiell verksamhet.

Verkan av beslut

23 �

Ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 1 b, 5, 8, 1416 och 18 �� g�l-

ler omedelbart.

4 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 6 � 2011:713.

background image

6

SFS 2013:209

Skyldighet att l�mna uppgifter

24 �

Ett naturgasf�retag ska till tillsynsmyndigheten l�mna de uppgifter

som beh�vs f�r pr�vning enligt 14, 16 och 18 ��.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar n�rmare f�reskrifter om ett naturgasf�retags skyldigheter enligt f�r-
sta stycket.

7 kap. Systembalansansvar och balansansvar

Systembalansansvar

1 �

Regeringen ska ge i uppdrag �t en myndighet eller �t en juridisk person

som frivilligt �tar sig det att �vergripande ansvara f�r att balansen kortsiktigt
uppr�tth�lls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgas-
systemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar f�reskrifter om den systembalansansvariges uppgif-

ter.

3 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

f�r meddela f�reskrifter om skyldighet f�r dem som bedriver �verf�ring av
naturgas att till den systembalansansvarige l�mna de uppgifter som beh�vs
f�r ut�vandet av systembalansansvaret.

4 �

5

En leverant�r av naturgas f�r bara leverera naturgas i uttagspunkter f�r

vilka leverant�ren eller n�gon annan, gentemot den systembalansansvarige,
har �tagit sig det ekonomiska ansvaret f�r att det nationella naturgassystemet
tillf�rs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Ett s�-
dant �tagande ska g�ras genom ett avtal med den systembalansansvarige (ba-
lansavtal).

F�rsta stycket till�mpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a � f�rsta

stycket.

Med uttagspunkt avses d�rvid den punkt d�r en gasf�rbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas f�r f�rbrukning.

5 �

6

Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

Den systembalansansvarige f�r inte ing� balansavtal f�rr�n avtalsvillkoren

har godk�nts av tillsynsmyndigheten. Godk�nnande ska l�mnas, om villkoren
uppfyller kraven enligt f�rsta stycket.

Ett beslut enligt andra stycket g�ller omedelbart. Tillsynsmyndigheten ska

delge beslutet enligt 49 � f�rsta stycket 1 och andra stycket delgivningslagen
(2010:1932).

6 �

Den systembalansansvarige ska offentligg�ra de villkor som till�mpas i

balansavtalen samt p� beg�ran utan dr�jsm�l l�mna skriftlig uppgift om dessa
villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela n�rmare f�reskrifter om offentligg�rande av villkor enligt f�rsta
stycket.

5 Senaste lydelse 2009:581.

6 Senaste lydelse 2010:1976.

background image

7

SFS 2013:209

7 �

7

N�r den systembalansansvarige f�r k�nnedom om att ett avtal med den

systembalansansvarige om balansansvar enligt 4 � f�rsta stycket ska upph�ra
att g�lla, ska den systembalansansvarige utan dr�jsm�l underr�tta de inneha-
vare av naturgasledningar p� vars ledningsn�t de uttagspunkter �r bel�gna d�r
balansansvaret s�lunda kommer att upph�ra att g�lla. Ledningshavaren ska
utan dr�jsm�l underr�tta ber�rda leverant�rer av naturgas.

N�r n�gon, som i ett avtal med en leverant�r av naturgas har �tagit sig ba-

lansansvaret i de uttagspunkter d�r leverant�ren levererar naturgas, f�r k�nne-
dom om att detta avtal ska upph�ra att g�lla, ska den balansansvarige utan
dr�jsm�l underr�tta den systembalansansvarige och de innehavare av natur-
gasledningar p� vars ledningsn�t de uttagspunkter �r bel�gna d�r balansan-
svaret s�lunda kommer att upph�ra att g�lla. Innehavarna av naturgasled-
ningar ska utan dr�jsm�l underr�tta leverant�ren av naturgas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

meddelar n�rmare f�reskrifter om underr�ttelseskyldigheten enligt f�rsta och
andra styckena.

9 �

8

Den som �vertar balansansvaret i en naturgasf�rbrukares uttagspunkt

efter en anm�lan enligt 8 � f�rsta stycket f�r g�ra det fr�n och med den dag d�
naturgasleverant�ren �vertar leveranserna.

I andra fall f�r balansansvaret bara �vertas fr�n och med den f�rsta dagen i

en kalenderm�nad. Den leverant�r som enligt 7 d � �r leveransskyldig i ut-
tagspunkten ska enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underr�tta innehava-
ren av naturgasledning om �vertagandet senast en m�nad innan det ska ske.

Den systembalansansvarige f�r, om det finns s�rskilda sk�l, i det enskilda

fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska b�rja g�lla tidigare �n vad
som f�ljer av andra stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anm�lan enligt andra

stycket ska s�nda underr�ttelser i anledning d�rav.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela f�reskrifter om underr�ttelser enligt fj�rde stycket.

10 �

9

Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska enligt de n�rmare f�re-

skrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen
best�mmer h�lla den systembalansansvarige underr�ttad om byte av balans-
ansvarig enligt 7 b � f�rsta och tredje styckena, 7 c � f�rsta stycket och 9 �.
Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska dessutom h�lla den systemba-
lansansvarige underr�ttad om vem som har �tagit sig balansansvaret f�r den-
nes egna ink�p.

11 �

Den systembalansansvarige ska svara f�r avr�kningen mellan de ba-

lansansvariga.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�r

meddela f�reskrifter om avr�kningen enligt f�rsta stycket.

7 Senaste lydelse 2009:581.

8 Senaste lydelse 2011:713.

9 Senaste lydelse 2009:581.

background image

8

SFS 2013:209

12 �

10

En leverant�r av naturgas som har levererat gas till en uttagspunkt

d�r det saknas n�gon som �r balansansvarig ska vid den systembalansansvari-
ges avr�kning anses som balansansvarig i uttagspunkten. Ers�ttning ska beta-
las enligt de villkor som den systembalansansvarige till�mpar mot balansan-
svariga.

10 kap.

1 �

11

Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver att

1. denna lag, f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vill-

kor som har meddelats med st�d av lagen f�ljs, och

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om upp-
h�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 f�ljs.

Tillsynen omfattar inte best�mmelserna i 8 kap. med undantag f�r 13

20 �� och inte heller best�mmelserna i 5 kap.

4 �

12

Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett �rende inom tv� m�nader

fr�n det att en anm�lan kom in till myndigheten om anm�lan

1. har l�mnats in av n�gon som har ett intresse i saken, och
2. inneh�ller ett p�st�ende att en innehavare av en naturgasledning, lag-

ringsanl�ggning eller f�rgasningsanl�ggning eller den systembalansansvarige
inte f�ljer best�mmelser som omfattas av myndighetens tillsyn enligt 1 �.

Om myndigheten beh�ver ytterligare tid f�r att avg�ra �rendet f�r tillsyns-

myndigheten f�rl�nga tiden med tv� m�nader eller, om s�kanden medger det,
med den ytterligare tid som kan beh�vas f�r att �rendet ska kunna avg�ras.

11 kap.

4 �

13

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 ��, 6 kap. 1 b, 5,

8, 1416 och 18 ��, 7 kap. 5 � andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 �� f�r
�verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �ver-
klagande till kammarr�tt.

Regeringen meddelar f�reskrifter om �verklagande till regeringen av andra

beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2013.
2. Best�mmelserna i 3 kap. 3 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r

som b�rjar den 1 januari 2014 eller n�rmast d�refter.

3. Best�mmelserna i 6 kap. 624 �� till�mpas f�rsta g�ngen f�r en tillsyns-

period som inleds den 1 januari 2015.

4. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r villkor f�r s�dan anslutning som

avses i 3 kap. 5 �, �verf�ring och lagring av naturgas samt tilltr�de till en f�r-
gasningsanl�ggning, som avser tid f�re den 1 januari 2015.

10 Senaste lydelse 2009:581.

11 Senaste lydelse 2012:274.

12 Senaste lydelse 2011:713. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

13 Senaste lydelse 2012:274.

background image

9

SFS 2013:209

5. Balansavtal som har ing�tts f�re den 1 juni 2013 omfattas inte av be-

st�mmelsen i 7 kap. 5 � i dess nya lydelse under avtalens �terst�ende giltig-
hetstid.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.